Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen
30-06-2009

Det udvidede frie sygehusvalg er tilbage for regionens borgere

Region Hovedstadens borgere har fra 1. juli igen ret til at få undersøgt mulighederne for behandling på et privathospital, hvis man skal vente mere end en måned.
Onsdag den 1. juli genindføres det udvidede frie sygehusvalg, og hospitalerne i Region Hovedstaden er klar til at vende tilbage til tiden før 7. november 2008. Dengang suspenderede folketinget det udvidede frie sygehusvalg på grund af den ventetidspukkel, der var blevet oparbejdet under hospitalsstrejken sidste forår.

Hurtigere behandling – viderehenvisning hvis nødvendigt
Region Hovedstaden har forberedt sig på, at det udvidede frie sygehusvalg vender tilbage. Regionen er klar til at give hurtigere behandlinger og viderehenvise patienterne til privathospitalerne, hvis det bliver nødvendigt.

Differentieret ventetid under suspenderingen
Også i den mellemliggende periode er der gjort en stor indsats for at sikre borgerne mod urimeligt lange ventetider. Region Hovedstaden har i hele perioden tilbudt patienter at få undersøgt muligheden for en omvisitering til behandling på et privathospital, men der er arbejdet med en differentieret ventetid, så de allermest syge og træn-gende patienter maksimalt har haft en måneds ventetid, mens andre maksimalt har skulle vente 3 måneder.

Aftaler med bestemte privathospitaler om særlige operationer
Region Hovedstaden har allerede taget særlige forholdsregler på de områder, hvor man forventer at skulle gøre brug af privathospitaler som følge af genindførelsen af det udvidede frie sygehusvalg. Under ophævelsen af det udvidede frie sygehusvalg lavede Region Hovedstaden således samarbejdsaftaler med specifikke privathospitaler om operationer af grå stær, udvalgte MR-skanninger og udvalgte ortopædkirurgiske operationer. De kontrakter gælder foreløbig til 30. september 2009.

Informations- og Rådgivningsenhed står klar
I Region Hovedstadens Informations- og Rådgivningsenhed forbereder enhedschef Jens Kristian Kragholm sig på en travl sommer. Det er her, patienterne skal henvende sig, hvis de er i tvivl om retningslinjerne for den genindførte rettighed.

- Vi forventer en stigning i antallet af henvendelser fra patienter, der ønsker at få un-dersøgt deres muligheder, og vi vil gøre vores til, at patienterne får den bedste behandling så hurtigt som overhovedet muligt, siger Jens Kristian Kragholm.
Informations og Rådgivningsenheden hjælper patienten videre til behandling på et of-fentligt hospital inden for en måned, hvis det er muligt. Alternativt undersøges muligheden for at komme til på et af samarbejdshospitalerne – men er det heller ikke muligt, kan patienten frit vælge blandt de privathospitaler, Danske Regioner har aftale med.

Privathospitalernes afregningstakster falder 17 procent
Danske Regioner har indgået en aftale med privathospitalerne og privatklinikkernes brancheorganisationer, der sænker privathospitalernes afregningstakster for det udvidede frie sygehusvalg med gennemsnitligt 17 procent.

Læs mere om, hvad genindførelsen af det udvidede frie sygehusvalg betyder for dig.

Yderligere information

  • Jens Kristian Kragholm, enhedschef, Regionen Hovedstadens Informations- og Rådgivningsenhed, tlf. 3545 3783
  • Pressevagten, Region Hovedstaden, tlf. 7020 9588
Webredaktør
Ulrik Borgermann
Email:DiguTLIZGrp1@5NY7bRD.dk