Metoder til måling af vitalparametre

Projektmanager

Anders Granholm og Niels Egholm Pedersen

Projektejer

Anne Lippert, CAMES

Projektgruppe

Anders Granholm, stud.med.
Niels Egholm Pedersen, læge, ph.d.-stud.
Anne Lippert, overlæge, sektionsleder, forskningsvejleder
Lene Funck Petersen, intensivsygeplejerske
Lars Simon Rasmussen, professor, overlæge, dr.med, ph.d. (Anæstesi- og Operationsklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet)

Formål

Early Warning Score (EWS) er en aggregeret score baseret på målte vitalparametre, hvis formål er tidlig opsporing af forværring i indlagte patienters kliniske tilstande. Målinger af vitalparametre som led i EWS-scoring foretages to eller flere gange dagligt på indlagte patienter. Forværringer kan potentielt opfanges hurtigere hvis målingerne foretages med en højere frekvens og dette ville også være tidsbesparende for personalet.

Projektet undersøger om et device der trådløst og kontinuerligt måler vitalparametre på indlagte patienter måler samme værdier som standardiserede observatørmålinger.
Projektet skal inkludere 50 patienter der indlægges via Akutmodtagelsen, Herlev Hospital og herefter overflyttes til Medicinsk Korttidsafsnit, afdeling O 105, Herlev Hospital.

​Forsøgsdeltagerne får i Akutmodtagelsen påsat et lille, elektronisk plaster (SensiumVitals®), der kontinuerligt måler vitalparametre trådløst. På Medicinsk Korttidsafsnit måler en forskningsassistent forsøgsdeltagernes vitalparametre under standardiserede omstændigheder, og de elektronisk målte værdier sammenlignes herefter med observatørens målinger for at undersøge om der er overensstemmelse mellem de målte vitalparametre.

Resume

Projektet undersøger om et device der trådløst og kontinuerligt måler vitalparametre på indlagte patienter måler samme værdier som standardiserede observatørmålinger.

Publikationer

Projektet tænkes publiceret i engelsksproget tidsskrift​.​

Responsible editor