Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Analyse af kollektiv trafik

Region Hovedstaden har fået udarbejdet en analyse, der viser, hvordan den kollektive trafik kan gøres mere attraktiv for særligt bilister.

Bilisterne i hovedstadsregionen holder mere i kø end nogensinde før. Udover en masse spildtid koster bilkøerne samfundet mange penge. I 2015 forventes trængsel af koste samfundet 11,5 mia. kroner. Desuden resulterer bilkøerne i negative effekter på miljøet i form af støj- og luftforurening samt globale klimaproblemer.

Trængselsproblemer skal løses med mere kollektiv trafik…
Derfor har Region Hovedstaden fået foretaget en analyse - "Før biltrafikken står stille", der har til formål at svare på, hvordan og hvor meget den kollektive trafik kan bidrage til at løse de stigende trængsels- og miljøproblemer. Med andre ord har analysen søgt at undersøge, hvordan vi kan få mindre personbiltrafik og mere kollektiv trafik i hovedstadsregionen. Analysen har ikke beskæftiget sig med, hvilke økonomiske incitamenter, som kan bidrage til en stigning i anvendelsen af den kollektive trafik.

...og det kræver en større national indsats end den nuværende
I den nationale transportpolitik, der blev vedtaget i Folketinget i januar 2009, står der, at den kollektive trafik skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken. 

Selvom analysen viser, at den kollektive trafik har tabt markedsandele i en samlet stigende transport, så kan det nationale mål for trafikken nås. Men det kræver dog, at regeringen lægger en meget større indsats for dagen end den aktuelt gør.

Analysen munder ud i en række konkrete initiativpakker, som samlet set medvirker til en markant øget efterspørgsel efter kollektiv transport og derigennem mindsker biltrafikken.

Du kan downloade analyserapporten ved at klikke på linket i højrespalten. Her finder du også alle de 11 bagvedlæggende arbejdsnotater.