Implementing Nurse Administered Propofol Sedation for GI Endoscopy: A Structured training program including skills assessment

Projektmanager

Jeppe Thue Jensen, Læge, Klinisk Assistent

Projektejer

Peter Vilmann

Projektgruppe

Lars Konge

Ann Merete Møller

​Formål

Studie I er et hypotese-genererende studie. Vi har undersøgt om patienterne med fordel kan behandles af trænet og erfarent personale. Studie II er et studie om udvikling og validering af en multiple choice test i teoretisk viden om propofolsedation.

Studie III er et studie om udvikling of validering af en performance test i tekniske færdigheder i propofolsedation.

Studie IV er et studie om sammenhængen mellem praktiske færdigheder, træning og patienttilfredshed.

​Resume

Studie I: Observationelt case control studie. Vi fandt at patienter sederet af mindre erfarent personale har lidt flere bivirkninger, men fundet var ikke signifikant.

Studie II er et psykometrisk studie. Vi samlede validitets evidens for testen iht. Messick´s model. Vi testede deltagere i et kursus om propofol sedation.

Studie III er et psykometrisk studie. Vi samlede validitets evidens for testen iht. Messick´s model. Vi undersøgte tekniske og non-tekniske færdigheder i en simulator hvor vi inkluderede erfarne og uerfarne sygeplejersker. Vi fandt at de erfarne sygeplejersker performede bedre.

Studie IV er et klinisk randomiseret studie. Vi randomiserede patienterne til sedation af standard trænet og propofol trænet personale, ratede personalets performance og spurgte patienterne om deres tilfredshed med oplevelsen.

​Publikationer

 1. Nurse-administered propofol sedation for endoscopy: a risk analysis during an implementation phase.
  Jensen JT, Vilmann P, Horsted T, Hornslet P, Bodtger U, Banning A, Hammering A.Endoscopy. 2011 Aug;43(8):716-22.
  doi: 10.1055/s-0030-1256515. PMID: 21811940

 2. Jensen JT, Savran MM, Møller AM, Vilmann P, Hornslet P, Konge L. Development and Validation of a Theoretical Test in Non-anaesthesiologist Administered Propofol Sedation. Manuscript submitted

 3. Endoscopy nurse-administered propofol sedation performance. Development of an assessment tool and a reliability testing model.
  Jensen JT, Konge L, Møller A, Hornslet P, Vilmann P.
  Scand J Gastroenterol. 2014 Aug;49(8):1014-9.
  doi: 10.3109/00365521.2014.896411.  PMID: 24989064

 4. Jensen JT, Vilmann P, Møller AM, Limschou AC, Brynskov J, Konge L. Sedation Performance and Patient Satisfaction during Colonoscopy. A Randomised Trial of Propofol versus Midazolam with Fentanyl. Manuscript in preparation

​Præsentationer

Oral presentations

10th Øresund Symposium on Clinical Skills Training, Copenhagen, Monday 9th December 2013

"Nurse Administered Propofol Sedation Assessment, NAPSAT"

Second Conference on Endoscopic Controversies in Gastrointestinal Diseases. Copenhagen, 11-12th of September 2014

"Nurse Administered Propofol Sedation (NAPS), How to secure safety"

18th Conference of the European Society of Gastroenterology and Endoscopy Nurses and Associates (ESGENA), Vienna, Austria, October 18-20, 2014

"Endoscopy nurse-administered propofol sedation - Assessment tools"

Norgine Symposium, Sedation til koloskopi, Århus, 7. oktober 2014

"NAPS – Uddannelse af sygeplejersker i sedation på Herlev Hospital"

Posters

IMSH 2014, San Francisco, 25-29th of January 2014

"Gathering validity evidence for a new assessment tool in a simulated environment"​

Redaktør