Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 


Tilbage til menuen

Initiativer

Ordene i erhvervsudviklinsstrategien forpligter. Initiativer og projekter omsætter strategiens ord til handling.
Idékatalog
Vækstforum har udarbejdet et idékatalog med 22 mulige initiativer, der kan være med til at føre erhvervsudviklingsstrategien ud i livet. De 22 initiativer dækker strategiens seks indsatsområder. Initiativerne kan samtidigt være med at indfri de 19 konkrete mål, som Vækstforum har opsat for den regionale erhvervsudvikling frem mod 2020.

Ansøgninger
Ansøgning om tilskud fra Socialfonden og Regionalfonden sker via et elektronisk ansøgningsskema, som kan udfyldes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.regionalt.dk.

Kontakt Vækstforums sekretariat med din projektidé
Du kan få hjælp og assistance til udarbejdelsen af din ansøgning. Vi anbefaler, at du går i dialog med Vækstforums sekretariat så tidligt som muligt i forløbet. Du kan træffe medarbejderne i sekretariatet via mail, kim.bonne@regionh.dk og jorn.august@regionh.dk, og telefonisk på 38 66 55 26 og 38 66 55 11.

Igangværende projekter 
Vækstforum har siden 2007 støttet erhvervs- og beskæftigelsesprojekter. Initiativer iværksat i perioden 2007-2010 blev i støttet som led i den tidligere erhvervsstrategi "Partnerskaber for viden, vækst og velfærd".