Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 


Tilbage til menuen

Overvågning og analyse

De regionale og lokale vækstvilkår overvåges af det regionale vækstforum. Det skal sikre, at Vækstforums erhvervsmæssige initiativer er baseret på et kvalificeret grundlag samt at de løbende tilpasses de regionale udfordringer.

Overvågning af den regionale økonomi
Med udgangspunkt i erhvervsfremmeloven overvåger Vækstforum Hovedstaden udviklingen i den regionale og lokale økonomi. Overvågning og analyse af de regionale og lokale vækstvilkår danner grundlag for at udarbejde og implementere en regional erhvervsudviklingsstrategi.

Der arbejdes med:

  • Dybdegående analyser
  • Effektmåling af konkrete projekter

Analyser
Analyser igangsættes for at indsamle viden om specifikke problemstillinger.

Eksempler på gennemførte analyser:


Se mere om analyser af erhverv og beskæftigelse på Region Hovedstadens hjemmeside

Effekt- og resultatmålinger

Resultater og effekter af Vækstforum-initiativer skal dokumenteres. Der arbejdes med:

  • Resultatopfyldelse: resultatkontrakter og overvågning af resultater af Vækstforum-finansierede projekter.
  • Effektmåling: Udvikling og evaluering af indikatorer og effektmål på konkrete projekter og erhvervsudviklingsstrategien.
Webredaktør
Koncern Regional Udvikling
Email:Dig.FOq@6MOXE5C.dk