Ansatte

​Herunder finder du en oversigt over alle ansatte i CAMES, fra ledelsen til studentermedhjælpere, forskere til undervisere, administration, drift​ og lektorer.

​CAMES' ledelse​

Doris Østergaard
Enhedschef for CAMES, Professor, overlæge, dr.med. Speciallæge i anæstesiologi, Diploma HPE
Arbejdsområde: Ledelse af hele CAMES
doris.oestergaard@regionh.dk
☏ 3868 3582

Anne Mette Mørcke
Sektionschef, Ph.D.
Arbejdsområde: Sektionsledelse Rigshospitalet
@ anne.mette.moercke@regionh.dk
☏ 5144 6250

Anne Lippert
Sektionschef, Overlæge, Forskningsvejleder, Speciallæge i anæstesiologi
Arbejdsområde: Sektionsledelse Herlev
anne.lippert@regionh.dk
☏ 3868 2217

CAMES-medarbejdere på Rigshospitalet

Amandus Gustafsson
Kursusleder, speciallæge (ortopædkirurgi)
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning og kursusledelse indenfor ortopædkirurgi og simulation
@ amandusgustafsson@gmail.com

Andreas Slot Vilmann
Ph.d. studerende, læge
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning i koloskopi og avanceret teknisk simulation
@ andreas.slot.vilmann@regionh.dk

Ann Petersen
Kursusadministrator
Team: Administration
Arbejdsområde: Fællesundervisning Stuegang for læge- & sygeplejerskestuderende, konceptet patienter som Undervisere, Godt På Vej i Sygeplejen, samt Patientkommunikation for KBU-læger
@ ann.petersen.01@regionh.dk
☏ 3545 4472

Ann Sofia Skou Thomsen
Forsker, læge, ph.d.
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning i øjensygdomme og avanceret teknisk simulation
@ ann.sofia.skou.thomsen@regionh.dk

Anne Marie Rieffestahl
Kursusleder, ph.d. studerende, specialsygeplejerske, antropolog
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning og kursusledelse indenfor konceptet Patienter som Undervisere
@ anne.marie.rieffestahl@regionh.dk
☏ 3545 5410

Anne Marie Skaarup
Kursusleder, cand.mag.
Team: Uddannelse og Udvikling
Arbejdsområde: Udvikling og kursusledelse indenfor prægraduat patientkommunikation
@ anne.marie.skaarup@regionh.dk
☏ 3545 5407

Camilla Thamdrup
Kursusleder, cand.comm.
Team: Uddannelse og Udvikling
Arbejdsområde: Udvikling og kursusledelse af Fællesundervisning Stuegang for læge- og sygeplejerskestuderende, Kommunikation Etik og Lovgivning for lægestuderende, samt Patientkommunikation for KBU-læger
@ camilla.thamdrup@regionh.dk
☏ 3545 5409

Cathrine Bohnsted
Ph.d.-studerende
Arbejdsområde: Akut pædiatri og basale færdigheder.
@ cathrine.bohnstedt@regionh.dk

Charlotte Søjnæs
Kursusleder, ph.d. studerende, cand.scient.soc.
Team: Uddannelse og Udvikling
Arbejdsområde: Udvikling og kursusledelse af Pædagogik I og II for læger, samt Godt På Vej i Sygeplejen
@ charlotte.soejnaes@regionh.dk
☏ 3545 5419

Ditte Guldmann Kryger Rasmussen
Teamkoordinator
Team: Administration
Arbejdsområde: Ansvarlig for den daglige koordination i teamet
@ ditte.guldmann.kryger.rasmussen@regionh.dk
☏ 3545 5408

Ebbe Thinggaard
Ph.d. studerende, læge
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning i laparoskopi og avanceret teknisk simulation
@ ebbe.thinggaard@gmail.com

Jacob Melchiors
Kursusleder, klinisk lektor, speciallæge (øre-næse-hals), ph.d.
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning og kursusledelse indenfor øre-næse-hals-sygdomme og simulation
jacob.melchiors@regionh.dk

