Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 


Tilbage til menuen

Kan mit projekt få støtte?

Ansøgninger om projektstøtte fra de regionale udviklingsmidler og fra EU Socialfond og EU Regionalfond behandles af Vækstforum.
Om de regionale erhvervsudviklingsmidler
De regionale midler gives til projekter, der omsætter den regionale erhvervsudviklingsstrategi til handling. På årsbasis drejer det sig om 50 millioner kroner.

Vækstforum Hovedstaden behandler ansøgninger og indstiller til regionsrådet, om et projekt skal modtage støtte.

Prioriterede initiativer 2011-2013 - Idékatalog
Vækstforum har udarbejdet et Idékatalog med 22 mulige initiativer, der kan være med til at føre erhvervsudviklingsstrategien ud i livet. De 22 initiativer dækker strategiens seks indsatsområder. Også projekter, der ikke er med i Idékataloget, kan opnå støtte, hvis de medvirker til at indfri strategiens målsætninger.

Om EU Socialfond og EU Regionalfond
Region Hovedstadens Vækstforum råder årligt over 70 millioner kroner, der kan bruges til projekter inden for erhverv og beskæftigelse. Der er almindeligvis ansøgningsfrist seks gange årligt, og der skal bruges et særligt ansøgningsskema.

De typiske ansøgere til EU-strukturfondsmidler er aktører og netværk, som eksempelvis offentlige myndigheder, videns- eller uddannelsesinstitutioner, fonde, brancheorganisationer og private virksomheder.

Sådan søger du
Kontakt Vækstforums sekretariat med din projektidé så tidligt som muligt. Sekretariatet kan være med til at sikre projektets støtteberettigelse, og det kan i mange tilfælde være en nyttig sparringspartner i projektudviklingen. Vejledninger og skemaer findes Region Hovedstadens hjemmeside

Sådan søger du regionens udviklingsmidler

Sådan søger du EU Socialfond og EU Regionalfond

Hvilke projekter har regionen støttet?
Både regionale udviklingsmidler og EU-strukturfondsmidler bevilliges kun til store og markante erhvervsudviklingsprojekter.

Se liste over støttede erhvervs- og beskæftigelsesprojekter

Webredaktør
Koncern Regional Udvikling
Email:Dig.FOq@6MOXE5C.dk