Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen
24-06-2008

Region Hovedstaden har fået sin første udviklingsplan

Regionsrådet vedtog tirsdag aften Region Hovedstadens første regionale udviklingsplan. Dermed gik startskuddet til den næste udfordrende fase, hvor visionen skal omdannes til handling

Et års forberedelse i tæt samråd med regionens 29 kommuner, omkring 100 skriftlige høringssvar fra offentlige myndigheder og interesseorganisationer i Øresundsregionen samt tre velbesøgte regionale debatmøder i København, Brøndby og Hillerød. Det var hovedingredienserne i udarbejdelsen af den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden, som netop er blevet vedtaget i regionsrådet.

Fra vision til realiteter
- Høringsfasen viste en stor interesse og opbakning til udviklingsplanens visioner og pejlemærker, hvilket lover godt for det videre arbejde, vurderer Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S).

- Mange af de konstruktive ændringsforslag er blevet indarbejdet i udviklingsplanen eller bliver tænkt ind i de handlingsplaner, som vi går i gang med at udforme efter sommerferien. Det gør vi i et nært samarbejde med kommunerne og ved inddragelse af de mange aktører, som gerne vil fremme regionens udvikling og sikre, at visionerne bliver til realiteter.

Bred opbakning til udviklingsplanen
I de mange høringssvar er der en bred opbakning til den regionale udviklingsplans hovedvision, syv pejlemærker og de regionale målsætninger.
En markant satsning på kollektiv trafik og højst 10-minutters gåtur hjemmefra til de grønne områder skal gøre hovedstadsregionen til Europas grønneste storbyregion. Og markant flere af regionens unge skal gennemføre en uddannelse, så der også fremover er tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft.

Yderligere oplysninger:
Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen – telefon 4364 2521

Koncerndirektør Jens Chr. Sørensen - telefon 4820 5613

Pressevagten – telefon 7020 9588

På temasiderne om den regionale udviklingsplan kan du downloade hele planen eller et resumé. Derudover kan du læse mere om debatmøderne og se alle høringssvarene.

Webredaktør
Regionhovedstaden
Email:


Webredaktør
Kasturi Mia Mårtensson
Email:LzYQGHC@lpHnPr2.dk