John Brochorst Christensen
Kursusleder, speciallæge (thoraxkirurgi)
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning og kursusledelse indenfor almen og åben kirurgisk simulation
@ john.brochorst.christensen@region.dk

Jonas Peter Eiberg
Kursusleder, forskningslektor, postgraduat klinisk lektor, speciallæge (karkirurgi), ph.d.
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning og kursusledelse indenfor karkirurgi og simulation
@ jonas.peter.eiberg@regionh.dk

Jonathan Lawaetz Rasmussen
Studenterforsker
Team: Forskning
Arbejdsområde: Projekt vedr. aorta-kursus
@ jonathan.lawaetz.rasmussen.01@regionh.dk

Judit Vibe Madsen
Kursusleder, fysioterapeut, sundhedsfaglig kandidat
Team: Uddannelse og Udvikling
Arbejdsområde: Udvikling og kursusledelse af Patienter som Undervisere
@ judit.vibe.madsen@regionh.dk
☏ 3545 5418

Jørgen Krull
Servicemedarbejder
Team: Drift
Arbejdsområde: Support af faciliteterne
@ joergen.krull@regionh.dk
☏ 5144 5831

Kirsten Greineder Engel
Kursusleder, specialkonsulent, speciallæge (US, akut medicin)
Team: Uddannelse og Udvikling
Arbejdsområde: Udvikling og kursusledelse af ABCDE samt kommunikation
@ kirsten.greineder.engel.01@regionh.dk

Kristina Rue Nielsen
Kursusleder, speciallæge (radiologi), ph.d.
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning og kursusledelse indenfor radiologi og simulation
@ mariekristinanielsen@hotmail.com

Lars Konge
Professor, forskningsleder, teamkoordinator, speciallæge (thoraxkirurgi), ph.d.
Team: Forskning
Arbejdsområde: Ledelse af CAMES-RHs forskningsaktiviteter
@ lars.konge@regionh.dk
☏ 3023 0210

Leizl Joy Nayahangan
Forskningsassistent, sygeplejerske, MHCM (Health Care Management)
Team: Forskning
Arbejdsområde: Koordination af forskning og simulation
@ leizl.joy.nayahangan@regionh.dk
☏ 6171 5778

Lene Løvbjerg Russell
Kursusleder, speciallæge (anæstesiologi)
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning og kursusledelse indenfor anæstesiologi og simulation
@ lene.russell@gmail.dk

Lisbeth Anita Andreasen
Ph.d. studerende, læge
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning i obstetrisk ultralyd og avanceret teknisk simulation
@ lisbeth.anita.andreasen.01@regionh.dk  
☏ 5188 2988

Mai-Britt Brauer Petersen
Kursusadministrator
Team: Administration
Arbejdsområde: BLS kurser, MFTL eksamen, samt Pædagogik I og II
@ mai-britt.brauer.petersen@regionh.dk  
☏ 3545 5404

Marianne Unger Kejlaa
Kursusadministrator
Team: Administration
Arbejdsområde: Kurser i kliniske færdigheder og kommunikation for lægestuderende, web-administrator og vejleder i Kursusportalen
@ marianne.unger.kejlaa@regionh.dk
☏ 3545 5458

Martin Tolsgaard
Forsker, læge, ph.d.
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning i gynækologi-obstetrik og simulation
@ martintolsgaard@gmail.com

Mia Louise Østergaard
Ph.d.-studerende, læge
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning i abdominal ultralyd og avanceret teknisk simulation
@ mia.louise.oestergaard@gmail.com
☏ 2813 5108

Michael Strøm
Ph.d. studerende, læge
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning i endovaskulære aneurismer og virtual reality simulation
@ michael.stroem@regionh.dk
☏ 3545 5404

