Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Økonomirapporter

Denne side indeholder oplysninger om Region Hovedstadens økonomiske og aktivitetsmæssige styring i form af økonomirapporter og genbevillingsgrundlag.
Fire årlige økonomirapporter
Der udarbejdes i løbet af året flere økonomirapporter om regionens økonomiske ressourceanvendelse og opfyldelse af aktivitetsmål. Formålet er at sikre overblik over regionens finansielle og bevillingsmæssige situation, og fire gange årligt forelægges en samlet økonomirapport for forretningsudvalget og regionsrådet.  I økonomirapporterne godkendes endvidere bevillingsændringer.

Genbevillingsgrundlag
I forbindelse med årets første økonomirapport udarbejdes der også et genbevillingsgrundlag. Det primære formål med genbevillingsgrundlaget er at opgøre hvilket mer- eller mindreforbrug, der søges genbevilget (overført) for virksomhederne og de øvrige områder i budgettet.Webredaktør
Eva Manor Paulsen
Email:Dig.FDb@6MOXE5C.dk