Simulation-based training of technical skills in upper airway management

Projektmanager

Jacob Melchiors. Afd. læge, klinisk lektor

Projektejer

Christian von Buchwald. Overlæge, professor

Projektgruppe

Lars Konge. Overlæge, forskningslektor

Birgitte Charabi. Overlæge, klinisk lektor

​Formål

At udvikle og implementere evidensbaseret træning og  kompetencevurdering af kliniske færdigheder inden for luftvejshåndtering og diagnostik.

Resume

Vi har over de seneste år udviklet og søgt at validitetes-beviser for et kompetencevurderingsredskab for proceduren "Cricothyroidotomi";Den akutte kirurgiske luftvej. Vi har brugt denne i et simulationsstudie hvor vi vurderede effekten af self-directed training.

Aktuelt leder vi et internationalt samarbejde mellem 70 øre-næse-halskirurgier fra hele verden i et Delphi studier der har til formål at konkretisere de tekniske aspekter af den fleksible pharyngo-laryngoskopi (FPL).

Vi har samtidigt påbegyndt et simulationstrænings studie i FPL hvor novicer, intermediære og eksperter træner proceduren i et nyudviklet simulations miljø. Det er målet at vurdere "sensitivity to chance" i relation til erfaringsniveau og fastsætte en rimelig standart for ekspertise; en "pass-fail value"

​Publikationer

Melchiors J, Todsen T, Nilsson P et al. Preparing for Emergency: A Valid, Reliable Assessment Tool for Emergency Cricothyroidotomy Skills. Otolaryngol Head Neck Surg. 2015:29;152(2):260–5

Melchiors J, Todsen T, Konge L et al. Cricothyroidotomy – the emergency surgical airway. Head and Neck. Accepted with minor revision. September 2015

Melchiors J, Todsen T, Nilsson P et al. Self-directed simulation-based training of emergency cricothyroidotomy. Manuscript under preparation

Avnstorp MB, Jensen PVF, Dzongodza T et al. The introduction of emergency cricothyroidotomy training in developing countries is life-saving illustrated by two case stories from Zimbabwe. Manuscript under preparation

​Præsentationer

Prospektivt experimentielt studie i simulationstræning i nødtracheotomi

Melchiors J, Todsen T, Nilsson P et al. Self-directed simulation-based training of emergency cricothyroidotomy.  Poster accepted at IMSH (International Meeting on Simulation in Healthcare) San Diego USA 2016.

Development of a procedure specific assessment tool for diagnostic Melchiors J, Dikkers FG, Gavilán J et al. Flexible Pharyngo-Laryngoscopy using a Delphi methodology. Poster accepted at Ottawa Conference 2016 Perth.​

Redaktør