Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Region Hovedstaden satser på egne vikarer

Pressemeddelelse: Fra juli 2009 er det slut med at bruge eksterne vikarer på hospitalerne i Region Hovedstaden.
I stedet etablerer hospitalerne interne vikarkorps, som blot er ét af mange initiativer for at fastholde og rekruttere gode medarbejdere på hospitalerne. Der er store forventninger til initiativet, som skal give hospitalerne et kvalitetsløft og give flere lyst til at søge en fast stilling på et af regionens hospitaler.

- I Regionsrådet har vi besluttet, at når der i fremtiden skal hentes vikarer ind på hospitalerne i Region Hovedstaden, skal det være fra et internt vikarkorps, siger regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S). Senest 1. juli 2009 forventes alle hospitaler dækket ind med intern vikarservice, og derefter sættes der generelt stop for brugen af eksterne vikarer. Vi har truffet beslutning om at etablere en intern vikarservice for at sikre bedre kvalitet på hospitalerne.

Bliver fastansatte på en afdeling
En væsentlig fordel ved de interne vikarkorps er, at vikarerne lærer de enkelte afdelinger godt at kende, hvilket giver bedre mulighed for at rekruttere til faste stillinger på afdelingerne.

- Interne vikarkorps er blot ét af mange initiativer for at fastholde og rekruttere gode medarbejdere på hospitalerne. Vi har stort fokus på at tiltrække dygtige medarbejdere, og den interne vikarservice kan være medvirkende til at flere får lyst til at arbejde på regionens hospitaler - også i faste stillinger. Erfaringer fra blandt andet Bispebjerg Hospital viser, at mange interne vikarer får lyst til at vende tilbage til faste stillinger, når de ofte har deres daglige gang på den samme afdeling, siger regionsdirektør Helle Ulrichsen.

Allerede i dag har enkelte af regionens hospitaler som nævnt interne vikarkorps. Her er erfaringerne gode. Vikarkorpsene har nemt ved at få medarbejdere – både som fuldtidsvikarer og medarbejdere, der er deltidsansatte et andet sted og ønsker ekstra vagter.

- Interne vikarer har mange fordele. Blandet andet kender vikarerne hospitalet godt, da de kun er vikarer et sted, hvilket er en tryghed for de fastansatte medarbejdere, da de er sikre på at få en vikar, som kender hospitalet indefra. Derudover kan de enkelte hospitaler udvikle de kompetencer hos vikarerne, der aktuelt er mest brug for. Hvis der eksempelvis er brug for flere sygeplejerskevikarer, der er særligt gode til hjertepatienter, kan man udvikle de kompetencer hos vikarerne på hospitalet, siger Helle Ulrichsen.

Vikarkorps i drift senest 1. juli 2009
I de næste måneder pågår det forberedende arbejde til etableringen af Intern Vikarservice på alle hospitaler og psykiatrien. Nogle hospitaler vil formentlig indgå samarbejdsaftaler, men alle hospitaler er efter planen dækket ind af interne vikarordninger senest 1. juli 2009.
Kun i helt ekstraordinære tilfælde kan der herefter gives dispensation til at benytte de private vikarbureauer.

Yderligere oplysninger

  • Regionsdirektør Helle Ulrichsen, tlf. 48 20 56 01
  • Pressevagten, tlf. 70 20 95 88
Webredaktør
Regionhovedstaden
Email: