Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen
17-11-2010

Ekspertpanel anbefaler 6,75 milliarder kroner til hovedstadsregionen

Penge til både Bispebjerg og Hillerød, men ikke så mange som søgt.
Om pengene til Bispebjerg
2,95 milliarder kroner anbefales til Bispebjerg Hospital med følgende kommentar fra ekspertpanelet: 

Citat: Panelet vurderer, at projektet på væsentlige områder vil være i overensstemmelse med præmisserne for en rationel og moderne sygehusstruktur også på længere sigt. Bispebjerg skal være områdehospital med fælles akutmodtagelse for ca. 400.000 indbyggere.

Citat: Panelet vurderer, at realiseringen af den nye somatiske struktur bør prioriteres, idet den psykiatriske del af projektet bør baseres på en regional prioritering indenfor de almindelige anlægsrammer.

Om pengene til nyt hospital i Nordsjælland
Samtidig anbefaler ekspertpanelet, at regeringen afsætter 3,8 milliarder kroner til et nyt hospital ved Hillerød ud fra følgende konklusion:

Citat: Panelet vurderer, at projektet på væsentlige områder vil være i overensstemmelse med præmisserne for en rationel og moderne sygehusstruktur også på længere sigt.

Citat: En samling af matriklerne i Nordsjælland i et nybygget hospital ved Hillerød vil understøtte en effektiv og rationel drift, herunder en forbedring af patientbehandlingen og en væsentlig forbedring af ressourceanvendelsen i den nordlige del af regionen med et befolkningsunderlag på 310.000 indbyggere.

3 milliarder færre kroner end søgt om
Oprindeligt havde regionen søgt 4,9 milliarder kroner per hospital, dvs. i alt 9,8 milliarder kroner.

Glade for penge til somatiske patienter på Bispebjerg og i Hillerød
- Vi er glade for at kunne bygge nyt på Bispebjerg og i Hillerød til de somatiske patienter, og håber at det vil vise sig, at der vil være nok kvadratmeter, og at priserne kan holde, siger regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen og fortsætter:

Psykiatriens behov er stadig uløst
- Hvis regeringen følger ekspertpanelet, kan vi fastholde vores planaftale og udfærdige de endelige planer. Det har betydning ikke mindst for vore mange ansatte. Vi mangler dog at løse psykiatriens behov for renovering til et-sengsstuer på Bispebjerg og en vej til det nye hospital i Hillerød, siger regionsrådsformanden.

I alt knap 13 milliarder kroner til hovedstadsregionen
Hvis regeringen retter sig efter ekspertudvalgets indstilling, vil Region Hovedstaden modtage knap 13 milliarder kroner fra kvalitetsfondens pulje. Regionen har således allerede fået 6,1 milliarder kroner til byggeprojekter på Rigshospitalet, Herlev og Hvidovre Hospital samt Psykiatrisk Center Sct. Hans.