Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

OECD analyse af hovedstaden

En undersøgelse fra 2009 fra OECD slår fast, at hovedstadens vækst ikke svarer til andre storbyers. Og da hovedstaden er afgørende for hele landets vækst, er det en udfordring, som kræver hurtige initiativer 
OECD anbefaler hovedstadsstrategi

Hovedstadsområdet spiller en afgørende rolle for hele Danmarks økonomi – i endnu højere grad end i andre lande. OECD efterlyser en samlet strategi for hovedstadens konkurrenceevne, så vi sikrer fortsat vækst i Danmark.
Læs mere om Vækst og velstand (pdf)

Vækst forudsætter kvalificeret og veluddannet arbejdskraft
Manglen på kvalificeret arbejdskraft er en af hovedstadens største udfordringer. Hvis udbuddet af kvalificeret arbejdskraft skal øges, skal flere tage en videregående uddannelse og komme hurtigere igennem uddannelsessystemet.
Læs mere om Uddannelse (pdf)

Hovedstaden skal tiltrække globale kompetencer
Hovedstadsområdet er for dårlig til at tiltrække udenlandske forskere og højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft i sammenligning med for eksempel Stockholm eller Amsterdam.
Læs mere om Udenlandsk arbejdskraft (pdf)

Indvandrernes kompetencer skal udnyttes bedre
Regionens og kommunernes integrationsarbejde skal blive bedre, hvis udbuddet af kvalificeret arbejdskraft skal øges. Indvandreres kompetencer skal styrkes og der skal sættes aktivt ind for at skabe job til indvandrere.
Læs mere om Integration (pdf)

OECD anbefaler en tostrenget boligpolitik
Staten bør ændre lovgivningen, så der bygges flere boliger i København, som folk kan betale. Desuden skal de utidssvarende boliger renoveres. Endelig kan man øge befolkningstætheden.
Læs mere om Bolig (pdf)

Infrastrukturen er afgørende for væksten
Beboere, pendlere og varer skal uhindret kunne komme omkring, og det skal være uproblematisk at komme til hovedstaden fra udlandet. OECD anbefaler trængselsafgifter i København, en højhastighedsforbindelse via Femern Bælt, samt lavere broafgift på Øresund.
Læs mere om Infrastruktur og trængsel (pdf)

Gennemsnitskarakter til forskning og udvikling
Innovation er afgørende for hovedstadsområdets konkurrenceevne. Det er derfor et problem, at hovedstaden kun klarer sig gennemsnitligt indenfor forskning og udvikling. OECD efterlyser stærkere direkte samarbejde mellem universiteter og virksomheder, og mere indtjening på forskning.
Læs mere om Innovation (pdf)

Gevinster over sundet
Der er et stort uudnyttet potentiale i Øresundsregionen, derfor bør taksterne på Øresundsbroen nedsættes og Øresundsregionen indtænkes strategisk.
Læs mere om Øresundssamarbejdet (pdf)

Hovedstadsstrategi og handlekraft
Den politiske handlekraft skal styrkes, hvis konkurrenceevnen skal forbedres. En fælles hovedstadsstrategi kan kun gennemføres, hvis parterne bliver bedre til at samarbejde om fælles mål. OECD anbefaler desuden, at Københavns Kommunes styreform ændres.
Læs mere om Politisk handlekraft (pdf)

Webredaktør
Koncern Regional Udvikling
Email:DigF3q@OM3Xm54.dk