Simulationstræning med SP øger patientsikkerheden

​Et tværfagligt projekt mellem CIMT og CAMES skal integrere Sundhedsplatformen i den kliniske simulationstræning. Et stort plus for patientsikkerheden, lyder det fra både deltagere og folkene bag.

​Af Frank Ullstrup

I klinisk simulationstræning er det afgørende, at træningsscenarierne er så virkelighedstro som muligt.

Af samme grund gik it-folkene i CIMT og uddannelseseksperterne i CAMES for knap et års tid siden sammen om et pilotprojekt, der skulle integrere sundhedsplatformen i nogle af de træningsforløb, hvor sundhedspersonale øver alt fra triagering til håndtering af hjertestop.

Og tiltaget har været en stor succes, fortæller sektionsleder i CAMES, Anne Lippert:

”Pilotprojektet, der kørte fra foråret 2019 og frem til november, fik meget positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Derfor har vi fra januar 2020 etableret et egentligt projekt, som både rulles ud på CAMES og på forskellige hospitaler i samarbejde med lokale undervisere og klinikere. ”Simulation med Sundhedsplatformen” hedder projektet.”

Helt som i virkeligheden

Anne Lippert fortæller, at simulationstræningen traditionelt foregår ved, at én eller flere klinikere gennemspiller et scenarie, hvor en patient skal håndteres i en bestemt situation.

For at gøre træningen så virkelighedstro som muligt, anvendes ofte dukker, hvor f.eks. puls og blodtryk fjernstyres af en instruktør.

Det nye er, at træningsdeltagerne i projektet ikke længere får patientens journal udleveret på papir, men selv skal hente oplysningerne i et særligt træningsmodul i sundhedsplatformen.

På samme måde skal de dokumentere deres fund og f.eks. bestille. blodprøver direkte i Sundhedsplatformen.

”På den måde er træningen blevet meget mere realistisk og tidstro, end den var tidligere”, siger Anne Lippert og peger på, at det selvfølgelig har en positiv indflydelse på patientsikkerheden.

Godt tværfagligt samarbejde

Men virkelighedstro øvelser og højere patientsikkerhed er ikke det eneste, som uddannelseseksperterne i CAMES og it-teknikerne i CIMT kan glæde sig over.

Det tværfaglige samarbejde mellem de to centre er nemlig det første af sin slags, og det er gået fantastisk godt, fortæller sektionsleder i CIMT, Henriette Juul Graff:

”Det har været drevet af et fælles og konstruktivt fokus på at finde de gode løsninger til gavn for klinikerne og i sidste ende for patienterne”, siger hun og nævner, at man rent formelt har etableret en lille samarbejdsaftale, herunder et fælles ansættelsesudvalg, der har ansat tre studentermedhjælpere. Deres primære opgave er at sikre at træningspatienterne fungerer, som de skal.

Dertil kommer, at begge centre har afsat en medarbejder én dag om ugen.

”Vi ledere har egentlig bare skullet nikke og sige ja til de forslag og ideer, vores medarbejdere er kommet med. Det siger formentlig også noget om, at det er et projekt, der giver rigtig god mening for alle”, siger Henriette Juul Graff.

Tiden skulle være moden

På spørgsmålet om, hvorfor Sundhedsplatformen ikke fra starten har været en del af træningen hos CAMES, svarer Anne Lippert:

”Det hænger sammen med, at klinikerne først skulle være fortrolige med platformen. Integrerede vi den for tidligt, risikerede vi at simulationstræningen primært blev en træning i brugen af Sundhedsplatformen, og det ønskede vi selvsagt ikke.”

”Simulation med Sundhedsplatformen” kører som projekt i hele 2020, hvorefter det besluttes, om ordningen skal gøres permanent.

Redaktør