Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen
02-09-2008

Stor ulighed i sundhed

36.500 borgere i de 29 kommuner i Region Hovedstaden har svaret på et omfattende spørgeskema som led i Danmarkshistoriens hidtil største sundhedsundersøgelse.  Sammenholdt med data fra Danmarks Statistik er konklusionen klar: Kort uddannelse og lav indkomst spiller en afgørende rolle for, hvor sunde og syge vi er.

Undersøgelsen viser blandt andet, at 37 procent af borgerne med kort uddannelse ryger dagligt, mens der kun er 13 procent rygere blandt borgere med lange uddannelser. Desuden lever 43 procent af borgerne med de korteste uddannelser ikke op til sundhedsstyrelsens anbefalinger om at være aktive mindst 30 minutter om dagen, mens det kun er 28 procent af borgerne med de længste uddannelser, som ikke bevæger sig nok.

Rygning og for lidt fysisk aktivitet er vigtige faktorer i udviklingen af mange kroniske sygdomme, og rapporten viser en klar sammenhæng mellem uddannelse og forekomst af kroniske sygdomme. For eksempel er forekomsten af hjertesygdomme tre gange så hyppig blandt borgere med kort uddannelse sammenlignet med borgere med lang uddannelse.

Denne sociale ulighed i sundhed og sygelighed afspejles ligeledes mellem Region Hovedstadens kommuner. Som eksempel kan nævnes, at der er dobbelt så mange mænd, som ryger dagligt i de mest socialt belastede kommuner sammenlignet med de mest velstillede kommuner.

- For de fleste kommer det nok ikke som den store overraskelse, at der er en sammenhæng mellem social ulighed og ulighed i sundhed, siger Vibeke Storm Rasmussen (S), formand for Region Hovedstaden. – Vores nye undersøgelse dokumenterer det nu helt klart: Inden for et forholdsvist lille geografisk område som hovedstadsregionen har vi markant stor ulighed, når det gælder vores sundhed. De data, borgerne har bidraget med, og som forskerne her har bearbejdet, giver os et godt afsæt for at sætte ind med de tiltag, der skal gøre det nemt at tage de sunde valg i hverdagen.

Mona Heiberg (S), 1. næstformand i Københavns Borgerrepræsentation, er talsmand for regionens 29 kommuner, når det gælder sundhedsprofilundersøgelsen. Hun hæfter sig også ved skævvridningen i sundhedstilstanden både på tværs af kommuner og på tværs af bydele: - Vi har jo egentlig vidst det i mange år. Det nye er, at vi nu står vi med et videnskabeligt, mere nuanceret og frem for alt ensartet materiale for samtlige 29 kommuner i hovedstadsregionen. Det skal vi hurtigst muligt udnytte til at målrette vores indsatsområder inden for især forebyggelse.

Et vigtigt værktøj for fremtiden
Sundhedsprofilen for Region Hovedstaden er den til dato mest omfattende sundhedsundersøgelse i Danmark. Den er nemlig baseret på både registeroplysninger over hele den danske befolkning og på spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?”, hvor 70.000 borgere i regionen har deltaget. Undersøgelsen er udført af Region Hovedstadens Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed.

- De fleste ved godt, hvad der er sundt og usundt, men undersøgelsens tal viser, at det er svært for den enkelte borger at få omsat denne viden til praksis. Selv blandt de længst uddannede, som typisk tager mod budskaberne i kampagner om god sundhedsadfærd, er det kun 22 %, der lever op til anbefalingerne. Det kan være svært i en travl hverdag, og derfor skal vi ændre på de omgivelser, vi lever i. De sunde valg skal tænkes ind i vores organisering i hverdagen, på arbejdet og i fritiden, så det også bliver de nemme valg, siger koncerndirektør i Region Hovedstaden Svend Hartling.

Den nye undersøgelse viser også, at 77 procent af deltagerne støtter, at rygning helt forbydes i idrætshaller og sportsklubber.

I Italien har man med en endnu mere restriktiv rygelov end den danske netop mindsket den sociale ulighed i hjertesygdomme. Et år efter indførelsen af rygeloven i Italien faldt antallet af blodpropper med 8 procent blandt de socialt bedst stillede - blandt de socialt dårligst stillede faldt antallet med hele 15 procent.

Hvis vi gør noget lignende i Danmark, vil vi kunne undgå ca. 1000 blodpropper om året – allerede et år efter stramningen.

- Det er mit håb, at kommunerne nu - både alene, i samspil med hinanden og med Region Hovedstaden – vil få omsat undersøgelsens resultater til handling, siger formand for Region Hovedstaden Vibeke Storm Rasmussen (S).

Yderligere information

  • Vibeke Storm Rasmussen (S), Formand for Region Hovedstaden - telefon 4364 2521
  • Mona Heiberg (S), 1. næstformand i Københavns Borgerrepræsentation og talsmand for de 29 kommuner i forbindelse med     sundhedsundersøgelsen – mobil 27 11 37 60
  • Koncerndirektør Svend Hartling, Region Hovedstaden – telefon 4820 5619
  • Pressevagten, Region Hovedstaden - mobil 7020 9588
Webredaktør
Kasturi Mia Mårtensson
Email:LzYQGHC@lpHnPr2.dk


Webredaktør
Regionhovedstaden
Email: