Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen
22-08-2011

Når robotter holder kniven

Nyt center for robotkirurgi i Hovedstaden sikrer kræftpatienter mere skånsomme indgreb.
Skånsommere indgreb giver hurtigere restituering
- Mindre blodtab, færre smerter og hurtigere genvinding af kræfterne. Det er blandt fordelene ved at bruge robotkirurgi, som sikrer mere skånsomme indgreb og dermed kortere indlæggelse for patienterne. Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen ridsede fordelene ved udbredelsen af robotkirurgi i Region Hovedstaden op, da hun fredag den 19. august indviede et regionalt center for robotkirurgi på Herlev Hospital.

Regionsformand Vibeke Storm Rasmussen foretog den officielle åbning af Center for Robotkirurgi og klippede den rituelle røde snor ved hjælp af operationsrobotten.
Billedtekst: Regionsformand Vibeke Storm Rasmussen foretog den officielle åbning af Center for Robotkirurgi og klippede den rituelle røde snor ved hjælp af operationsrobotten.

Robotassisteret kræftkirurgi skal udvikles
Center for Robotkirurgi er et led i Region Hovedstadens kræftplan og skal sikre grundlaget for den faglige udvikling inden for robotassisteret kræftkirurgi. Det nye center skal understøtte videndeling, uddannelse og færdighedstræning både i forhold til andre danske og til udenlandske kirurgiske centre.

Operationer inden for urologi, mave- og tarmkirurgi samt gynækologi
5 af landets 8 operationsrobotter er placeret i Region Hovedstaden, og på Herlev Hospital har man anvendt robotter til at operere for bl.a. blærekræft og prostatakræft siden 2007. For nylig fik hospitalet sin tredje operationsrobot, så man nu kan tilbyde operationer inden for specialerne urologi (nyre og urinveje), mave- og tarmkirurgi samt gynækologi; tre områder, hvor Herlev Hospital som led i den regionale hospitalsplan skal betjene en væsentlig del af regionens borgere.

Åbne operationer undgåes - til gengæld større præcision
- Robotterne giver os mulighed for at arbejde med en utrolig præcision og ved hjælp af robottens fire tynde arme behøver vi ikke længere at åbne patientens mave for at lave komplicerede operationer, forklarer overlæge og urolog Magnus Annerstedt, som har været en væsentlig drivkræft for udviklingen af Region Hovedstadens Center for Robotkirurgi.

Omfanget af robotoperationer er højt internationalt set
Med ca. 300 operationer alene af prostatakræft om året placerer det nye Center for Robotkirurgi sig markant også i international sammenhæng. Magnus Annerstedt forventer dog, at etableringen af centeret vil betyde endnu flere robot-assisterede operationer i Danmark.

Omkring 200 deltagere, heraf 60-70 borgere, var mødt op til indvielsen. De fik mulighed for selv at prøve, hvordan man styrer en operationsrobot.
Billedtekst: Omkring 200 deltagere, heraf 60-70 borgere, var mødt op til indvielsen. De fik mulighed for selv at prøve, hvordan man styrer en operationsrobot.

Yderligere information
  • Jens-Peter Wehlitz, kommunikationschef på Herlev Hospital, tlf. 38682802
  • Pressevagten, Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88