Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Akutlægehelikopter i luften fra maj måned

Pressemeddelelse: Region Hovedstaden og Region Sjælland har skrevet kontrakt med DRF Luftambulance A/S om driften af akutlægehelikopter.
Kontrakt i 1½ år
Region Hovedstaden og Region Sjælland har i dag tildelt kontrakten om driften af akutlægehelikopter til Falck DRF Luftambulance A/S. Selskabet skal flyve akutlægehelikopter i de to regioner de næste 1½ år

Base i Ringsted
Danmarks første akutlægehelikopter kommer 1. maj i luften bemandet med en pilot, en anæstesilæge og en paramediciner. Helikopteren får base i Ringsted, hvor den inden for godt 20 minutter vil kunne nå frem overalt på Sjælland i døgnets lyse timer alle årets dage.

50 mio. kr. fra TrygFonden
Akutlægehelikopteren er en forsøgsordning, som løber i 1½ år inklusiv evaluering. Det er en donation på op til 50 mio. kroner fra TrygFonden, som har muliggjort forsøget. Alle omkostninger kan holdes indenfor donationens rammer.

Helikopter kan redde liv
- Vi tror, at akutlægehelikopteren kan redde liv og skabe øget tryghed for borgerne i de to regi-oner. Ikke mindst i yderkantsområderne, hvor borgerne i en tid med øget specialisering på vo-res sygehuse får længere til en kvalificeret behandling, siger regionsrådsformand Steen Bach Nielsen, Region Sjælland.

Kvalificeret grundlag for eventuel landsdækkende ordning
- Også i meget trafikerede områder vil det vise sig om akutlægehelikopteren kan være en hjælp til at sikre, at patienterne bliver bragt direkte til det hospital, der har den rette specialiserede behandling. Forsøgsordningen vil samtidig give os et kvalificeret grundlag til at vurdere, hvordan en eventuel landsdækkende ordning skal implementeres og dimensioneres, supplerer re-gionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen, Region Hovedstaden.

Mest fordelagtige tilbud
Falck DRF Luftambulance A/S har vundet udbuddet om helikopterdriften, da selskabet har givet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. I alt fem bød på opgaven i den offentlige ud-budsrunde, som netop er afsluttet og evalueret. Vurderingen er foretaget ud fra en vægtning mellem pris, kvalitet, leveringssikkerhed og implementeringsplan.

Yderligere information
Kommunikationschef i Region Sjælland, Vibeke Lyngse, tlf.: 57 87 50 51 / Mobil: 2916 3981, e-post: