Forskningsmøder og konferencer

​CAMES afholder jævnligt for​​skellige typer forskningsorienterede møder, og deltager aktivt i danske og internationale konferencer.

Forskningsorienterede​ møder

  • Forskningsmøder: Deltagere er hele CAMES' forskningsgruppe herunder også medicinske uddannelsesforskere fra andre afdelinger. Afholdes ca. én gang per måned, typisk tirsdag fra 14.15-16.00. Her fremlægges og gives feedback på interne forskningsprotokoller og gruppen diskuterer relevante artikler eller overordnede emner indenfor medicinsk uddannelse. Desuden kan forskerne afprøve deres præsentationer før deltagelse i konferencer ligesom vigtige trends fra store afholdte kongresser videreformidles til hele gruppen.

  • Forskningsfremdriftsmøder: Dette er mere uformelle møder for alle forskningsinteresserede på hhv. CAMES RH og CAMES Herlev. Afholdes ca. én gang per måned og varigheden er begrænset til én time. Alle deltagerne på mødet giver en ultrakort "siden sidst" status og gennemgår deres mål for den næste måned. Mulige barrierer, der kan forhindre fremdriften, diskuteres og gruppemedlemmerne rådgiver hinanden om måder at overkomme disse på.

  • Vejledermøder/projektmøder: Deltagere er den yngre forsker/projektansvarlige og den seniore vejleder eller vejledergruppen. Afholdes typisk flere gange i løbet af et projekt. I planlægningsfasen fastlægges projektets formål, organisation og økonomi, i dataindsamlingsfasen kan praktiske problemer klares og i analysefasen kan de indkomne data diskuteres før den videnskabelige artikel udarbejdes.

Deltagelse i danske og i​​nternationale konferencer

  • Øresundsymposium: CAMES er en af hovedkræfterne bag dette forskningsorienterede symposium, der afholdes én gang årligt (typisk i starten af december). Afholdtes for 12. gang i 2015 i forlængelse af International Conference on Surgical Education and Training (ICOSET). 

  • Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelses (DSMU) årsmøde: Flere af CAMES' forskere (aktuelt 3) sidder i bestyrelsen for DSMU og bidrager aktivt til planlægning og gennemførsel af årsmødet. Der er typisk en international key-note speaker, flere videnskabelige indslag, en panel-diskussion om et aktuelt emne indenfor medicinsk uddannelse og 3 workshops.

  • Congreso Latinoamericano de Simulación Clínica: CAMES har gennem de sidste 8 år deltaget aktivt i organiseringen af dette møde. Formålet er at hjælpe med at opbygge og understøtte den aktive simulationsscene i Latinamerika. Grundet de kulturelle ligheder er der stor værdi  og effekt i denne udveksling.

  • Videnskabelige medical education konferencer: CAMES deltager aktivt med præsentationer og workshops i de årlige konferencer afholdt af Association for Medical Education in Europe (AMEE), Society in Europe for Simulation Applied to Medicine (SESAM), Society for Simulation in Healthcare (SSH) etc.

  • Videnskabelige kliniske konferencer: CAMES' forskere præsenterer også deres resultater og holder inviterede oplæg om medicinsk uddannelse på traditionelle kliniske konferencer. Som eksempler kan nævnes konferencer afholdt af European Respiratory Society og American College of Surgeons. ​

Redaktør