Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Regional udviklingsplan

En visionsplan for infrastruktur, uddannelse og natur/miljø.
Regional udvikling

Danmarks eneste internationale storbyregion under pres
Med den globale konkurrence er hovedstadsregionen mange styrker under pres. Advarselslamper på vigtige områder for regionens udvikling er begyndt at blinke. Den økonomiske vækst har været lav over en længere periode, og der har manglet visioner for regionens fremtid.


Hovedstadsregionen har fået en udviklingsplan
Med den er der for første gang skabt et bud på en fælles vision for regionens fremtidige udvikling. Planen opstiller pejlemærker for regionens samlede udvikling. Og  beskriver udfordringer, sætter mål og opstiller løsninger for udviklingen.

De centrale udfordringer
Infrastruktur, uddannelse og natur/miljø er hovedudfordringerne.  Men Region Hovedstaden ser også  store udfordringer med betydning for den fremtidige livskvalitet og vækst indenfor temaerne erhverv,  kultur/fritid og internationalt samarbejde.

Livskvalitet og vækst er hinandens forudsætninger
Visionen er, at høj livskvalitet og høj vækst skal gå hånd i hånd hos os. Regionen skal være international og kendetegnet ved

  • en grøn profil,
  • effektiv trafikal infrastruktur,
  • uddannelse til alle,
  • attraktive erhvervsvilkår,
  • mangfoldigt kultur- og fritidsliv 
  • internationalt udsyn.

Dialog er et centralt element
RUP’en er skabt i dialog med ministerier, naboregioner, kommuner, videninstitutioner og organisationer og borgere. Resultaterne af en række borgermøder har været en central del af udarbejdelsen af udviklingsplanen.

Læs mere om samarbejde og dialog

Det er vigtigt at skabe overblik og sammenhæng i hovedstadsplanlægningen. Flere myndigheder bidrager til at skabe sammenhæng.

Læs mere om regionens rolle i det danske planlægningssystem

Handlingsplan for RUP’en
Region Hovedstaden er ved at lægge sidste hånd på en handlingsplan for den regionale udviklingsplan.

Læs mere om handlingsplanen
Webredaktør
Koncern Regional Udvikling
Email:DigF3q@OM3Xm54.dk