Mikael Bitsch
Kursusleder, klinisk lektor, speciallæge (kirurgi og karkirurgi)
Team: Uddannelse og Udvikling
Arbejdsområde: Udvikling og kursusledelse indenfor prægraduat færdighedstræning, OSCE for lægestuderende, samt MFTL eksamen for udenlandske læger
@ mikael.bitsch@regionh.dk  
☏ 3545 5338

Mikael J.V. Henriksen
Ph.d. studerende, læge
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning i instruktionsvideoer og avanceret teknisk simulation
@ mikael.johannes.vuokko.henriksen@regionh.dk
☏ 2627 5131

Morten Bo Svendsen
Civilingeniør, ph.d.
Team: Uddannelse og Udvikling
Arbejdsområde: Udvikling af CAMES som CHC Testmiljø
@ msve0087@regionh.dk
☏ 2323 5265

Palle Høy Jacobsen
Projekt konsulent
Arbejdsområde: Projekter indenfor virtual reality og ultralyd.
@ palle.jakobsen@bric.ku.dk

Paul Frost Clementsen
Kursusleder, speciallæge (lungemedicin), dr.med.
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning og kursusledelse indenfor lungemedicin og simulation
@ paul.frost.clementsen@regionh.dk

Pia Hass
Kursusleder, speciallæge (kardiologi)
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning og kursusledelse indenfor kardiologi og simulation
@ pia.hass@regionh.dk

Rasmus Lundhus Jørgensen
Projektkoordinator
Team: Administration
Arbejdsområde: Forskningsprojekter og økonomi
@ rasmus.lundhus.joergensen@regionh.dk
☏ 3545 4436

Rasmus Sørensen
Talsmand for SIM studentergruppen
@ rasmus.blaabjerg.ahm.soerensen.01@regionh.dk

Rikke Bølling Hansen
Kursusleder, postgraduat klinisk lektor, speciallæge (urologi), ph.d.
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning og kursusledelse indenfor urologi og simulation
@ rikke.boelling.hansen@regionh.dk

Sarah Bube
Ph.d.-studerende
sarah.hjartbro.bube@regionh.dk

Steven A.W. Andersen
Forsker, læge, ph.d.
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning i ØNH-kirurgi og avanceret teknisk simulation
@ stevenarild@gmail.com

Susanne Scott
Ph.d. studerende, læge
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning i robotkirurgi og avanceret teknisk simulation
@ susiscott11@gmail.com

Therese Møller-Andersen
Teamkoordinator
Team: Drift
Arbejdsområde: Ansvarlig for den daglige koordination i teamet
@ therese.moeller-andersen.01@regionh.dk
☏ 6171 5778

Torben Schroeder
Konsulent, professor emeritus, speciallæge (karkirurgi), dr.med.
Arbejdsområde: Nationalt og internationalt samarbejde om avanceret teknisk simulation
torben.schroeder@regionh.dk


Studentermedarbejdere på Rigshospitalet

Simulationsgruppen
Amalia Christina Vadmand, Anishan Vamadevan, Charlotte Geneser, Christoffer Skov Olesen, Christina Marie Schiøttz Hassing, Diana Haunstrup Overgaard, Elizabeth Stevens, Esben Herborg, Jason Joe Baker, Joakim Grant, Julia Karina Dagnæs-Hansen, Kasper Møller Boje Rasmussen, Kristoffer Mazanti Cold, Laura Vexø, Nicolaj Malthe Toft, Niels Emil Hillerup, Ossian Gundel, Rasmus Sørensen, Rikke Groth Olsen, Rikke Jeong, Stine Maya Dreier Sørensen, Thomas Daugaard, Troels Rømer

Undervisergruppen
Amalie Middelboe Andersen, Amir Ali, Andreas Höier Aagesen, Andreas Pagh Kohl, Anne Skovvang Julle Jespersen, Anne Søltoft Clemensen, Carl Thomas Anton, Caroline Vester, Christopher Meulengracht, Ditte Brunsgaard, Emma Lunn, Emilie Soll-Johannig, Filippa Orlien Lindskov, Gerda Heldaskaro, Iben Vindbjerg Petersen, Jacob Hartmann, Jonathan Cohen, Josephine Hansen, Karen Louise Ellekjær, Katrine Schneider, Kristine Eberhard, Laila Seidelin, Liv Dyre, Mads Harsløf, Maria Vestager, Mo Haslund Larsen, Niels Holm, Niklas Breindahl, Sandra Strandberg, Sebastian Roed Rasmussen, Sidse Nørgaard, Silas Haahr Nielsen, Simon Melchior, Sofie Ellen Thomassen, Therese Maria Henriette Naur, Thien Phu Do, Trine Grodum Eskesen, Younes Subhi, Zacharias Duus Holm

Arbejdsområde: Undervisning i kliniske færdigheder. Forberedelse og praktisk afvikling af stationsbaserede eksaminer. Forskning, udvikling og formidling vedr. simulationsbaseret færdighedstræning.

☏ 3545 0748

 

CAMES-medarbejdere på Herlev Hospital

Adam Hesselfeldt
Kommunikationskonsulent, Cand. Comm.
Arbejdsområde: E-learning, grafik og video, webdesign.
adam.nicolai.hesselfeldt-nielsen@regionh.dk
☏ 3868 4663

Anders Skjelsager
Forsker, reservelæge
Arbejdsområde: Forskning i adaptiv e-læring vedrørende basal hjerte-lunge-redning hos sundhedsprofessionelle.
anders.skjelsager@regionh.dk

Anne-Mette Helsø
Teamkoordinator for Uddannelse og udvikling, kursusleder, projektleder, anæstesisygeplejerske
Arbejdsområde: Faculty Development, Feedback projekt, instruktørkurser.
anne-mette.helsoe@regionh.dk
☏ 3868 1563

Anette Bukh
Cafémedarbejder
anette.bukh@regionh.dk
☏ 3868 9220

Annette Larsen
Kursusleder, Intensivsygeplejerske
Arbejdsområde: Sygeplejekurser: Godt på vej i Sygeplejen, intensiv, kardiologiske sygeplejersker, infektionsmedicin, instruktørkurser.
annette.berit.larsen@regionh.dk
☏ 3868 9384

Arnth Mørk
Praktisk koordinator
Arbejdsområde: opstilling og koordination af simulationskurser, bestilling af div. varer.
arnth.mørk@regionh.dk

Asbjørn Hasselager
Læge, Ph.D.-studerende
Arbejdsområde: Forsker i undervisning og vurdering af lægfolks færdigheder i livreddende førstehjælp til børn (Paediatric Basic life Support)
asbjoern.boerch.hasselager@regionh.dk
 38 68 43 69 

Birgit Munk Andersen
Kursusadministrator, korrespondent
Arbejdsområde: Administrator for bl.a. klinisk basisuddannelse, udd.ansvarlige overlæger, ambulancebehandleruddannelsen, præhospitale vedligeholdskurser, vejlederkurser, instruktørkurser, akutmedicinske kurser, EuSim, STaR
birgit.munk.andersen@regionh.dk
☏ 3868 3451

Birgitte Bruun
Specialkonsulent
@ birgitte.bruun@regionh.dk

Bodil Thorsager Svendsen
Kursusleder, Afdelingslæge, speciallæge i anæstesiologi
Arbejdsområde: Præhospitale kurser, ambulancebehandleruddannelsen, traume team træning.
bodil.thorsager.svendsen@regionh.dk

Camilla Birgitte Sørensen
Læge, Forskningsassistent
@ camilla.birgitte.soerensen@regionh.dk

Carsten Michael Larsen
Konsulent
@ carsten.michael.larsen@regionh.dk

Dorte Rosenstand Weiglin
Kursusadministrator
Arbejdsområde: PHTLS, AMLS og tværfaglig teamtræning på operationsstuen. Koordinerende opgaver for ledelsen.
dorte.rosenstand.weiglin@regionh.dk
☏ 3868 3633

