Arrangementer i Region Hovedstaden

5. oktober -

Herlev Hospital,
Herlev Ringvej 75,
2730 Herlev

/ Træffetid 5. oktober 2017 - drøftelse med regionsrådsformanden
2. november -

Glostrup Hospital,
Valdemar Hansens Vej 1-23,
2600 Glostrup

/ Træffetid 2. november 2017 - drøftelse med regionsrådsformanden
15. december -

Gentofte Hospital,
Kildegårdsvej 28,
2900 Hellerup

/ Træffetid 15. december 2017 - drøftelse med regionsrådsformanden