Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Formandskab til møde hos finansminister og sundhedsminister

Pressemeddelelse: På et møde fredag gjorde Region Hovedstadens formandskab finansministeren og sundhedsministeren opmærksom på behovet for fire nye akutmodtagelser i regionen.
Klargjorde behov
Region Hovedstadens formandskab – Vibeke Storm Rasmussen (S), Benedikte Kiær (K) og Henrik Thorup (DF) var fredag til møde med finansministeren og sundhedsministeren for at klargøre behovet for udbygning på regionens hospitaler.
 
Pressemøde 26. januar
Det sker op til, at regeringen på et pressemøde mandag den 26. januar peger på, hvilke sygehuse den vil satse 15 mia. kr. på – og hvilke egne af landet, der må klare sig uden.

Kræver nye bygninger
På mødet forklarede Region Hovedstadens formandskab med afsæt i regionens hospitalsplan behovet for nye akutmodtagelser på Herlev, Hvidovre, Bispebjerg og Hillerød. Nye akutmodtagelser på de fire områdehospitaler kræver nye hospitalsbygninger samtidig, da samlingen af hospitalsspecialerne og flytningen af dem griber ind i hinanden, og alle borgere har krav på denne forbedring i behandlingen.

Følger anbefalinger
Kvalitetsforbedringer ved specialesammenlægninger var argumentet for regionernes skabelse og har dermed været krævet af regeringen. Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplaner lægger op til dette, og akutmodtagelsernes nye og moderne form er, som sundhedsstyrelsen anbefaler.

Formandskab underede sig
Region Hovedstadens formandskab – Vibeke Storm Rasmussen (S), Benedikte Kiær (K) og Henrik Thorup (DF) – forklarede, at de undrede sig over, at Erik Juhl-udvalget kun anbefaler at afsætte penge til to akutmodtagelser, selv om udvalget bakker de fire akutmodtagelser til hovedstadsregionens 1, 6 mio. borgere op. Og formandskabet pegede på, at skal regionens samling af specialer gå op, så må der hurtigst muligt findes penge til de sidste to akutmodtagelser på Bispebjerg og Hillerød også.

Fremtidssikrede investeringer
Formandskabet gjorde opmærksom på, at Region Hovedstadens Hospitalsplan er en femårs-plan, der hurtigt kommer patienterne til gode i form af en forbedret hospitalsbehandling. Det betyder, at investeringerne vil være fremtidssikrede, da de indgår i generalplaner for hvert enkelt hospital.

Brug for større investeringer på Rigshospitalet
Region Hovedstaden er glade for Erik Juhl-udvalgets opbakning til Rigshospitalet som landets førende hospital, men det kræver langt større investeringer, hvis hospitalet skal have de samme fine rammer som der lægges op til i Odense og Århus. Den i hospitalsplanen angivne nybygning rækker alene til de her og nu nødvendige specialesamlinger. På matriklen, der er helt enestående placeret bl.a. ved universitet og Niels Bohr Instituttet, skal der også være plads til et partikelterapianlæg til behandling af kræftpatienter, som i dag er nødt til at tage til udlandet. Derfor ønsker regionen at planlægge etableringen af et partikelterapianlæg til en mia. kr. Dette har regionen netop skrevet til sundhedsministeren om.

Brug for enestuer til psykiatriske patienter
Formandskabet gjorde også opmærksom på, at Region Hovedstaden i et betydeligt omfang har de psykiatriske patienter på flersengsstuer og er bagefter resten af landet med at etablere enestuer.

Nærhospitalernes særlige betydning
På mødet lagde Region Hovedstaden desuden vægt på nærhospitalernes særlige betydning for de ældre patienter og kronisk syge. Nærhospitalerne skal særligt indgå i et tæt samarbejde med kommunerne og de praktiserende læger – og er tænkt som nyudviklere på ældreområdet og overfor de kronisk syge.

Yderligere oplysninger:

  • Vibeke Storm Rasmussen (S) – telefon 4364 2521
  • Benedikte Kiær (K) – mobil 3050 8462
  • Henrik Thorup (DF) – mobil 4040 8188
  • Pressevagten – telefon 7020 9588