Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Kronisk sygdom - forløbsprogrammer

I sundhedsaftalerne i Region Hovedstaden er det aftalt at udvikle forløbsprogrammer for kronisk sygdom.

Forløbsprogrammerne er en udmøntning af Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området.

Tværfaglige og tværsektorielle arbejdsgrupper har udarbejdet sygdomsspecifikke forløbsprogrammer på baggrund af foreliggende evidens samt på baggrund af de konkrete erfaringer, der allerede er gjort i Region Hovedstaden.

Arbejdsgrupperne ledes af et trefløjet formandskab bestående af en praktiserende læge (udpeget af praksisudvalget), en speciallæge fra hospitalet (udpeget af det relevante sundhedsfaglige råd) og en kommunal repræsentant (udpeget af kommunerne).

Der er udarbejdet et baggrundsnotat, der beskriver rammerne for forløbsprogrammerne og deres implementering.

Her kan baggrundsnotatet hentes.Regionen har udarbejdet en pjece, som beskriver i ord og tegninger, hvad et forløbsprogram er.

Her kan pjecen hentes.De enkelte forløbsprogrammer kan du finde i listen til venstre i menuen:

  • Forløbsprogram for demens (arbejdsgruppe i gang)
  • Forløbsprogram for diabetes type 2
  • Forløbsprogram for hjerte-kar-sygdomme (arbejdsgruppen i gang)
  • Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL)
  • Forløbsprogram for Muskel-skelet-lidelser (vil blive igangsat)

Regionens ansøgning om økonomisk tilskud til en forstærket indsats over for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012

Kontaktpersoner:

Kirsten Granhøj, tlf. 48 20 54 43, kirsten.granhoej@regionh.dk

Lene Schack-Nielsen, tlf. 48 20 51 29,