Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Kvalitetsstrategi

Region Hovedstaden sætter en ny dagsorden for samarbejdet mellem hospitaler, psykiatriske centre, praktiserende læger og kommuner med et sammenhængende patientforløb, hvor behandlingen varetages så tæt på borgerne som muligt.

Mål
Udgangspunktet er den enkelte patients behov. Og målet for sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden er at yde en indsats af høj kvalitet, sikkerhed og med sammenhæng i hele forløbet: På afdelingen, rundt på hospitalet, psykiatriske centre og mellem hospitalet, psykiatriske centre, den praktiserende læge og kommunen.
Kvalitetsudvikling er de aktiviteter og metoder man systematisk og målrettet søger at fremme kvalitet, sikkerhed og sammenhæng i behandlingen med. Behandling forstås bredt og omfatter:

 • Forebyggelse
 • Udredning
 • Undersøgelse
 • Behandling
 • Pleje
 • Rehabilitering
 • Palliation.


Kvalitetsudviklingen skal medvirke til at behandlingen er i top.

Fortsat kvalitetsudvikling på hospitalerne
I Region Hovedstaden arbejdes der løbende med kvalitetsudvikling, herunder:

 • Akkreditering: Hospitalerne og de psykiatriske centre i Region Hovedstaden skal akkrediteres efter standarderne i Den Danske Kvalitetsmodel i 2009 - 2010.Hospitalerne i det tidligere HS akkrediteres ved Joint Commision Int. foråret 2008.
 • Patientsikkerhed: Forebygge utilsigtede hændelser og fremme en fælles sikkerhedskultur.
 • Infektionshygiejne: Reducere forekomsten af de sygehuserhvervede infektioner ved en infektionsforebyggende indsats, herunder håndhygiejne og indsats mod MRSA.
 • Brugerperspektiv: Afdække brugernes præferencer og oplevelser med henblik på konkrete input til det lokale arbejde og som grundlag for den strategiske udvikling på regionalt niveau.
 • Gennemsigtighed: Region Hovedstaden bidrager til de offentlige portaler med borgerinformation og indgår i en dialog om at gøre denne information så anvendelig som mulig for målgrupperne.
 • Selvevaluering og audit: Selvevaluering med journalaudit og audit (mini-mock) anvendes som fælles metode til forberedelse og implementering af standarderne i Den Danske Kvalitetsmodel og andre kvalitetsinitiativer.
 • Dokumentstyring: Opbygning af fælles dokumentskabeloner og i et fælles dokumentstyringssystem.
 • Laboratorieakkreditering: Stillingtagen til et fælles akkrediteringsprogram for sygehus- laboratorierne i regionen.
Webredaktør
Regionhovedstaden
Email: