Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen
03-06-2009

Øresundssamarbejdet skal være inspiration for ny Femern-region

Erfaringerne fra etableringen af Øresundsregionen skal binde Danmark og Sverige tættere sammen med Tyskland i den kommende Femern Bælt Region.
Samarbejde på tværs af grænserne
Hvordan sikrer vi, at Femern Bælt forbindelse ikke blot bliver et broprojekt, men samtidig baner vejen for skelsættende forskningsprojekter, et gnidningsfrit arbejdsmarked på tværs af grænserne og økonomisk vækst? Det diskutererede politikere fra Slesvig-Holsten, Hamborg, Region Skåne, Region Sjælland og Region Hovedstaden i Lübeck den 2. og 3. juni på konferencen ”Etablering af nye broer i den sydvestlige del af Østersøregionen.”

Det interregionale samarbejde skal udbygges
Det interregionale samarbejde begyndte allerede i 2006, men fik ny vind med den dansk-tyske beslutning om at etablere en fast forbindelse over Femern Bælt, som står færdig i 2018.

Løftestang for en grønnere transport
- Beslutningen om Femern-forbindelsen er en enestående mulighed for at tænke visio-ner og sammenhænge i forhold til vores svenske og tyske naboer. Her vil vores årelange erfaring med at integrere Øresundsregionen komme os til gode, vurderer Regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Vibeke Storm Rasmussen.

Opfordring til at bruge penge på grøn transport
På konferencen deltog hun i en paneldebat om nødvendige transportprojekter i forlængelse af Femern-forbindelsen. Her opfordrede hun blandt andet den danske transportminister Lars Barfoed, som ligeledes deltog i konferencen, til at afsætte penge til en grønnere transport ved at lægge skinner, så Skandinavien både kan få mere gods på skinner og blive forbundet med det europæiske højhastighedsnet.

Femern-forbindelsen skal blive løftestang
De fem regioner blev på konferencen enige om at igangsætte en fælles analyse af de nye muligheder og udfordringer med dertilhørende anbefalinger til initiativer, der skal sikre at Femern-forbindelsen bliver løftestang for at skabe en effektiv og miljøvenlig trafikforbindelse mellem regionerne.

Styrket samarbejde om arbejdsmarkedsforhold og forskning
Udover trafikforhold diskuterede politikerne fra de fem regioner også behovet for at skabe et fælles arbejdsmarked. Med udgangspunkt i erfaringerne fra Øresundsregionen vil regionerne blandt andet arbejde for en gensidig anerkendelse af erhvervsuddannelser, udbredelsen af fremmedsprog og et intensiveret samarbejde mellem de dansk-tyske arbejdsmarkedsparter, Øresundskomiteen og de nationale arbejdsformidlinger.

Videnregion fra Oslo til Hamborg
Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen håber dog også, at Sverige og Danmark vil kunne drage nytte af tyske erfaringer på forskningsområdet:
- Hamborg har en partikelaccelerator i stil med den fælleseuropæiske forskningsfacilitet - European Spallation Source (ESS) – som den danske og svenske regering i øjeblikket arbejder på at få placeret i Lund med tilhørende faciliteter på Københavns Universitets Nørre Campus. Et samarbejde mellem de to forskningsmiljøer vil udgøre et markant fyrtårn, der for alvor vil understøtte vores vision om at skabe en internationalt førende videnregion, der strækker sig fra Oslo til Hamborg, siger Vibeke Storm Rasmussen.

Yderligere oplysninger:

  • Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen – telefon 4364 2521
  • Pressevagten – telefon 7020 9588