Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Fusionshåndbog

Håndbogen er et ledelsesværktøj og en inspirationskilde i forbindelse med implementeringen af hospitals- og psykiatriplanen.
En arbejdsgruppe på tværs af hospitaler og ledelseslag i Region Hovedstaden har i samarbejde med Koncern HR udarbejdet fusionshåndbogen.

Fusionshåndbogen gennemgår faserne i en fusionsproces mellem to eller flere afdelinger. Håndbogen indeholder:
  • De typiske faser i en fusionsproces med beskrivelse af forventede udfordringer, opgaver og tjeklister.
  • Henvisning til konkrete metoder og skabeloner, som findes i en metodesamling
  • Henvisning til andre hjælpe- og inspirationsmaterialer.

Håndbogen kan læses fra ende til anden eller bruges som en tjekliste for lederen, der skal forberede den næste fase i fusionen eller blot som inspiration for lederen, der har brug for ny inspiration undervejs.

Selvom hovedfokus er på fusioner, kan håndbogen også – i tilpasset form – anvendes som inspiration til andre organisatoriske ændringsprojekter.

Overordnede principper og koordinering

Håndbogen står ikke alene. I regi af Region H MED er der udarbejdet ”Personalepolitiske principper for gennemførsel af større organisationsforandringer”, som fremhæver de overordnede principper for gennemførslen af fusionerne. Der foreligger også en ”Implementeringsmanual for hospitals- og psykiatriplanen”, der indeholder guidelines til en struktur for organiseringen af fusionsprocesserne og den overordnede koordinering mellem stabsområder og af grænsefladerne mellem koncernen og virksomhederne.
Webredaktør
Kasturi Mia Mårtensson
Email:Dig.UO@Hpunrrk.dk