Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen
21-03-2011

Akutberedskab satte rekord i 2010

Rekordlave responstider og en høj genoplivningsrate er blot nogle af de resultater, Region Hovedstadens akutberedskab har opnået i 2010. Fra maj 2011 vil sundhedsfagligt personale desuden stå parat til at yde akut hjælp og rådgivning, når borgerne ringer 112.
Der er meget at glæde sig over i den statusrapport, der netop er udarbejdet over Region Hovedstadens akutberedskab. Eksempelvis er responstiderne – det vil sige den tid, der går fra at vagtcentralen modtager et alarmopkald, og til ambulancemandskabet er fremme – rekordlave. Desuden har man rigtig flotte resultater med hensyn til genoplivning af patienter med hjertestop.

Ny danmarksrekord
Af rapporten fremgår det, at responstiden er seks minutter og seks sekunder, fra et alarmopkald er modtaget, og til ambulancen er fremme. Det er intet mindre end en ny Danmarks-rekord, der ikke bliver mindre imponerende af, at antallet af udrykninger fra 2008 til 2010 er steget med knap ti procent.

Akutchef i Region Hovedstaden, Freddy Lippert, peger på den nye regionale vagtcentral som en væsentlig årsag til de flotte tal.

- Det, at vi i 2010 har kunnet disponere over alle ambulancer fra et sted, har givet os et langt bedre overblik og en bedre koordinering af opgaverne, forklarer han.

- Men vi må også retfærdigvis sige, at regionens geografi spiller en rolle for responstiderne. Her er vi lidt heldigere stillet end de andre regioner .

Flere overlever ”pludselig uventet hjertestop”
I rapporten kan man også læse, at beredskabet i løbet af 2010 udførte 673 genoplivningsforsøg af personer med hjertestop. I knap en femtedel af tilfældene lykkedes genoplivningen, så patienten efterfølgende kunne udskrives fra hospitalet.

Det er den højeste genoplivningsprocent, der nogensinde er dokumenteret i Region Hovedstaden. Til sammenligning er det kun cirka seks procent af alle genoplivningsforsøg på landsplan, der lykkes.

- Tallene skal ses på baggrund af de kortere responstider, men også som følge af bedre og mere specialuddannede læger og ambulancefolk, forklarer Freddy Lippert.

Sundhedsfaglig rådgivning ved 112-opkald
Der er gennem de seneste år løbende sket forbedringer af det regionale akutberedskab. Den 1. maj 2011 tager man endnu et stort skridt, når Region Hovedstaden får overdraget de sundhedsfaglige 112-opkald.

Det betyder, at borgerne i modsætning til tidligere kommer til at tale med sundhedsfagligt personale, der med det samme kan yde akut hjælp og rådgivning over telefonen.

Ud over at være en væsentlig forbedret service overfor borgerne, forventer Freddy Lippert, at ordningen også vil resultere i en bedre udnyttelse af beredskabets ressourcer. Det sundhedsfaglige personale vil nemlig være i stand til mere præcist at vurdere, hvilken form for hjælp den enkelte borger har behov for.

Skaber større tryghed
Det er et stærkt politisk ønske om et forbedret beredskab i Region Hovedstaden, der har drevet udviklingen frem. I 2008 formulerede regionsrådet således 42 anbefalinger, hvoraf de 36 allerede nu er gennemført.

Og resultaterne har ikke ladet vente på sig, konstaterer regionsrådsformand, Vibeke Storm Rasmussen (S).

- Jeg er meget stolt over, at vi i Region Hovedstaden ikke alene har et rigtig godt akutberedskab, men også har landets hurtigste responstider. Det er én helt afgørende og tryghedsskabende faktor for mange borgere. Dertil kommer den tryghed, der ligger i at borgerne fremover vil blive mødt af sundhedsfagligt personale på regionens vagtcentral. Det er et stort fremskridt, som jeg er sikker på vil blive taget rigtig godt imod.

Yderligere oplysninger:

  • Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen – telefon 4362 4879
  • Akutchef Freddy Lippert, Region Hovedstaden – mobil 3116 6827
  • Pressevagt i Region Hovedstaden – telefon 7020 9588

Webredaktør
Kristian Hargreave
Email:DiguTLIZGrp1@5NY7bRD.dk