Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen
27-05-2009

Kvalitetsarbejde skal ud i alle hjørner af praksissektoren

Tiltag for at styrke kvalitetsudviklingen skal sættes i gang på hele praksisområdet.

Kvalitetsarbejdet skal helt ud i praksisområdet
Region Hovedstaden ønsker at sikre, at alle patienter oplever en god kvalitet i behandlingen, og derfor indfører regionen fra 2010 en kvalitetspolitik. Inden da skal der findes metoder til at gøre politikken målbar og metoder til at inddrage brugere og pårørende i arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed. Hvad der i fremtiden vil fungere bedst på praksisområdet, har regionsrådet besluttet at få undersøgt.

Grundige drøftelser forud for afrapporteringen
Derfor har underudvalget vedrørende praksis- og forebyggelsesområdet lavet en afrapportering af regionens aktuelle forberedelser til kvalitetsarbejdet i praksissektoren. På fire møder har underudvalget drøftet kvalitetsudvikling og patientsikkerhed i praksissektoren.

Pionerprojekter i praksissektoren må ikke ende som ringbind
Hovedbudskabet fra underudvalget er, at kvalitetsudvikling skal indføres i alle dele af praksissektoren. Region Hovedstadens almen praktiserende læger har udført en stribe projekter, der har påvist en række tiltag, som kunne give bedre kvalitet i patient-behandlingen. I underudvalget har man haft fokus på, hvordan disse projekter kunne omsættes og udbredes til at blive en del af den daglige rutine i regionens lægepraksis. For som underudvalgets formand Vibeke Rosdahl siger: projektresultaterne skal ikke havne som fine ringbind og tryksager; men overføres til dagligdagen i alle regionens praksis.

It-kodesystemer, efteruddannelse og konsulentbistand skal sikre bedre behandling
Udvalget anbefaler, at de praktiserende læger systematisk registrerer og bruger deres IT-kodesystemer til at sikre, at den enkelte patient får den optimale behandling. Specielt er det vigtigt, at især de svage og ofte kronisk syge patienter bliver fulgt tæt og støttet. IT-systemerne giver også mulighed for, at den enkelte læge kan se, om hans/hendes behandling lever op til den kvalitet, som andre praktiserende læger i regionen opnår. For at sikre at lægerne opnår de bedste resultater i kvalitetsarbejdet, skal der være mulighed for relevant efteruddannelse og hjælp til kvalitetsudviklingen i form af konsulent-besøg.

Patientoplevelser bør føre til justering af praksis
Endvidere er det væsentligt, at patienten er i centrum. Udvalget anbefaler derfor, at der kommer mere fokus på, hvordan patienterne oplever kvaliteten i praksissektoren. Der er udført projekter omkring patienternes opfattelse; disse tiltag bør udbredes til alle praksis i regionen og medvirke til, at praksispersonalet kan justere deres arbejde i forhold til resultaterne.

Større enheder, opgaveglidning og en samlet kvalitetsmodel skal øge kvaliteten
Kvaliteten kan også forbedres gennem en række organisatoriske ændringer såsom oprettelse af større enheder, opgaveglidning og øget brug af praksispersonale. På samme måde vil arbejdet med en samlet kvalitetsmodel kunne bidrage.

Utilsigtede hændelser er potentiale for læring
Underudvalget anbefaler også, at de kommende krav om at praksissektoren skal indberette ”utilsigtede hændelser” anvendes på hensigtsmæssig vis, så de medvirker til læring og kvalitetsudvikling.

Speciallæger skal også fokusere på kvalitet
Kvalitetsudvikling bør ske på hele praksisområdet og underudvalget anbefaler, at der udover almen praksis også bør stilles krav om kvalitetsudvikling for alment praktiserende speciallæger, kiropraktorer, fysioterapeuter, tandlæger og tandplejere og psykologer.

Planer, aftaler og organisering skal understøtte arbejdet
Udbredning af kvalitetsudvikling bør ske gennem praksisplaner og kvalitetsorganisationer samt ved indgåelse af overenskomster eller regionale aftaler.

 
Yderligere oplysninger:

  • Vibeke Rosdahl (R), formand for underudvalget vedrørende praksis- og forebyggelsesområdet, tlf. 2146 4042
  • Pressevagten, Region Hovedstaden tlf. 7020 9588