Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Region Hovedstaden går i dialog om placeringen af et nyt nordsjællandsk hospital

Pressemeddelelse: Dialogen tager udgangspunkt i en placering ved Ny Hammersholt, men regionen er åben over for andre egnede placeringer inden for samme økonomiske ramme.
Læs mere: Nyhed - Nyt hospital anbefales placeret syd for Hillerød - 19. maj 2010

Ansøgning til regeringens ekspertudvalg
Når Region Hovedstaden den 1. juni indsender sin ansøgning til regeringens ekspertudvalg om et nyt hospital ved Hillerød bliver det foreløbigt med en adresse syd for Ny Hammersholt. Politikerne i regionsrådet har dog samtidig bedt regionens administration om i sin dialog med relevante myndigheder at forholde sig åbne over for alternative placeringer, som ikke er dyrere end Ny Hammersholt-løsningen.

En endelig indstilling forelægges for regionsrådet senere.

A
dministrationen anbefalede Ny Hammersholt
Beslutningen faldt på et regionsrådsmøde tirsdag den 25. marts på baggrund af en screeningsrapport udarbejdet af Rambøll for Region Hovedstaden. Rambøll identificerer og vurderer fire mulige placeringer, og ud fra en afvejning af blandt andet økonomi og tilkørselsforhold anbefalede administrationen placeringen ved Ny Hammersholt.

Dialog med Hillerød Kommune
- Rambølls rapport er et sagligt udført arbejde, men der er rejst en række spørgsmål, som kræver svar. Vi er naturligvis villige til at diskutere andre mulige placeringer inden for samme økonomiske ramme. Jeg går derfor gerne i dialog med Hillerød Kommune for at høre mere om deres betænkeligheder, siger regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen.

Yderligere oplysninger:
  • Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen, tlf. 43 64 25 21
  • Pressevagten, Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88