Ebbe Lahn Bessmann
Læge, PH.D-studerende
@ ebbe.lahn.bessmann@regionh.dk

Eva Thomas
Teamkoordinator for drift, kursusleder, sygeplejerske, master i sundhedsantropologi
Arbejdsområde: Kurser for Akutsygeplejersker - Basismodul i Akutsygepleje, Behandlermodul samt Triage- og Teammodul. Ansvarlig koordination og varetagelse af daglig drift i forbindelse med aktiviteterne i CAMES.
@ eva.thomas.01@regionh.dk
3868 2272

Francis Grinderslev
Kursusadministrator
Arbejdsområde: Økonomi, SOL1, SOL2, SOL3, hoveduddannelse og introuddannelse i almen medicin og IRF kurser.
francis.grinderslev@regionh.dk
 3868 4045

Helle Folden
Kursusleder, anæstesisygeplejerske, master in clinical nursing, lektor
Arbejdsområde: Faculty development, Feedbackprojekt, Godt på vej i sygeplejen, NAPS, Triagering i Psykiatrisk Sygepleje, Sundhedsplatformen
helle.folden@regionh.dk
3868 2372

Henriette Wiese Ikkala
Kursusadministrator
Arbejdsområde: SOL1, SOL2, Hoveduddannelse og introuddannelse i almen medicin, IRF kurser, Anlæggelse af kunstgips og DIS, AMLS.
@ henriette.wiese.ikkala@regionh.dk
3868 5602

Iben Kragh
Kursusleder, Anæstesisygeplejerske
Arbejdsområde: Anæstesisygeplejekurser
iben.mariann.kragh@regionh.dk

Irene Susanne Dahl Sparwath
Ernæringsassistent
mailto:%20irene.susanne.dahl.sparwath@regionh.dk
☏ 3868 2619

Jeppe Hartmann
Kursusadministrator, Cand.ling.merc
Arbejdsområde: ERC-kurser (ALS, BLS, EPALS, ETC , ILS), sygeplejekurser (akut, anæstesi, infektion, intensiv, kardiologi, lungemedicin), NAPS, fys- og ergoterapeuter​, diverse projekter bl.a. Faculty Development.
jeppe.hartmann@regionh.dk
 3868 5328 

Jesper Dyhring Petersen
Underviser, Paramediciner
Arbejdsområde: Præhospitale kurser, ambulancebehandleruddannelsen.
jesper.andrew.dyhring.petersen@regionh.dk

Jesper Dybdal Kayser
Forskningsårsstuderende, Stud.Med.
Arbejdsområde: Speak-up hos medicinstuderende.
@ jesper.dybdal.kayser.03@regionh.dk

Kim Dalgaard
Kursusleder, Paramediciner
Arbejdsområde: Ansvarlig for ambulancebehandleruddannelsen, præhospitale uddannelser.
@ kim.dalgaard@regionh.dk
☏ 2729 4806

Kirsten Gjeraa
Ph.d.-studerende, læge
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning i operationsteamets ikke-tekniske færdigheder
@ kirsten.gjeraa@regionh.dk
☏ 3868 4369

Kristine Eberhard
Forskningsårsstuderende, Stud.Med.
Arbejdsområde: Basal genoplivning - kvalitet af hjertelungeredning ved henholdsvis telefonvejledning fra 1-1-2 og standardiseret kursus.
@ kristine.elisabeth.eberhard.02@regionh.dk
29664605

Marianne A. Christensen
Praktisk koordinator
Arbejdsområde: opstilling og koordination af simulationskurser, bestilling af medicin, div. varer, booking af lokaler.
marianne.a.christensen@regionh.dk
 3868 2698

Marlene Dyrløv Madsen
Specialkonsulent
marlene.dyrloev.madsen.01@regionh.dk

Marlene Mohr
Kursusleder, Overlæge, speciallæge i gynækologi og obstetrik
Arbejdsområde: SOL 1,2 og 3, vejlederkurser, instruktørkurser.
marlene.mohr@regionh.dk
☏ 3868 2745

