Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Patienter efterspørger bedre kommunikation

Ny undersøgelse: ni ud af ti patienter på Region Hovedstadens hospitaler har et godt eller virkelig godt indtryk af deres indlæggelse. En del savner dog bedre information.
Godt 86 procent af de patienter, der har været indlagt på Region Hovedstadens hospitaler, siger, at de har et godt eller virkelig godt samlet indtryk af indlæggelsen. For de ambulante patienter er det tilsvarende tal endnu højere, nemlig 94 procent. Desuden udtrykker langt de fleste tillid til, at de har fået den rette lægelige og sygeplejefaglige behandling og pleje.

Det konkluderer Enheden for Brugerundersøgelser, som netop har færdigbehandlet resultaterne af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP).

Blandt de 36.594 patienter, der har deltaget i undersøgelsen i Region Hovedstaden, er der dog en del, der peger på, at informationsniveauet er for lavt. Det drejer sig specielt om emner som: sparsom skriftlig information, oplevelsen af ikke at have nogen kontaktperson, manglende orientering af egen læge, usikkerhed omkring medicin og usikkerhed efter besøg i ambulatoriet.

Koncerndirektør Svend Hartling glæder sig først og fremmest over det overordnede positive resultat. Men han erkender samtidig, at der ligger en stor kommunikationsopgave og venter, når godt hver fjerde af de indlagte patienter angiver, at de ikke har haft nogen kontaktperson, og at kun omkring halvdelen af patienterne har modtaget skriftlig information.

- Vi har i forvejen meget fokus på kommunikation, men undersøgelsen viser jo med al ønskelig tydelighed, at vi skal blive endnu bedre til at inddrage patienterne i alle dele af behandlingsforløbet. Det positive er, at vi allerede har søsat en række initiativer: Mange afdelinger tilbyder medarbejderne uddannelse i kommunikation, og der arbejdes med at kvalitetssikre den information, der gives til patienter og pårørende. I den forbindelse har vi etableret en videns- og idébank, som alle skal kunne trække på, siger koncerndirektør Svend Hartling. Han fortsætter:

- Men først og fremmest skal vi have produceret mere skriftlig information, og samtidig skal vi blive bedre til overfor patienterne at få italesat medarbejdernes roller i forhold til patienterne, så de ved, hvem deres kontaktperson er. Kan vi det, er jeg sikker på, at vi også kan opnå endnu bedre resultater i fremtiden. Desuden har vi igangsat IT-systemet Opus Arbejdsplads, som vil gøre det lettere at få hospitalsnotater overført til praktiserende læge.

Et andet forhold, der kritiseres af patienterne, er lange ventetider ved modtagelse på regionens hospitaler. Således angiver næsten hver femte at have ventet længe, før personalet var klar.

En del af forklaringen ligger i, at flere af regionens hospitaler er under ombygning som en del af hospitalsplanen. Efterhånden som den gennemføres, vil ventetiden forhåbentlig blive reduceret. Dertil kommer det helt generelle, at akutte patienter altid vil have højeste prioritet, og at det derfor er svært at undgå, at nogen engang imellem må vente. Det, man derimod kan gøre, er, at sørge for, at ventetiden bliver mere tålelig for patienterne.

Og det er præcis, hvad man har gjort i skadestuen på Glostrup Hospital. Her udstyrer man de ventende patienter med en bipper a la restaurationsbranchen. Den lille brik giver et signal, når der er et kvarter, til personalet er klar. Det betyder, at patienterne kan tage sig en spadseretur udenfor hospitalet og dermed ikke er henvist til at fordrive flere timer med at læse ugeblade.

- Jeg synes, det er et fantastisk godt eksempel på, hvordan man med helt simple midler kan give patienterne en bedre service. Vi skal blive bedre til at tænke utraditionelt på nogle områder, samtidig med, at vi fastholder og forbedrer de kommunikationstiltag, der allerede er sat i gang, lyder det fra Svend Hartling.

Yderligere oplysninger

  • Koncerndirektør Svend Hartling, Region Hovedstaden – telefon 4820 5619
  • Pressetelefon – 7020 9588