Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen
27-04-2010

Regionsrådet fordeler 18 mio kr til rengøringsinitiativer

Pengene skal bl.a. gå til uddannelse af rengøringspersonalet på regionens hospitaler og psykiatriske centre.
18 millioner kroner afsat til at løfte rengøringsstandarden
Der er fokus på forbedring af rengøringen på hovedstadens hospitaler og psykiatriske centre, da eksterne kontroller har vist, at rengøringen ikke lever op til den fastsatte standard. Derfor har regionsrådet i budget 2010 bevilget 18,1 mio. kr. ekstra til styrkelse af området. Nu er det besluttet, hvordan pengene skal fordeles.

Hovedparten af pengene går til de enkelte hospitaler og centre
17,6 mio. kr. bliver fordelt mellem regionens virksomheder, mens 0,5 mio. kr. afsættes til udvikling af fælles uddannelseskoncept samt bistand i forbindelse med valg af rengøringsprodukter.

Fælles uddannelseskoncept skal opkvalificere nuværende og nye medarbejdere
”Vi har brug for bedre uddannelse til vores medarbejdere i rengøringsafdelingerne – uanset om det er vores egne folk eller de arbejder for et firma, som regionen har udliciteret til. Alle ledere i rengøringen skal have kendskab til de gældende metoder og midler, men det er også vigtigt, at vi i regionen får skabt et fælles uddannelseskoncept, som lederne kan tage udgangspunkt i, når de skal opkvalificere medarbejderne eller modtage nye medarbejdere i afdelingen” siger regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S).

Igangsatte initiativer har allerede en virkning
I Region Hovedstaden er der allerede sat en række initiativer i gang i forbindelse med forbedring af rengøringen. I tilbagemeldingerne fra de eksterne kontrollanter lyder det, at flere af disse initiativer er begyndt at virke, og at flere lokaler i sidste kontrol var tæt på at blive godkendt.

Nye midler skal fokusere på fem specifikke områder
Fremadrettet skal de afsatte penge til virksomhederne derfor bl.a. bruges indenfor fem specifikke områder, hvor der er brug for endnu større forbedringer.

Udannelse har hovedprioritet i forhold til, hvor der skal sættes ind for at forbedre rengøringen.

De resterende fire punkter, der skal fokus på er:

  • Implementering af en vejledning for rengøring af medikoteknisk udstyr, der indgår i patientbehandlingen
  • Krav i forbindelse med udbud, så der er en klar ansvarsfordeling af rengøringsområder, og så leverandørerne sikrer kompetencer og uddannelse i forhold til aftalte standarder
  • Samordning af anvendelse af rengøringsmidler i regionen, så der ikke bliver brugt uhensigtsmæssige rengøringsmidler
  • Fokus på oprydning, da dette ofte er et problem i forhold til rengøringen

Samtidig skal der være fokus på rengørings- og hygiejneområdet i alt nybyggeri.

Omfanget af operationer og samlede lønudgifter er afgørende for fordelingen af pengene
Styrkelsen af rengøringsområdet på de enkelte virksomheder skal tage udgangspunkt i både påtrængende lokale forhold og i de ovenstående initiativer. Fordelingen af de 17,6 mio. kr. til regionens 12 hospitaler og 13 psykiatriske centre vil foregå således, at 25 % bliver fordelt mellem de hospitaler, der foretager operationer, da det kræver ekstra høj standard i rengøringen. De resterende 75 % bliver fordelt efter lønudgifterne på alle hospitaler og centre.

Regionsrådsformanden forventer resultater over tid
Med et systematisk indsats på rengøringsområdet, forventer regionen forbedrede resultater, men regionsrådsformanden understreger samtidig, at det tager tid at sikre gode resultater over hele linjen.

Uddannelse og ledelsesmæssigt fokus løfter rengøringsniveauet, viser erfaringen
”Resultatet fra vores rengøringsaudit viser, at der for en lang række lokaler var tale om små justeringer for at de ville leve op til standarderne. Gentofte Hospital fik godkendt det højeste antal rum, fordi de har arbejdet med en målrettet indsats på uddannelsesområdet og et ledelsesmæssigt fokus på udfordringerne gennem flere år. Derfor er jeg også overbevist om, at vi vil se klare forbedringer andre steder, når de nye uddannelsesinitiativer får tid til at virke,” siger Vibeke Storm Rasmussen.

Region Hovedstaden har nedsat et serviceudvalg, der fremover skal følge udviklingen på området.


Yderligere oplysninger:

  • Vibeke Storm Rasmussen, regionsrådsformand,Region Hovedstaden (S), telefon 4364 2521
  • Svend Hartling, koncerndirektør, Region Hovedstaden, telefon 4820 5619
  • Pressevagten, Region Hovedstaden, telefon 7020 9588