Merete Duus Nyraad
Sekretær, Serviceassistent
Arbejdsområde: receptionen, sekretæropgaver
merete.duus.nyraad@regionh.dk
 3868 2167

Michael Brix Iversen
Tekniker
Arbejdsområde: Vedligehold og reparation af simulations og av-udstyr, IT.
michael.brix.iversen@regionh.dk
☏ 3868 9019

Mie Sonne
Forskningsassistent
@ mie.sonne.02@regionh.dk

Mikael Rewers
Kursusleder, Overlæge, Speciallæge i anæstesiologi, PGME
Arbejdsområde: Kurser i Luftvejshåndtering og Intensiv Medicin, NTS, OSCE, HPS, eLearning, medicotekniske afprøvninger (usability tests).
mikeal.rewers@regionh.dk
 3868 2989

Morten Lindkvist
Kursusleder, Paramediciner
Arbejdsområde: Præhospitale kurser, ambulancebehandleruddannelsen.
morten.lindkvist.moeller.01@regionh.dk

Niels Egholm Pedersen
Læge, Ph.D.-studerende
niels.egholm.pedersen@regionh.dk
☏ 3868 9164

Peter Dieckmann
Teamkoordinator for Forskning, Forsker, Psykolog, Ph.D., Dipl.-Psych.
Arbejdsområde: leder af forskerteamet, EUSim instruktørkurser.
mailto:%20mail@peter-dieckmann.de
☏ 3868 2543

Pia Anette Frese Berg
Kursusadministrator, Lægesekretær
Arbejdsområde: Administrator for intro- og hoveduddannelse for anæstesilæger, forskningstræning, godt på vej i Sygeplejen, neonatalkurser, TOTT, Patientsikkerhed og kvalitetsudvikling for stud.med.
Sekretær for institutleder Doris Østergaard
pia.anette.berg@regionh.dk
 38684369

​​Rikke Borre Jacobsen
Forsker
Rikke.Vita.Borre.Jacobsen@regionh.dk

Sofie Mundt
Kursusleder, operationssygeplejerske
Arbejdsområde: Tværfaglige kurser indenfor kirurgi, operationsteknikere.
anna.sofie.mundt.01@regionh.dk
 3868 4369

Tim Kristensen
Kursusleder, overlæge, speciallæge i pædiatri
Arbejdsområde: pædiatriske, neonatale kurser, instruktørkurser.
tim.kristensen@regionh.dk
☏ 3868 9974

Yvonne Jensen
Gastronomisk medarbejder
yvonne.addi.jensen@regionh.dk
☏ 3868 9220

​Studentermedarbejdere på Herlev Hospital

Anna Søndergaard, Anne Alexius Agersted, Anders Granholm, Ask Kvisselgaard, Anne Mielke, Astrid Trier Grønfeldt, Camilla Birgitte Sørensen, Charlotte Dellgren Geneser, Christian Ballegaard, Christine Hangaard, Clara Emilie Bruun, Ellen Vind Bjerrum, Erik Hachmann-Nielsen, Jakob Ohm Søndergaard, Jaris Gerup, Jesper Dybdahl Kayser, Katharina Sunekær, Karoline Myglegård, Katrine Fiil Eldridge, Kirsten Stougaard, Kristine Eberhard, Laeth Shir-Ali, Louise Bönsdorff Sloth, Lykke Østergaard, Mathias Geldemann Holgersen, Mücahit Hermankaya, Niklas Breindahl, Patrick Fitzgerald, Pernille Helms, Peter Engel Thomas, Philip Weber, Ronja Leth Larsen, Sidse Kjærhus Nørgaard, Simon Juul, ​Sofie Seit Jespersen, Theo Jensen, Tobias Hemming​​​​​​​​​ Arleth

Redaktør