Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen
04-06-2009

Forureningen ved Reerslev Kirke koges væk

Avanceret oprensning vil sikre drikkevandet for omkring 100.000 københavnere.
Lange ’dyppekogere’ skal opvarme jorden ved Reerslev Kirke til kogepunktet, så forureningen fordamper.
Skind- og pelsrenseri hældte opløsningsmidler direkte på jorden
Der har på M.W. Gjøes Vej umiddelbart øst for kirken ligget et skind- og pelsrenseri i perioden fra 1956 til 1977. På renseriet har man bl.a. benyttet det chlorerede opløsningsmiddel tetrachlorethylen til rensning af skind og pelse. For at komme af med den hældte man i sin tid rensevæsken i kloakken eller ved ulovligt at hælde væsken direkte på jorden.

Drikkevand til 100.000 borgere bliver reddet
Sagen har stor betydning for beboerne i området, som er berørt af oprensningen og for vandforsyningen i regionen. Regionens største indvinding, Solhøj Kildeplads, ligger nemlig ca. 2 km fra forureningen. Københavns Energi indvinder ca. 3 mio. m3 vand fra Solhøj kildeplads hvert år, hvilket svarer til vandforbruget hos knap 100.000 forbrugere fordelt i de otte kommuner:

 • Høje Taastrup
 • Ishøj
 • Albertslund
 • Vallensbæk
 • Brøndby
 • Glostrup
 • Hvidovre
 • Rødovre.
Borgermøde på præstegården den 9. juni
Region Hovedstaden har løbende dialog med borgerne i området og tirsdag d. 9. juni bliver der afholdt et borgermøde på præstegården, hvor regionen gør status, fortæller om det videre forløb og borgerne har mulighed for at stille spørgsmål til regionens faglige eksperter.

Arbejdet er allerede i gang
Det omfattende arbejde med at rense forureningen væk har påvirket byen i flere omgange og vil fortsætte noget tid endnu. Beboerne på M.W. Gjøes Vej samt kirkens gæster har allerede været påvirket af etableringen af oprensningsanlægget, hvor der har kørt store maskiner og lastbiler til og fra området. Ligeledes har et omfattende borearbejde støjet i dagtimerne i en periode.

Miljødirektør vil minimere støjgenerne ved oprensningsarbejdet
- Vi er klar over, at det er irriterende og kan give ekstra problemer, især for de folk, som bor tæt på og færdes, hvor vi arbejder, siger miljødirektør i Region Hovedstaden Jørn Gettermann. Vi beklager det besvær, arbejdet giver, men håber samtidig på, at der er forståelse for, at vi skal have fjernet forureningen til gavn for alle borgerne i Reerslev og grundvandet under byen. Vi vil naturligvis gøre vores bedste for at mindske generne og orientere beboerne og andre, der bliver direkte berørt.

Avanceret oprensningmetode anvendt på rekordstort areal
Det er én af de mest avancerede metoder, som tages i brug i forbindelse med oprensningen af forureningen i Reerslev. Det er kun tredje gang nogensinde, at metoden tages i brug i Danmark, og oprensningsarealet er det største hidtil.

Varmelegemer koger forureningen væk
Størstedelen af forureningen ligger umiddelbart øst for kirken i et lerlag under et rekreativt område. Her er udført 150 boringer, hvor der nedsænkes varmelegemer, som kan koge forureningen i området væk.

Filtre opsamler fordampet forurening
- I al sin enkelhed går metoden ud på at varme jorden op med lange ’dyppekogere’, så forureningen opvarmes til kogepunktet. Blandingen af vand og chlorerede opløsningsmidler forvandles dermed til damp, og derefter samles dampen under en tæt membran og sendes videre gennem kulfiltre. Filtrene opsamler forureningen, forklarer projektleder Lone Tolstrup Karlby fra Region Hovedstaden og fortsætter: - Vi starter med at koge selve jorden i 4-6 måneder. Derefter skal området køles ned igen og til sidst kan området genskabes.

Langvarig indsats er nødvendig
De første tiltag blev startet i 2003. Komplicerede forhold i undergrunden har betydet, at der er brugt forskellige former for oprensning undervejs.

Ventilationsanlæg trækker forurenet luft op fra undergrunden
Fem huse i området var påvirket af forureningen og der blev opstillet et ventilationsanlæg, som ventilerer under husene og sikrer indeklimaet. Ventilationsanlægget trækker desuden forurenet luft op fra undergrunden, som bliver renset og genudledt. Ventilationsanlægget er fortsat i drift og det vil det formentlig være en årrække frem.

Vandbehandlingsanlæg renser grundvandet under byen
Yderligere er der anlagt et vandbehandlingsanlæg på Tingstedvej 13, som renser det forurenede grundvand under byen.

Forureningsfane følges tæt
Efter de beskrevne tiltag med oprensning er der dog fortsat en mindre del forurening tilbage, som allerede har spredt sig ned mod Solhøj Kildeplads.

- Den resterende forureningsfane skal regionen tage stilling til efter opvarmningen, fortæller Jørn Gettermann, Miljødirektør for Region Hovedstaden. - Vi får ved oprensningen i lerlagene under M.W. Gjøes Vej styr på størstedelen af forureningen, men skal have det sidste med for at sikre drikkevandsforsyningen.


Yderligere information:
 • Miljødirektør Jørn Gettermann, tlf. 48 20 53 00
 • Projektleder Lone Tolstrup Karlby, tlf. 48 20 56 59
 • Pressevagten, tlf. 70 20 95 88