Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Regionens politikker og strategier

Her kan du finde Region Hovedstadens fælles politikker.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 


 • A
  • Agenda 21 - strategi

   Miljøministeriet ved By- og Landskabsstyrelsen har sammen med KL og Danske Regioner en løbende kampagne for "Lokal Agenda 21". Denne kampagne har baggrund i planlovens bestemmelser om kommuners og regioners forpligtelse til at udarbejde strategier for lokal agenda 21 i hver kommunal valgperiode.

  • Arbejdsmiljøpolitik

   Arbejdsmiljøpolitikken tager fat på de store personalemæssige udfordringer i regionen. Politikken skal være med til at sikre, at regionen kan tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere.

 • B
 • E
  • Erhvervsudviklingsstrategien

   De regionale vækstfora udarbejder strategier for erhvervsudvikling i de enkelte regioner. Erhvervsudviklingsstrategien ”Hovedstaden – Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor” blev vedtaget af Vækstforum i december 2010.

 • F
 • I
  • Indkøbspolitik

   Region Hovedstadens indkøbspolitik blev vedtaget i 2007 og gælder for al indkøbsaktivitet for Region Hovedstaden.

  • Infektionshygiejne - personalevejledning

   Infektionshygiejne personalevejledning udgivet af Region Hovedstaden.

  • Informationssikkerhedspolitik

   Informationssikkerhedspolitikken gældende for alle medarbejdere i Region Hovedstaden.

  • Innovationspolitik

   Region Hovedstaden skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen og samtidig skabe vækst og udvikling i regionen. Derfor sættes innovation i sundhedsvæsenet på dagsordenen med en innovationspolitik og en række konkrete initiativer.

 • J
 • K
 • L
  • Ledelsespolitik

   Ledelsespolitikken viser vejen for god ledelse Region Hovedstaden.

  • Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

   Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden beskriver den overordnede organisering af Region Hovedstadens ledelseslag. Det handler om organisering, ledelse, ansvar og position i den samlede koncern, samt om samspillene mellem hospitaler og virksomheder, koncerndirektion og administrative centre.

  • Lønpolitik

   Regionens lønpolitik er en naturlig og integreret del af personalepolitikken. Regionsrådet fastlægger den overordnede økonomiske ramme for lønbudgetterne, mens lønforhandlingerne forgår lokalt i en åben og dialogbaseret forhandlingskultur.

 • M
  • MED i regionen

   Region Hovedstaden har en MED-organisation, hvor ledelses- og medarbejderrepræsentanter samarbejder om opgaver i forbindelse med arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.

  • Misbrugspolitik

   Misbrugspolitikken er en rammepolitik for alle regionens virksomheder. Det er virksomhederne, der skal føre politikken ud i livet gennem lokale principper og initiativer. Der er også udgivet en vejledning til politikken.

  • Mission for Region Hovedstaden

   Missionen beskriver regionens opgaver og eksistensberettigelse.

 • O
  • Om udbud

   Her finder du de mest centrale begreber i forbindelse med udbud, samt en kort redegørelse for de vigtigste lovkomplekser, som regulerer udbudsområdet.

 • P
  • Personalepolitik

   Attraktive arbejdspladser, arbejdsglæde og høj faglig kvalitet er nogle af de ambitiøse ord i den fælles personalepolitik for hele Region Hovedstaden.

  • Personalepolitiske principper

   "De personalepolitiske principper for gennemførelse af større organisationsforandringer" er en række principper, der lægger linjerne for, hvordan større forandringer føres ud i livet i Region Hovedstaden.

  • Politik for Sundhedsforskning 2020

   Det er målet, at sundhedsforskningen og en større grad af implementering af forskningsviden kan bidrage til at løse de mere langsigtede strategiske udfordringer i sundhedsvæsenet.

  • Pressepolitik

   Pressepolitikken sætter rammen for regionens samarbejde med pressen.

 • S
  • Sponsorpolitik

   Download eller læs Region Hovedstadens sponsorpolitik.

  • Styringsredskaber

   De overordnede visioner og værdier udmøntes bl.a. gennem følgende fire konkrete styringsredskaber.

 • V
 • W