Ansatte

​Herunder finder du en oversigt over alle ansatte i CAMES, fra ledelsen til studentermedhjælpere, forskere til undervisere, administration, drift​ og lektorer.

​CAMES' ledelse​

Doris Østergaard
Enhedschef for CAMES, Professor, overlæge, dr.med. Speciallæge i anæstesiologi, Diploma HPE
Arbejdsområde: Ledelse af hele CAMES
doris.oestergaard@regionh.dk
☏ 3868 3582

Anne Mette Mørcke
Sektionschef, Ph.D.
Arbejdsområde: Sektionsledelse Rigshospitalet
@ anne.mette.moercke@regionh.dk
☏ 5144 6250

Anne Lippert
Sektionschef, Overlæge, Forskningsvejleder, Speciallæge i anæstesiologi
Arbejdsområde: Sektionsledelse Herlev
anne.lippert@regionh.dk
☏ 3868 2217

CAMES-medarbejdere på Rigshospitalet

Andreas Slot Vilmann
Ph.D.-studerende
Arbejdsområde: Koloskopi og simulation
@ andreas.slot.vilmann@regionh.dk

Ann Petersen
Kursusadministrator
Arbejdsområde: Patientkommunikation for KBU-læger, "Fællesundervisningen stuegang" for læge-/sygeplejerskeuddannelsen, "Godt på vej i sygeplejen" (kursus for nyuddannede sygeplejersker) og sekretær for Konceptet "Patienter som undervisere"
ann.petersen.01@regionh.dk
☏ 3545 4472

Ann Sofia Skou Thomsen
Postdoc, læge
ann.sofia.skou.thomsen@regionh.dk

Anne Marie Rieffestahl
Kursusleder, Ph.D-studerende, Antropolog & specialsygeplejerske
Arbejdsområde: Konceptet "Patienter som undervisere"
anne.marie.rieffestahl@regionh.dk
☏ 3545 5410

Anne Marie Skaarup
Kursusleder, Cand.mag.
Arbejdsområde: Prægraduat undervisning i lægelig samtalemetode. Forskning og udvikling vedr. patientkommunikation.
anne.marie.skaarup@regionh.dk
☏ 3545 5407

Camilla Thamdrup
Kursusleder, Cand.comm.
Arbejdsområde: Kursusleder for Patientkommunikation, prægraduat undervisning i lægelig samtalemetode. Forskning og udvikling vedr. patientkommunikation.
camilla.thamdrup@regionh.dk
☏ 3545 5409

Charlotte Søjnæs
Kursusleder, Ph.D.-studerende, Cand.scient. soc.
Arbejdsområde: Kursusleder for Pædagogik-I og -II. Forskning og udvikling vedr. medicinsk pædagogik samt oplæring og kompetencevurdering inden for lægerollerne.
charlotte.soejnaes@regionh.dk

Christian Mogensen
Studentermedhjælper
@ christian.mogensen@regionh.dk

Ditte Guldmann Kryger Rasmussen
Teamkoordinator for Team administration, RH
Arbejdsområde: Ansvarlig for den daglige faglige koordination i teamet.
ditte.guldmann.kryger.rasmussen@regionh.dk
☏ 3545 5408

Jacob Melchiors
Kursusleder, speciallæge, klinisk lektor, Ph.D.-studerende
jacob.melchiors@gmail.com

John Brochorst Christensen
Kursusleder, Speciallæge i thoraxkirurgi
Arbejdsområde: Kursusleder og underviser i de almen kirurgiske kurser, åben kirurgi.
@ john.brochorst@gmail.com

Jonas Peter Eiberg
Kursusleder, Ph.d, Overlæge i karkirurgi, forskningslektor og postgraduat klinisk lektor (PKL)
jonas.eiberg@regionh.dk

Judit Vibe Madsen
Kursusleder, Sundhedsfaglig kandidat & fysioterapeut
Arbejdsområde: Konceptet "Patienter som undervisere".
judit.vibe.madsen@regionh.dk
☏ 3545 5418

Jørgen Krull
Sevicemedarbejder
@ joergen.krull@regionh.dk

Kirsten Greineder Engel
Specialkonsulent
@ kirsten.greineder.engel.01@regionh.dk

Kirsten Gjeraa
Ph.D.-studerende, læge
Arbejdsområde: Forskning i ikke-tekniske færdigheder, altså kommunikation, teamwork, ledelse og beslutningstagning, særligt med fokus på operationsteamet, der foretager kikkertoperationer for lungekræft.
kirsten.gjeraa@regionh.dk
☏ 2721 0061

Lars Konge
Forskningsleder, overlæge, Ph.D., professor
Arbejdsområde: Leder af Simulationscenter Rigshospitalet, Forskningsleder CAMES-RH
lars.konge@regionh.dk
☏ 3023 0210

Leizl Joy Nayahangan
Koordinator, sygeplejerske, MHCM
Arbejdsområde: Forsknings- og Simulationskoordinator.
leizl.joy.nayahangan@regionh.dk
☏ 6171 5778

Lene Løvbjerg Russell
Kursusleder, speciallæge
lene.loevbjerg.russell.01@regionh.dk

Lisbeth Anita Andreasen
Ph.D.-studerende, læge
Arbejdsområde: Forskning i årsager til manglende detektion af intrauterin væksthæmning, herunder forbedring af kliniske færdigheder ved hjælp af simulationsbaseret træning i obstetrisk ultralyd.
lisbethandreasen@icloud.com
☏ 5188 2988

Lise Pyndt Jørgensen
Ph.D.-studerende, læge
lise.pyndt@gmail.com

Lisette Hovgaard
@lisette@hovgaard.dk  

Mads Juhl Jørgensen
Forskningsårsstuderende
@ mads.juhl.joergensen.03@regionh.dk

Maria Birkvad Rasmussen
Læge, Ph.D.
Arbejdsområde: Forskning i simulationsbaseret undervisning, herunder specielt anvendeligheden af "det lærte" (transfer). Endvidere kursusudvikling og testvalidering. Undervisning i kliniske færdigheder, specielt akut medicin og genoplivning.
mariabirkvad@gmail.com
☏ 2683 9659

Marie Kristina Rue Nielsen
Kursusleder, læge, Ph.D.
marie.kristina.rue.nielsen.01@regionh.dk

Mai-Britt Brauer Petersen
Kursusadministrator
Arbejdsområde: MFTL og kurser i lægelig videre- og efteruddannelse herunder MFTL-eksamen, Kursussekretær for Pædagogik I og II samt BLS kursur.
mai-britt.brauer.petersen@regionh.dk
☏ 3545 5404

Marianne Unger Kejlaa
Kursusadministrator
Arbejdsområde: Obligatorisk undervisning i kliniske færdigheder og kommunikation i lægeuddannelsen, web-administrator og vejleder i kursusportalen.
@ marianne.unger.kejlaa@regionh.dk
3545 5458

Mia L. Østergaard
Ph.D.-studerende, læge
Arbejdsområde: Forskning og udvikling af simulationsbasseret træning og certificering indenfor diagnostisk abdominal ultralyd samt undervisning af medicin studerende og læger indenfor radiologi.
mlo@dadlnet.dk
☏ 28135108

Michael Strøm
Ph.D.-studerende, læge
Arbejdsområde: Virtual reality simulation training in endovascular aneurysm repair (EVAR).
michael.stroem@regionh.dk
☏ 35455 404

Mikael Bitsch
Kursusleder, speciallæge, klinisk lektor
Arbejdsområde: Leder af den prægraduate færdighedstræning.
Koordinator og supervisor vedr. færdighedstræning samt de stationsbaserede eksaminer: OSCE (medicinstuderende) og MFTL (udenlandske læger).
mikael.bitsch@regionh.dk
☏ 3545 5338

Mikael J.V. Henriksen
Ph.D.-studerende, læge
Arbejdsområde: Forskning og udvikling af instruktionsvideoer og simulations træning kliniske færdigheder til yngre læger og medicinstuderende. Herunder anvendelse af kognitive læringsteorier og stress teorier til optimering af indhold og design.
mikael.johannes.vuokko.henriksen@regionh.dk
☏ 2627 5131

Morten Bo Svendsen
Civilingeniør, PhD
Arbejsområde: CHC Testmiljø
@ msve0087@regionh.dk
☏ 2323 5265

Paul Clementsen
Kursusleder, speciallæge, dr.med.
Arbejdsområde: Kurser og undervisning i lungemedicinske procedurer.
paul.clementsen@regionh.dk

Rasmus Lundhus Jørgensen
Projektkoordinator
Arbejdsområde: Administration af forskningsprojekter, økonomi
@ rasmus.lundhus.joergensen@regionh.dk
☏ 3545 4436

Rikke Bølling Hansen
Overlæge i Urologi, Ph.d., Postgraduat klinisk lektor for urologi i Region Øst.
Arbejdsområde: Kursusleder, udvikler af simulationstræningskurser for læger under urologisk uddannelse samt forskning indenfor området.
@ rikke.boelling.hansen@regionh.dk

Steven A. W. Andersen
Postdoc, læge, Ph.D.
Arbejdsområde: Simulations-baseret træning i øre-, næse- og halskirurgi særligt inden for avanceret virtual reality simulation i ørekirurgi. Udvikling af automatisk feedback og assessment baseret på expert sampling og cognitive load.
@ steven.andersen@regionh.dk

Sussi Cott
@ sussicott11@gmail.com  

Therese Møller-Andersen
Teamkoordinator for Team drift, RH
Arbejdsområde: Ansvarlig for den daglige faglige koordination i teamet.
therese.moeller-andersen.01@regionh.dk
☏ 6171 5778

Torben Schroeder
Konsulent
@ torben.schroeder@regionh.dk

Studentermedarbejdere på Rigshospitalet

Amir Ali, Andreas Pagh Kohl, Anne S. Clemensen, Asger Sonne, Carl Thomas Anton, Caroline Vester, Cathrine Vedel, Christina Marie Schiøttz Hassing, David Nilssen, Diana Haunstrup Overgaard, Ditte Brunsgaard, Elizabeth Stevens, Emma Lunn, Emilie Soll-Johannig, Esben Herborg, Iben Vinbjerg Petersen, Jacob Bülow, Jacob Hartmann, Jeppe Haslund-Vinding, Jonathan Cohen, Josephine Hansen, Juan David Nilssen, Julia Karina Dagnæs-Hansen, Karen Louise Ellekjær, Kasper Møller Boje Rasmussen, Katrine Jeong Jørgensen, Katrine Schneider, Kirstine Eberhard, Lajla Seidelin, Lars I. Gjærde, Laura Vexø, Liv Dyre, Mads Harsløf, Mads Emil Jacobsen, Niklas Breindahl, Niels Emil Hillerup, Oria Mahmood, Phillip M. Nilsson, Rasmus Sørensen, Sandra Strandberg, Sebastian Roed Rasmusen, Sidse Nørgaard, Simon Melchior, Sophie Madsen, Stine Maya Dreiser Sørensen, Therese Naur, Thien Phu Do, Thomas Daugaard, Tine S. Meyhoff, Trine Grodum Eskesen.

Arbejdsområde: Undervisning i kliniske færdigheder. Forberedelse og praktisk afvikling af stationsbaserede eksaminer. Forskning, udvikling og formidling vedr. simulationsbaseret færdighedstræning.

☏ 3545 0748

 

CAMES-medarbejdere på Herlev Hospital

Adam Hesselfeldt
Kommunikationskonsulent, Cand. Comm.
Arbejdsområde: E-learning, grafik og video, webdesign.
adam.nicolai.hesselfeldt-nielsen@regionh.dk
☏ 3868 4663

Anders Skjelsager
Forsker, reservelæge
Arbejdsområde: Forskning i adaptiv e-læring vedrørende basal hjerte-lunge-redning hos sundhedsprofessionelle.
anders.skjelsager@regionh.dk

Anne-Mette Helsø
Kursusleder, projektleder Anæstesisygeplejerske
Arbejdsområde: Faculty Development, Feedback projekt, instruktørkurser.
anne-mette.helsoe@regionh.dk
☏ 3868 1563

Anette Bukh
Cafémedarbejder
anette.bukh@regionh.dk
☏ 3868 9220

Annette Larsen
Kursusleder, Intensivsygeplejerske
Arbejdsområde: Sygeplejekurser: Godt på vej i Sygeplejen, intensiv, kardiologiske sygeplejersker, infektionsmedicin, instruktørkurser.
annette.berit.larsen@regionh.dk
☏ 3868 9384

Arnth Mørk
Praktisk koordinator
Arbejdsområde: opstilling og koordination af simulationskurser, bestilling af div. varer.
arnth.mørk@regionh.dk

Asbjørn Hasselager
Læge, Ph.D.-studerende
Arbejdsområde: Forsker i undervisning og vurdering af lægfolks færdigheder i livreddende førstehjælp til børn (Paediatric Basic life Support)
asbjoern.boerch.hasselager@regionh.dk
 38 68 43 69 

Birgit Munk Andersen
Kursusadministrator, korrespondent
Arbejdsområde: Administrator for bl.a. klinisk basisuddannelse, udd.ansvarlige overlæger, ambulancebehandleruddannelsen, vejlederkurser, instruktørkurser, akutmedicinske kurser, EuSim, STaR
birgit.munk.andersen@regionh.dk
☏ 3868 3451

Bodil Thorsager Svendsen
Kursusleder, Afdelingslæge, speciallæge i anæstesiologi
Arbejdsområde: Præhospitale kurser, ambulancebehandleruddannelsen, traume team træning.
bodil.thorsager.svendsen@regionh.dk

Dorte Rosenstand Weiglin
Kursusadministrator
Arbejdsområde: PHTLS, AMLS og tværfaglig teamtræning på operationsstuen. Koordinerende opgaver for ledelsen.
dorte.rosenstand.weiglin@regionh.dk
☏ 3868 3633

Ebbe Lahn Bessmann
Læge, PH.D-studerende
@ ebbe.lahn.bessmann@regionh.dk

Eva Thomas
Kursusleder, teamkoordinator for drift, sygeplejerske, master i sundhedsantropologi
Arbejdsområde: Kurser for Akutsygeplejersker - Basismodul i Akutsygepleje, Behandlermodul samt Triage- og Teammodul. Ansvarlig koordination og varetagelse af daglig drift i forbindelse med aktiviteterne i CAMES.
@ eva.thomas.01@regionh.dk
3868 2272

Francis Grinderslev
Kursusadministrator
Arbejdsområde: Økonomi, SOL1, SOL2, SOL3, hoveduddannelse og introuddannelse i almen medicin og IRF kurser.
francis.grinderslev@regionh.dk
 3868 4045

Helle Folden
Kursusleder, anæstesisygeplejerske, master in clinical nursing, lektor
Arbejdsområde: Faculty development, Feedbackprojekt, Godt på vej i sygeplejen, NAPS, Triagering i Psykiatrisk Sygepleje, Sundhedsplatformen
helle.folden@regionh.dk
3868 2372

Henriette Wiese Ikkala
Kursusadministrator
Arbejdsområde: SOL1, SOL2, Hoveduddannelse og introuddannelse i almen medicin, IRF kurser, Anlæggelse af kunstgips og DIS, AMLS.
@ henriette.wiese.ikkala@regionh.dk
3868 5602

Iben Kragh
Kursusleder, Anæstesisygeplejerske
Arbejdsområde: Anæstesisygeplejekurser
iben.mariann.kragh@regionh.dk

Irene Susanne Dahl Sparwath
Ernæringsassistent
irene.susanne.dahl.sparwath@regionh.dk
☏ 3868 2619

Jeppe Hartmann
Kursusadministrator, Cand.ling.merc
Arbejdsområde: ERC-kurser (ALS, BLS, EPALS, ETC , ILS), sygeplejekurser (akut, anæstesi, infektion, intensiv, kardiologi, lungemedicin), NAPS, fys- og ergoterapeuter​, diverse projekter bl.a. Faculty Development.
jeppe.hartmann@regionh.dk
 3868 5328 

Jesper Dyhring Petersen
Underviser, Paramediciner
Arbejdsområde: Præhospitale kurser, ambulancebehandleruddannelsen.
jesper.andrew.dyhring.petersen@regionh.dk

Jesper Dybdal Kayser
Forskningsårsstuderende, Stud.Med.
Arbejdsområde: Speak-up hos medicinstuderende.
@ jesper.dybdal.kayser.03@regionh.dk

Kim Dalgaard
Kursusleder, Paramediciner
Arbejdsområde: Ansvarlig for ambulancebehandleruddannelsen, præhospitale uddannelser.
@ kim.dalgaard@regionh.dk
☏ 2729 4806

