Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen
24-03-2010

Nyt it-system giver grundlag for bedre økonomistyring på hovedstadens hospitaler

Samtidig skal et fælles regionslager føre til besparelser på indkøb og varelevering.
Basis for bedre overblik over regionens økonomiske situation
Regionsrådet i Region Hovedstaden besluttede 23. marts 2010 at anskaffe et nyt økonomi-, indkøbs- og logistiksystem. Det nye it-system gør det muligt at have et bedre, løbende overblik over den økonomiske situation i den enkelte afdeling, på det enkelte hospital og i regionen samlet set.

Storindkøb og bedre lagerstyring muliggøres
Samtidig giver det mulighed for besparelser i form af storindkøb på tværs af hospitalerne. Endelig er der udsigt til bedre lagerstyring og lavere transportomkostninger, fordi regionen samtidig opretter ét fælles varelager for regionen og nedlægger hospitalernes nuværende, separate lagre.

Fælles økonomisystem afløser fem nuværende
- Som et levn fra tiden før regionerne bruger vi i øjeblikket fem forskellige økonomi- og indkøbssystemer. Det gør det svært at sammenligne data på tværs af hospitalerne og vanskeligt for medarbejdere at dele viden. Både ledelserne på afdelingerne og hospitalerne, koncernledelsen i Region Hovedstaden og regionspolitikerne vil med et fælles system være bedre klædt på til at træffe ledelsesmæssige beslutninger, vurderer Region Hovedstadens økonomidirektør Peter Mandrup Jensen.

Varebestilling på hospitalerne gøres lettere
Systemet skal samtidig gøre det lettere for afdelingernes personale at bestille varer fra ét fælles varekatalog. Bedre oversigt over varerne og en samling af mindre indkøb til større indkøb skal give betydelige besparelser for regionen.

10.000 ansatte skal lære nyt system at kende
Omkring 10.000 sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter eller andet personale skal bruge det nye system til eksempelvis at bestille varer, men Peter Mandrup Jensen tror, at de hurtigt vil tage det nye system til sig:

Ligesom let som at handle på internettet
- Alle de helt almindelige funktioner, som skal bruges mange gange hver dag, kommer til at fungere helt intuitivt. Det bliver ikke vanskeligere end at købe en flybillet eller forlænge lånetiden på en bog fra biblioteket over Internet, siger Peter Mandrup Jensen.

Fælles lager skal give besparelser og bæredygtighed
Med etableringen af det fælles regionslager skal varerne til regionens hospitaler fremover leveres til én adresse, hvilket både gør det lettere at holde styr på lageret og planlægge leveringen af varer:

- I dag får varemodtagelsen på ét hospital på én dag måske besøg af 38 forskellige biler fra den samme leverandør. I samarbejde med vores leverandører skal vi have meget bedre styr på logistikken, så den både bliver mere økonomisk og mere miljørigtig, siger Peter Mandrup Jensen.

Systemet er plads i 2012
Implementeringen af det nye økonomisystem kommer til at løbe over det meste af 2011 og 2012. Resten af 2010 bliver brugt til sammen med leverandøren at forberede implementeringen.


Yderligere oplysninger:
  • Peter Mandrup Jensen, økonomidirektør i Region Hovedstaden, tlf. 48 20 50 01
  • Pressevagten, Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88