Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Jordforurening - strategi
Strategi for jordforurening

Indsatsen mod jordforurening vil de næste mange år stille Region Hovedstaden overfor dyre og komplicerede opgaver. Det er regionens opgave at sikre drikkevandsressourcerne mod de forureninger, der truer nuværende og fremtidige indvindinger af drikkevand, sikre indeklimaet i boliger samt sikre borgerne mod kontakt med kraftigt forurenet jord.

Med de nuværende økonomiske ressourcer i forhold til opgavens størrelse, vil det vare op i mod 100 år inden opgaven er løst. Hertil kommer, at risikoen for ødelæggende forureninger af drikkevandet i den mellemliggende periode er overhængende. Regionen skal se helhedsorienteret på opgaven, og prioritere med udgangspunkt i bæredygtighed og sundhedshensyn.

Region Hovedstaden vil på miljøområdet arbejde ud fra visionen: REN JORD – RENT VAND – SUNDERE LIV

Strategien for miljøområdet har fire mål:

  • Borgerne skal ikke påvirkes negativt sundhedsmæssigt af jord- og grundvandsforureninger

  • De tilgængelige økonomiske ressourcer anvendes optimalt

  • Regionens opgaver skal være forståelige for borgerne, og formidles på en måde der giver borgeren mulighed for at handle fornuftigt i egen interesse

  • Regionens viden fastholdes og udvikles i tæt samarbejde med forskningsverden, og med anvendelse af de nyeste internationale erfaringer og metoder på området.

Regionsrådet har den 30. oktober 2007 godkendt jordforureningsstrategien. Hele strategien kan læses her.