Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 


Tilbage til menuen

Initiativer

Ordene i erhvervsudviklinsstrategien 2011-2013 forpligter. Initiativer og projekter omsætter strategiens ord til handling.

Idékatalog
Vækstforum har udarbejdet et Idékatalog med 22 mulige initiativer, der kan være med til at føre erhvervsudviklingsstrategien ud i livet. De 22 initiativer dækker strategiens seks indsatsområder. Initiativer kan samtidigt være med at indfri de 19 konkrete mål, som Vækstforum har opsat for den regionale erhvervsudvikling frem mod 2020.

Projektudvikling
I løbet af første halvår 2011 arbejdes der med at udvikle initiativer til konkrete projekter.

Udviklingen foregår blandt andet gennem åbne workshopper. Her kan interesserede bidrage med input, og aktører, som ønsker at deltage i gennemførelse af et initiativ, kan melde deres interesse. Vækstforums sekretariat står for at gennemføre og invitere til workshopperne.

Ansøgninger
Initiativer skal hurtigst muligt i løbet af 2011 udvikles, sådan at Vækstforum kan tage stilling til en ansøgning om støtte - enten de regionale erhvervsfremmemidler eller midler fra EU Regionalfond eller EU Socialfond. Også projekter, som ikke er optaget i Idékataloget, kan komme i betragtning til støtte.

Sparring fra sekretariatet
Vækstforums sekretariat står løbende til rådighed for sparring omkring udvikling af projekter, ansøgninger og støttemuligheder.

Igangværende projekter 
Vækstforum har siden 2007 støttet erhvervs- og beskæftigelsesprojekter. Initiativer iværksat i perioden 2007-2010 blev i støttet som led i den tidligere erhvervsstrategi "Partnerskaber for viden, vækst og velfærd".
Se liste over projekter, der hidtil er igangsat
Webredaktør
Koncern Regional Udvikling
Email:Dig.FOq@6MOXE5C.dk