Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 


Tilbage til menuen

Strategi for erhvervsudvikling

Erhvervsudviklingsstrategien ”Hovedstaden – Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor” blev vedtaget af Vækstforum i december 2010. Strategien er gældende indtil den afløses af den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi medio 2015.
2020-visionen for hovedstadsregionen
Vækstforums vision er, at hovedstadsregionen i 2020 er: ”Nordeuropas mest globale og konkurrencedygtige metropol, hvor mennesker og virksomheder i innovative partnerskaber omsætter viden, velfærd og bæredygtighed til vækst”

Overordnet vækstmål
Det overordnede vækstmål er, at hovedstaden på linje med de bedste regioner i Europa. Det vil sige et løft i BNP pr. indbygger fra 1,7 procent årligt til 2,5 procent årligt.

Indsatsområder
Vækstforum har udpeget seks indsatsområder, der er særligt vigtige for at sikre vækst i hovedstadsregionen regionen
  • Ny velfærds- og sundhedsteknologi som en god forretning
  • En attraktiv metropol med gode forbindelser
  • Innovation og forskning – vidensregionens base
  • Talent og kompetencer i verdensklasse
  • Erhvervsklynger – stærke nicher i global konkurrence
  • Vækstiværksættere med en international tilgang

Konkrete mål
I alt 19 konkrete mål for erhvervsudviklingen i regionen er opstillet under hvert indsatsområder. Det gælder eksempelvis, at andelen af innovative virksomheder i 2013 skal være over 50, at 54 procent af en årgang i 2013 har gennemført en videregående uddannelse og at andelen af vækstiværksættere skal øges til 14 procent af iværksætterne.

Implementering
Erhvervsudviklingsstrategi implementeres blandt andet gennem en række konkrete projekter. Vækstforum har i forlængelse af strategien udarbejdet et Idékatalog med skitser til projekt-initiativer. Et krav til projekterne er, at de bidrager til at indfri de opstillede mål under de relevante indsatsområder.

Initiativerne gennemføres typisk af en række parter i samarbejde. De støttes med regionale erhvervsudviklingsmidler, eventuelt i kombination med strukturfondsmidler.

Læs mere om Idékataloget
Webredaktør
Koncern Regional Udvikling
Email:Dig.wOq@6MOXE5C.dk