Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen
20-08-2009

Hospitalerne bør have større fokus på social ulighed

Hvis alle borgere i hovedstadsregionen skal have fri og lige adgang til forebyggelse og behandling, bør hospitalerne være mere opmærksomme på de patienter, der har den laveste indkomst og uddannelse.
Det konkluderer Region Hovedstadens Underudvalg vedrørende hospitalsområdet, som i foråret har drøftet den sociale ulighed i sundhed blandt regionens borgere.

Vi skal bestæbe os på at udjævne uligheder i sundhed
- Hovedkonklusionen i vores udvalgsarbejde er, at ulighed i sundhed er direkte forbundet med uddannelses- og indkomstniveau. Derfor vil bedre uddannelse af borgerne og en mere mangfoldig rekruttering på arbejdspladserne kunne bidrage til at mindske social ulighed i sundhed. Som ansvarlige for hospitalsdriften er der dog også en række ting, som vi kan tage initiativ til for at sikre en ensartet kvalitet i behandlingen, fortæller Jens Hansen (V), formand for Underudvalget for hospitalsområdet.

Vi skal blive bedre til at udnytte den viden vi allerede har
Udvalget peger på behovet for at prioritere en systematisk indsamling, registrering og anvendelse af viden om sundhedsforhold. Det handler ikke kun om nye data, men også analyse af eksisterende databaser som Det Nationale Indikatorprojekt, som allerede foretager kvalitetsmålinger på en række sygdomsområder.

Udvikle flere fælles retningslinjer for behandlinger
Derudover kan en mere systematisk behandlingsindsats på hospitalerne bidrage til at reducere den sociale ulighed i sundhed. Det sker i øjeblikket med implementeringen af pakkeforløb på kræft- og hjerteområdet og forløbsprogrammer for kronisk sygdom, men kan ifølge udvalget også ske ved at tilbyde systematiske patientuddannelsestilbud og have fælles kliniske retningslinjer for behandlingen.


Endelig ser udvalget det som en udfordring for regionen at sikre tilstrækkeligt veluddannet personale:
- Personalet på hospitalerne spiller en afgørende rolle, hvis vi vil uligheden i sundhed til livs. De skal sikre, at alle patienter bliver opmærksomme på deres rettigheder og behandlingstilbud, men vi skal som region så til gengæld sørge for, at personalet er klædt på til at sikre en god kommunikation til fx etniske minoriteter og svage ældre, siger underudvalgsformand Jens Hansen. Han peger samtidig på, at kommunikationen og sammenhængen i patientforløbene kan forbedres ved implementere kontaktperson-ordningen på hospitalerne.

Behov for ”fælles skolebænk”
Hospitalerne kan dog ikke reducere den sociale ulighed i sundhed alene. Det kræver en fortsat optimering af samarbejdet mellem hospitaler, kommuner og praktiserende læger. Sundhedsaftalerne har allerede forbedret mulighederne for at tilrettelægge gode indlæggelses- og udskrivningsforløb og sikre, at også de svageste patientgrupper fastholdes i behandlingsforløbet. Udvalget ser dog et behov for ”fælles skolebænk”, der kan tilføre medarbejderne i sektorerne ny viden og redskaber til håndtering af specifikke temaer og bestemte målgrupper.

Yderligere oplysninger
Jens Hansen (V), formand for Underudvalget vedrørende hospitalsområdet, tlf. 2244 8155
 
Pressevagten, Region Hovedstaden, tlf. 7020 9588

Webredaktør
Ulrik Borgermann
Email:DiguTLIZGrp1@5NY7bRD.dk