Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Vækstforums mærkesager 2012

Vækstforum sætter i 2012 særligt fokus på tre mærkesager, der har betydning for vækst og udvikling af hovedstadsregionen:
 
 1. Hovedstadsregionen skal være en driver for vækst
 2. Forskning som dynamo for udvikling af regionen
 3. Uddannelse og kompetencer

1. Hovedstadsregionen som driver for vækst
Hovedstadsregionen har et stærkt erhvervsliv. Virksomhederne har en højere produktivitet sammenlignet med resten af Danmark. Vækstforum er optaget af at: 

 • Hovedstadsregionen kan noget særligt: Hovedstadsregionen skal anerkendes som en driver for væksten i hele Danmark.
 • Styrkepositioner: Hovedstadsregionens særlige styrkepositioner skal udnyttes. Til gavn for både regionen og for landet som helhed. Styrkepositionerne er blandt andet lægemidler, it, transport og logistik, miljø- og energiteknologi.
 • Rammevilkår: Der skal være gode rammevilkår for virksomhederne. Effektive trafikforbindelser er blandt andet meget vigtige for virksomhederne. Især internationale trafikforbindelser, der bygger bro til markeder i resten af verden er afgørende (international lufthavn, broforbindelser, vej og bane).

2. Forskning som dynamo for udvikling
Hovedstadsregionen er Danmarks dynamo, når det handler om forskning. 70 procent af virksomhedernes forskning foregår i hovedstadsregionen. Men der er potentiale for endnu mere og endnu bedre forskning:

 • Forskningsanlæg: Partikel-accelleratoren ESS (Lund og København) og andre forskningsanlæg skal udnyttes fuldt ud af regionens virksomheder og forskningsinstitutioner.
 • Samarbejde: Universiteter, virksomheder og offentlige myndigheder skal samarbejde mere om forskning og innovation. 
 • Modtage-apparat for udlændige: Et godt modtage-apparat for udenlandske forskere og virksomheder (herunder boliger og internationale skolepladser) er afgørende.

3. Uddannelse og kompetence
Der er brug for høj kvalitet i alle dele af uddannelsessystemet. Det gælder også efteruddannelse, så man løbende matcher virksomhedernes behov. Vækstforum er blandt andet optaget af:

 • Erhvervsuddannelser: Vi skal have gode erhvervsuddannelser, der tiltrækker talenter. Erhvervsuddannelserne skal bidrage til vækst og innovation, og uddannelserne skal udvikles i samspil med virksomhederne.
 • Flere faglærte: Gruppen af ufaglærte i regionen skal blive mindre, og flere skal have en faglært uddannelse.
Webredaktør
Koncern Regional Udvikling
Email:Dig.wOq@6MOXE5C.dk