Voksdugstræning hjælper medarbejdere med at flytte ind i det nye Akuthus og Kvinde-Barn Center

​Indflytningen i nye rammer, kan skabe tvivl og usikkerhed. Derfor trænes medarbejderne bl.a.  i vante arbejdsopgaver med fokus på de nye fysiske rammer.

Vent...

Af Jesper Gram Frandsen og Adam Hesselfeldt

Den 20. juni flytter ca. 1.800 medarbejdere ind i nye rammer i det nyopførte Akuthus og Kvinde-Barn Center på Herlev Hospital. Her skal de vænne sig til nye omgivelser samtidig med, at de hurtigt skal kunne udføre deres vante arbejdsopgaver. 

For at sikre at arbejdet kan udføres patientsikkert, effektivt og trygt, klædes medarbejderne blandt andet på via såkaldt voksdugstræning. Men hvad er det egentlig? Kursus- og projektleder ved CAMES Herlev Anne-Mette Helsø fortæller:

"Voksdugstræning er en bordsimulation, hvor tegninger af de nye bygninger danner grundlag. Gennem cases med kendte patientforløb bliver medarbejderne forberedt på, hvordan deres arbejdsgange konkret kan udføres i de nye rammer."

En voksdugstræning foregår rundt om et bord, hvor de nye rammer, almindeligt flow og kritiske arbejdsgange trænes gennem cases. Træningen foregår på en voksdug, som er god til at træne deltagerne i, hvor de skal gå hen for at udføre forskellige procedurer og til at illustrere fysiske arbejdsgange i de nye omgivelser. 

Mulighed for bred anvendelse

Træningen tager udgangspunkt i grundplanerne for de nye bygninger, så deltagerne har mulighed for at orientere sig i afdelingen. Anne-Mette Helsø, der har arbejdet med simulation de sidste 12 år, uddyber:

"Voksdugstræning kan rumme alt fra patientrelaterede hverdagssituationer til de helt lavpraktiske spørgsmål fra medarbejdere som "hvor er mit skab?" og "hvor mødes vi til morgenkonferencen?". Metoden kan bruges i alle situationer, hvor der bevægelse som f.eks. afsendelse af prøver, afhentning af udstyr og transport af patienter,"  siger hun og fortsætter:

"Det giver medarbejderne et konkret forhåndskendskab, der kan hjælpe dem med at håndtere deres kendte arbejdsopgaver i de nye rammer," siger Anne-Mette Helsø, der har en baggrund som anæstesisygeplejerske og dermed også har en praktisk forståelse af de daglige arbejdsgange.

Kursusleder demonstrerer bordsimulation

Anne-Mette Helsø gengiver bl.a. arbejdsgangene med LEGO.

Det daglige flow og den kritiske arbejdsgang

Ifølge Anne-Mette Helsø er det vigtigt at voksdugtræningen indeholder alle nye elementer:

"Klinikerne mister jo ikke deres sundhedsfaglige kompetencer ved at flytte i nye rammer, men de nye rammer og evt. udstyr, kan udfordre nogle af de vante arbejdsgange. Derfor er det så vigtigt at træne dem."

Voksdugtræningen kan derfor indeholde så forskellige situationer som f.eks., hvor medarbejderen finder uniformautomaten til mere akutte situationer som hvor finder jeg hjertestopvognen.

"På den måde skal vores cases afspejle den brede palette af situationer, som medarbejderen møder i hverdagen," forklarer hun.

Kolleger uddanner kolleger

Video: Se afdelingssygeplejerske Halima Said fortælle om kurset

I alt har de forskellige afdelinger, der skal flytte ind, valgt 85 voksdugstrænere, der i forvejen er været involveret i forberedelserne til indflytningen. Efter de har gennemgået et "train-the-trainer"-kursus afholdt af CAMES, skal de stå for den videre oplæring af deres øvrige kolleger. De 85 voksdugstrænere skal dermed tilsammen uddanne godt 1.800 kolleger.

"Når voksdugstrænerne kommer tilbage til deres afdeling efter kurset, skal de i gang med at udarbejde cases til deres afdelings specifikke voksdugstræning. De cases, der trænes ud fra, er dermed udarbejdet ud fra de respektive afdelingers behov og vilkår," siger Anne-Mette Helsø, der har været meget tilfreds med forløbet:

"Alle er gået til opgaven med engagement og kan se vigtigheden af, at klæde deres kolleger godt på til den kommende indflytning," afslutter hun.

Fakta om simulation

I arbejdet med de simulationsmetoder, der kan bruges i relation til indflytning i nye hospitalsbygninger, er der flere forskellige begreber. For at få den fulde forståelse af, hvad de forskellige metoder rummer forklarer Anne-Mette Helsø her, hvad de går ud på:

  • Udviklingsbordsimulationer: Her er formålet at få drøftet mulige arbejdsgange, flow og indretning i de nye bygninger. Denne form for simulation kan foregå på alle tidspunkter i en byggeproces. Helt fra starten hvor stregerne endnu ikke er sat og frem til at huset står klar men personalet endnu ikke er flyttet ind. Udvikling er fokus her.

  • Simulationstest: Her testes de nye fysiske rammer i forhold til de opgaver/behandlinger der normalt foregår i rummet/området. Denne test kræver at tiltænkt udstyr er til stede i rummet, samt de rigtige klinikere involveret.

  • Simulationtræning: Her trænes personalet i hvordan kendte arbejdsgange foregår i de nye bygninger. Som eksempel kan være træning af akut sectio, træning af traumemodtagelse, træning af modtagelse af dårligt barn i børnemodtagelsen.

  • Voksdugstræning:  Voksdugstræning er en bordsimulation men hvor tilgangen er mere instruktiv end udviklende. Den er tiltænk den brede medarbejderskare således arbejdsgange, flow og indretning i de nye bygninger er kendt inden indflytning.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor