Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen
14-11-2011

939 daginstitutioner i Region Hovedstaden er renset for mistanke om jordforurening

Efter en intensiv indsats har Region Hovedstaden undersøgt alle daginstitutioner i 24 kommuner
Regionen beskytter borgerne
Det er Region Hovedstadens opgave at beskytte borgerne mod kontakt med forurenet jord og sikre rent drikkevand. Derfor kortlægger, undersøger og oprenser regionens miljøfolk forurenede grunde.

Særligt fokus på 0-6 årige børn
Og da små børn putter jord direkte i munden eller får det på fingrene, som de så slikker, har Region Hovedstaden i sin strategi for indsatsen mod jordforurening siden 2008 haft særligt fokus på børneinstitutioner for 0-6 årige.

Samtlige institutioner i 24 kommuner
Det betyder, at samtlige 939 daginstitutioner i 24 kommuner i regionen nu er undersøgt i samarbejde med kommunerne. Region Hovedstaden har fjernet jorden de steder, det var nødvendigt.

Dejlig milepæl at nå frem til
- Det er en dejlig milepæl at nå frem til i kampen mod fortidens synder, når nu vi ved, at små børn er særligt følsomme over for forurening, siger formanden for Region Hovedstadens miljø- og klimaudvalg, Lars Gaardhøj (S).

Børnenes helbred ikke i fare
Selv om der har været forurening ved flere af daginstitutionerne, så har det ikke været så slemt, at børnenes helbred har været i fare, viser erfaringerne.

4 kommuner har selv håndteret forurening
De sidste 4 af de 28 kommuner i Region Hovedstaden har selv håndteret jordforurening ved deres børneinstitutioner.

34.000 grunde behandlet i 2010
Region Hovedstaden har også netop opgjort den samlede indsats mod jordforurening i 2010. Den viser, at 34.000 grunde er blevet behandlet i forbindelse med både undersøgelser, oprensninger og besvarelse af et stort antal forespørgsler om konkret jordforurening fra f.eks. private grundejere og ejendomsmæglere.

Flere udviklingsprojekter i gang
Der er også iværksat flere udviklingsprojekter sammen med rådgivere og entreprenører, så de fysiske undersøgelser og oprensninger kan gøres hurtigere. Det drejer sig bl.a. om en særlig slags jordmixer og brug af radiobølger til oprensning under bygninger.

Fokus på drikkevand og boliger i 2012
I den kommende indsats for 2012 vil regionens undersøgelser og oprensninger fortsat først og fremmest finde sted i områder med særlige drikkevandsinteresser og så der, hvor der er boliger.

Største trussel fra opløsningsmidler
Lige nu er den største trussel mod drikkevandet klorerede opløsningsmidler fra gamle giftgrunde, som kan gå i grundvandet og trænge ind i bygninger som dampe. Indsatsen vil derfor primært være rettet mod grunde med denne type forurening.

Tvunget til at prioritere
- Vi er tvunget til at prioritere, fordi vi ikke har penge til at rense alt op på én gang. Derfor vil regionen, efter at børnene er sikrede, fokusere på at oprense de forureninger, der truer drikkevandet, så hurtigt som muligt, siger Lars Gaardhøj (S).

Fakta:
  • Region Hovedstadens strategi for indsatsen mod jordforurening har fire mål, som i hovedtræk handler om borgernes sundhed, prioritering af indsatsen, kommunikation med borgerne og udvikling af metoder til undersøgelse og oprensning af forurening.
  • Regionen vil i 2012 bruge ca. 140 millioner kroner på indsatsen mod jordforurening.
  • Der er ca. 5000 grunde kortlagt som forurenede eller mulig forurenede i Region Hovedstaden.
  • Hvert år bliver ca. 20-25 grunde oprenset af Region Hovedstaden.
  • Der er ca. 100 forureninger, som bliver overvåget af regionen.

Læs mere om indsatsen her

Yderligere information hos:

  • Formand for miljø- og klimaudvalget, Lars Gaardhøj (S), mobil 28 92 25 98
  • Miljødirektør Marianne Pilgaard, Koncern Miljø, 48 20 53 03
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, mobil 70 20 95 88