Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 


Tilbage til menuen

Task force om erhvervsuddannelser

Vækstforum Hovedstaden nedsatte 2011 en regional task force om erhvervsuddannelser. Task forcen skulle blandt andet komme med forslag til, hvordan erhvervsskolerne tiltrækker flere dygtige unge til uddannelserne. Task forcen har i foråret 2012 afleveret seks anfalinger til, hvordan man styrker erhvervsuddannelserne.
 
Erhvervsuddannelserne som driver for vækst
Task forcens primære opgave var at levere 5 til 10 konkrete bud på, hvordan erhvervsskolerne vinder større anerkendelse og tiltrækker flere dygtige unge. Desuden skulle der være bud på, hvordan de unge kan klædes på til at spille en større rolle i at sikre danske virksomheders konkurrenceevne.
Formand for task forcen var Klaus Nørskov, børne- og kulturdirektør i Gladsaxe Kommune.

Erhvervsskolernes udfordringer
De seneste års udvikling har været, at skolerne har skullet favne flere og flere elever, der f.eks. ikke læser og regner godt nok til at tage en uddannelse efter grundskolen. Samtidig fravælger mange bogligt og fagligt stærkere unge erhvervsuddannelserne til fordel for gymnasiet.


De seks anbefalinger
Task forcen har afleveret seks anbefalinger til, hvordan man styrker erhvervsuddannelserne:

  • Styrket overgang fra grundskole til erhvervsuddannelser
  • Skoleledelse med strategisk fokus
  • Høj faglig kvalitet i samarbejde med virksomhederne
  • Attraktivt og inspirerende skolemiljø
  • En regional indsats for praktikpladser til alle unge
  • Erhvervsuddannelserne skal inspirere til videre uddannelse

Læs hele rapporten fra task force for erhvervsuddannelser

Videre proces
Task forcen afsluttede arbejde i foråret 2012, og har fremlagt sine konklusioner for Vækstforum Hovedstaden. Region Hovedstadens Udvalg for fremtidens uddannelser og forskning arbejder nu med at udmønte anbefalingerne til konkrete tiltag. Vækstforum vil vurdere muligheden for at støtte kommende tiltag økonomisk.
Webredaktør
Koncern Regional Udvikling
Email:Dig.wOq@6MOXE5C.dk