Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen
25-06-2009

Miljøvenlige busser på vej til hovedstadsområdet

Regionsrådet vil allerede fra 2010 indføre mere miljøvenlige busser.
Mindre diesel, mindre CO2
I de kommende år bør traditionelle dieseldrevne busser i hovedstadsregionen skiftes ud med busser, som har et mindre brændstofforbrug og udleder mindre CO2.

Hybridbusser eller naturgasbusser er mest økonomisk rentable
Det kan f.eks. være hybridbusser, hvor en dieselmotor og en elmotor arbejder sammen, eller busser der kører på naturgas. Det er de økonomisk set bedste alternativer, hvis man holder økonomisk investering og miljøgevinster op mod hinanden.

Regionen og Movia vil allerede i år kunne stille krav om miljøbusser
Det fastslår en ny rapport om mulighederne for at indføre miljøvenlige busser i hovedstadsregionen udarbejdet af Tetraplan og Grontmij/Carl Bro på vegne af Region Hovedstaden. Ifølge rapporten vil Trafikselskabet Movia, som står for de konkrete indkøb af buskørsel, allerede i sine udbudsrunder i år og i 2010 kunne stille krav om, at et vist antal busruter skal køres med busser med lavere brændstofforbrug og CO2-udledning.

Luftforureningen er større end i Paris og London
Politikerne ser overgangen til miljøbusser som et led i realiseringen af Region Hovedstadens regionale udviklingsplan, som blev vedtaget i juni 2008. Udviklingsplanen pegede blandt andet på behovet for at gøre noget ved luftforureningen i hovedstadsregionen, som er højere end i byer som Paris, Frankfurt og London.

Movia bør drøfte rapportens anbefalinger
Regionsrådet opfordrer nu Movias bestyrelse til at drøfte rapporten og anvende dens anbefalinger i sit kommende udbud af busdriften i regionen:

Miljøbusser er vejen mod Europas grønneste storbyregion
- Som økonomisk ansvarlig for den regionale bustrafik kan vi i regionsrådet være med til at skabe en mere miljøvenlig busdrift og dermed komme et skridt nærmere på vores vision om at blive Europas grønneste storbyregion. Det vil vi blandt andet gøre ved at stille krav til miljøstandarderne for de busser, der skal betjene vores borgere, siger regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen.

Movia er positiv over for rapportens konklusioner
Movia har siddet med i en styregruppe, der har fulgt arbejdet med rapporten, og her er man positiv over for ambitionen om en grønnere busdrift:

Miljø er en del af Movias indkøbs-strategi
- Movia har haft et godt samarbejde med Region Hovedstaden om projektet, og resultaterne indgår i vores strategi for fremtidens busmateriel, siger Movias administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen.

Implementeringsmuligheder og finansieringskilder skal undersøges
Første led i processen bliver dog at konkretisere et forslag til implementering på de enkelte busruter, mulige finansieringskilder, samarbejdspartnere og overordnede funktionskrav til busserne. Det skal så bruges som baggrundsmateriale for de kommende udbudsrunder af busdriften.

Yderligere oplysninger
  • Vibeke Storm Rasmussen, regionsrådsformand, Region Hovedstaden, tlf. 43 64 25 21
  • Dorthe Nøhr Pedersen, administrerende direktør, Movia, tlf. 36 13 14 00
  • Pressevagten, Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88