Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Analyse af grøn bølge for udrykningskøretøjer

Grøn bølge for udrykningskøretøjer bør indføres på de store færdselsårer i hovedstaden. Det vil øge fremkommeligheden og redde menneskeliv, viser en analyse.
Billede af ambulancereddere Ambulancereddere på arbejde
Grøn bølge kan redde liv

Hvert minut har betydning for at redde liv, afværge farer og minimere skader. Derfor er det vigtigt at sikre gode kørebetingelser for udrykningskøretøjer, det vil sige ambulancer, akutlægebiler, brandbiler og politibiler.

Hovedstadsregionen har med 1,6 mio. indbyggere meget trafik presset sammen på 6 % af landets areal. Det skaber trængsel på de store indfaldsveje til København og forårsager forsinkelser for udrykningskøretøjerne på deres vej frem til ulykkesstedet og videre til hospitalet. Trafikuheld med udrykningskøretøjer er et stort problem især på de mest trængte vejstrækninger.

Udrykningskøretøjer involveret i 318 ulykker på 5 år

318 trafikuheld er det blevet til over de sidste fem år, når udrykningskøretøjer har skullet rykke hurtigt igennem den tætte trafik i hovedstadsregionen. Af de 318 kom 63 personer let eller alvorligt til skade og én blev dræbt. Uheldene sker ofte i sammenstød med tværgående trafikanter, når køretøjer med udrykning vover sig over for rødt lys.

Det fremgår af rapporten ’Analyse af grøn bølge for udrykningskøretøjer’, som samtidig har overbevist regionsrådet om, at der bør igangsættes forsøg med grøn bølge for udrykningskøretøjer på op til tre af de store indfaldsveje til København.

Hvad er en grøn bølge?

Grøn bølge betyder, at et køretøj kan bevæge sig igennem trafikken uden at skulle stoppe for rødt signal i lyskrydsene. Et satellitstyret system til at styre trafikken med – kaldet GPRS – registrerer udrykningskøretøjets position, hastighed, retning og mål og sørger for, at trafiklysene skifter til grønt for udrykningskøretøjet. Hvis udrykningskøretøjet skal svinge i lyskrydset, sørger systemet også for at signalet bliver rødt for den modkørende trafik.

Samarbejde og dialog om grøn bølge

Et grønt bølge-system i hovedstadsregionen forudsætter opbakning og deltagelse af mange myndigheder og operatører. Region Hovedstaden vil i foråret 2009 gå i dialog med de berørte kommuner, Rigspolitiet, Vejdirektoratet og brand- og redningsselskaber om etablering af et eller flere konkrete pilotprojekter..

Fordelene ved grøn bølge

Udover større trafiksikkerhed er der flere gode grunde til at skabe grøn bølge for udrykningskøretøjer:

  • Udrykningskøretøjerne kommer hurtigere frem
  • Patientbehandling i ambulancen forbedres
  • Redningsfolkenes sikkerhed og tryghed øges
  • Teknologien bag intelligente trafikstyringssystemer udvikles

Udrykningskøretøjerne kommer hurtigere frem

Det koster tid for et udrykningskøretøj at skulle sænke farten for at køre forsigtigt igennem et lyskryds med rødt signal og så skulle op i fart igen. Hvert minut har betydning for at redde liv. Med grønt lys hele vejen kan en ambulance på vej ind til Rigshospitalet spare op til 20 sekunder per lyskryds. På samme måde vil en brandbil hurtigere kunne nå ud til en ildebrand og en politibil til et gerningssted.

Patientbehandling i ambulancen forbedres

Præhospital behandling er betegnelsen for lægehjælp i ambulancen på vej til hospitalet. Det foregår ofte ved, at en læge yder hjælp til den syge patient i ambulancen. Men når ambulancen konstant skal bremse op og ned er det vanskeligt at yde den nødvendige hjælp, for eksempel at give indsprøjtninger. Den grønne bølge vil gøre kørslen mere glidende til stor gavn for lægens arbejde i ambulancen.

Redningsfolkenes sikkerhed og tryghed øges

At arbejde som brandmand, politibetjent eller ambulanceredder er hårdt og stressende. Grøn bølge for udrykningskøretøjer kan bidrage til et bedre psykisk arbejdsmiljø, fordi det reducerer antallet af stresssituationer i trafikken og færdselsuheld og hermed øger sikkerheden og trygheden for den enkelte brandmand, politibetjent eller ambulanceredder.

Teknologien udvikles

GPRS anvendes allerede i Frederiksberg Kommune. Her har man indført grøn bølge på to korte strækninger, og erfaringerne fra Frederiksberg vil kunne bruges i forbindelse med, at man indfører det andre steder i hovedstadsregionen. Teknologien, som Frederiksberg Kommune benytter sig af, har nogle begrænsninger, som man vil skulle videreudvikle, før den kan udbredes til andre strækninger. Derfor vil forsøget med grøn bølge kunne være med til at udvikle teknologien bag og den praktiske indførelse af grøn bølge i hovedstadsregionen.

 

Webredaktør
Regionhovedstaden
Email:
Webredaktør
Koncern Regional Udvikling
Email:Dig.FOq@6MOXE5C.dk