Kirsten Gjeraa
Læge, Ph.D.-studerende
kirsten.gjeraa@regionh.dk
☏ 3868 4369

Kristine Eberhard
Forskningsårsstuderende, Stud.Med.
Arbejdsområde: Basal genoplivning - kvalitet af hjertelungeredning ved henholdsvis telefonvejledning fra 1-1-2 og standardiseret kursus.
@ kristine.elisabeth.eberhard.02@regionh.dk
29664605

Marianne A. Christensen
Praktisk koordinator
Arbejdsområde: opstilling og koordination af simulationskurser, bestilling af medicin, div. varer, booking af lokaler.
marianne.a.christensen@regionh.dk
 3868 2698

Marlene Mohr
Kursusleder, Overlæge, speciallæge i gynækologi og obstetrik
Arbejdsområde: SOL 1,2 og 3, vejlederkurser, instruktørkurser.
marlene.mohr@regionh.dk
☏ 3868 2745

Merete Duus Nyraad
Sekretær, Serviceassistent
Arbejdsområde: receptionen, sekretæropgaver
merete.duus.nyraad@regionh.dk
 3868 2167

Michael Brix Iversen
Tekniker
Arbejdsområde: Vedligehold og reparation af simulations og av-udstyr, IT.
michael.brix.iversen@regionh.dk
☏ 3868 9019

Mikael Rewers
Kursusleder, Overlæge, Speciallæge i anæstesiologi, PGME
Arbejdsområde: Kurser i Luftvejshåndtering og Intensiv Medicin, NTS, OSCE, HPS, eLearning, medicotekniske afprøvninger (usability tests).
mikeal.rewers@regionh.dk
 3868 2989

Morten Lindkvist
Kursusleder, Paramediciner
Arbejdsområde: Præhospitale kurser, ambulancebehandleruddannelsen.
morten.lindkvist.moeller.01@regionh.dk

Niels Egholm Pedersen
Læge, Ph.D.-studerende
niels.egholm.pedersen@regionh.dk
☏ 3868 9164

Peter Dieckmann
Forsker, Psykolog, Ph.D., Dipl.-Psych.
Arbejdsområde: leder af forskerteamet, EUSim instruktørkurser.
mail@peter-dieckmann.de
☏ 3868 2543

Pia Anette Frese Berg
Kursusadministrator, Lægesekretær
Arbejdsområde: Administrator for intro- og hoveduddannelse for anæstesilæger, forskningstræning, godt på vej i Sygeplejen, neonatalkurser, TOTT, Patientsikkerhed og kvalitetsudvikling for stud.med.
Sekretær for institutleder Doris Østergaard
pia.anette.berg@regionh.dk
 38684369

​​Rikke Borre Jacobsen
Forsker

Sofie Mundt
Kursusleder, operationssygeplejerske
Arbejdsområde: Tværfaglige kurser indenfor kirurgi, operationsteknikere.
anna.sofie.mundt.01@regionh.dk
 3868 4369

Tim Kristensen
Kursusleder, overlæge, speciallæge i pædiatri
Arbejdsområde: pædiatriske, neonatale kurser, instruktørkurser.
tim.kristensen@regionh.dk
☏ 3868 9974

Yvonne Jensen
Gastronomisk medarbejder
yvonne.addi.jensen@regionh.dk
☏ 3868 9220

​Studentermedarbejdere på Herlev Hospital

Anna Søndergaard, Anne Alexius Agersted, Anders Granholm, Ask Kvisselgaard, Anne Mielke, Astrid Trier Grønfeldt, Camilla Birgitte Sørensen, Charlotte Dellgren Geneser, Christian Ballegaard, Christine Hangaard, Clara Emilie Bruun, Ellen Vind Bjerrum, Erik Hachmann-Nielsen, Jakob Ohm Søndergaard, Jaris Gerup, Jesper Dybdahl Kayser, Katharina Sunekær, Karoline Myglegård, Katrine Fiil Eldridge, Kirsten Stougaard, Kristine Eberhard, Laeth Shir-Ali, Louise Bönsdorff Sloth, Lykke Østergaard, Mathias Geldemann Holgersen, Mücahit Hermankaya, Niklas Breindahl, Patrick Fitzgerald, Pernille Helms, Peter Engel Thomas, Philip Weber, Ronja Leth Larsen, Sidse Kjærhus Nørgaard, Simon Juul, ​Sofie Seit Jespersen, Theo Jensen, Tobias Hemming​​​​​​​​​ Arleth

Redaktør