Teamtræning og kommunikation

​Uddannelse i teams på tværs af professioner - fokus på samlet opgaveløsning i sikker patientovergang fra akutmodtagelse til stationær afdeling​.​

Projektmanager

Lene Funck Petersen

Projektejer

Doris Østergård

Projektgruppe

Helle Folden, Helle Teglgaard og Lene Funck

Formål

At udvikle et praksisnært generisk simulationsbaseret træningskoncept til løsning af tværgående opgaver i forbindelse med overflytning af patienter fra akutmodtagelser til stamafdelinger.

Resume

Observationer og mini-struktureret interviews med læger, plejepersonale og portører. Workshops med flowchart af patientovergang fra akutmodtagelse til stationær afdeling. Ud​arbejdelse af struktureret overgangs redskab.  Udarbejdelse og afholdelse af In-situ simulationer af det multi professionelle team i sikker patientovergang. 

Præsentationer

Uddannelsesfagligt Råd 2015.

Responsible editor