Forskning

​CAMES er anerkendt som en af verdens førende forskningsgrupper indenfor simulation og kompetencevurdering. Vi forsker i hvordan man bedst anvender innovative metoder til at udvikle og sikre lægers kompetencer. 

​CAMES forsker i brugen af simulation i uddannelsen af sundhedspersonale på tværs af discipliner og karrierestadier. Simulation danner også rammen for CAMES’ forskning af, hvordan arbejds-systemer indenfor sundhedsvæsnet kan forbedres.

CAMES’ strategi med henblik på at styrke rollen som international forskningsleder, bygger på at forene klinikere (trainees til eksperter), innovative udviklere (start-ups til internationale firmaer) og medicinske uddannelses forskere (ph.d.-studerende til professorer). '

Sådanne agile projekt-teams med forskellige kompetencer, gør det muligt at frembringe klinisk relevant forskning med den nyeste teknologi baseret på solide teoretiske rammer.

CAMES’ forskning har hovedsageligt en anvendende karakter, der danner grund for træningsaktiviteter på et regionalt, nationalt og internationalt niveau. Vi bruger forskning på alle niveauer af vores aktiviteter fra formuleringen af nye ideer ved hjælp af velfunderet undersøgelse af understøttende eller modsigende beviser, til implementeringen i klinisk praksis.

Redaktør