Ansatte

​Herunder finder du en oversigt over alle ansatte i CAMES, fra ledelsen til studentermedhjælpere, forskere til undervisere, administration, drift​ og lektorer.

​Sikker digital post

Indeholder din henvendelse fortrolige eller personfølsomme oplysninger?

CAMES' ledelse​

Doris Østergaard
Enhedschef for CAMES, Professor, overlæge, dr.med. Speciallæge i anæstesiologi, Diploma HPE
Arbejdsområde: Ledelse af hele CAMES
doris.oestergaard@regionh.dk
☏ 3868 3582

Anne Mette Mørcke
Sektionschef, Ph.D.
Arbejdsområde: Sektionsledelse Rigshospitalet
@ anne.mette.moercke@regionh.dk
☏ 5144 6250

Anne Lippert
Sektionschef, Overlæge, Forskningsvejleder, Speciallæge i anæstesiologi
Arbejdsområde: Sektionsledelse Herlev
anne.lippert@regionh.dk
☏ 3868 2217

CAMES-medarbejdere på Rigshospitalet

Amandus Gustafsson
Kursusleder, speciallæge (ortopædkirurgi)
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning og kursusledelse indenfor ortopædkirurgi og simulation
@ amandusgustafsson@gmail.com

Andreas Slot Vilmann
Ph.d. studerende, læge
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning i koloskopi og avanceret teknisk simulation
@ andreas.slot.vilmann@regionh.dk

Ann Petersen
Kursusadministrator
Team: Administration
Arbejdsområde: Varetager 4. og 6. Semester Kandidat, fællesundervisning Stuegang for læge- & sygeplejerskestuderende, Godt På Vej i Sygeplejen, samt Patientkommunikation for KBU-læger
@ ann.petersen.01@regionh.dk
☏ 3866 4637

Ann Sofia Skou Thomsen
Forsker, læge, ph.d.
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning i øjensygdomme og avanceret teknisk simulation
@ ann.sofia.skou.thomsen@regionh.dk

Anne Marie Rieffestahl
Kursusleder, ph.d. studerende, specialsygeplejerske, antropolog
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning og kursusledelse indenfor konceptet Patienter som Undervisere
@ anne.marie.rieffestahl@regionh.dk
☏ 3866 4636

Anne Marie Skaarup
Kursusleder, cand.mag.
Team: Uddannelse og Udvikling
Arbejdsområde: Udvikling og kursusledelse indenfor prægraduat patientkommunikation
@ anne.marie.skaarup@regionh.dk
☏ 3866 4635

Bo Søndergaard
@ bo.søndergaard@regionh.dk

Camilla Thamdrup
Kursusleder, cand.comm.
Team: Uddannelse og Udvikling
Arbejdsområde: Udvikling og kursusledelse af Fællesundervisning Stuegang for læge- og sygeplejerskestuderende, Kommunikation Etik og Lovgivning for lægestuderende, samt Patientkommunikation for KBU-læger
@ camilla.thamdrup@regionh.dk
☏ 3866 4634

Charlotte Søjnæs
Kursusleder, ph.d. studerende, cand.scient.soc.
Team: Uddannelse og Udvikling
Arbejdsområde: Udvikling og kursusledelse af Pædagogik I og II for læger, samt Godt På Vej i Sygeplejen
@ charlotte.soejnaes@regionh.dk
☏ 3866 4633

Ditte Guldmann Kryger Rasmussen
Teamkoordinator
Team: Administration
Arbejdsområde: Ansvarlig for den daglige koordination i teamet
@ ditte.guldmann.kryger.rasmussen@regionh.dk
☏ 2665 8666

Ebbe Thinggaard
Ph.d. studerende, læge
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning i laparoskopi og avanceret teknisk simulation
@ ebbe.thinggaard@gmail.com

Jane Mladenovic Hansen
Praktisk koordinator
Team: Drift
Arbejdsområde: Bestilling af div. varer, praktisk koordinering af eksamner, assisterer ved simulation
@ jane.mladenovic.hansen@regionh.dk 
☏ 2965 8670

Jacob Melchiors
Kursusleder, klinisk lektor, speciallæge (øre-næse-hals), ph.d.
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning og kursusledelse indenfor øre-næse-hals-sygdomme og simulation
jacob.melchiors@regionh.dk

John Brochorst Christensen
Kursusleder, speciallæge (thoraxkirurgi)
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning og kursusledelse indenfor almen og åben kirurgisk simulation
@ john.brochorst.christensen@region.dk

Jonas Peter Eiberg
Kursusleder, forskningslektor, postgraduat klinisk lektor, speciallæge (karkirurgi), ph.d.
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning og kursusledelse indenfor karkirurgi og simulation
@ jonas.peter.eiberg@regionh.dk

Jonathan Lawaetz Rasmussen
Studenterforsker
Team: Forskning
Arbejdsområde: Projekt vedr. aorta-kursus
@ jonathan.lawaetz.rasmussen.01@regionh.dk

Judit Vibe Madsen
Kursusleder, fysioterapeut, sundhedsfaglig kandidat
Team: Uddannelse og Udvikling
Arbejdsområde: Udvikling og kursusledelse af Patienter som Undervisere
@ judit.vibe.madsen@regionh.dk
☏ 3866 4630

Jørgen Krull
Servicemedarbejder
Team: Administration
Arbejdsområde: Support af faciliteterne
@ joergen.krull@regionh.dk
☏ 5144 5831

Katrine Mortensen
Administrativ medarbejder 
Team: Administration
Arbejdsområder: Varetager receptionen, assisterer administration af kurserne, kommunikation, webredaktør
@ katrine.mortensen.02@regionh.dk  
☏ 2965 8736

Kirsten Greineder Engel
Kursusleder, specialkonsulent, speciallæge (US, akut medicin)
Team: Uddannelse og Udvikling
Arbejdsområde: Udvikling og kursusledelse af ABCDE samt kommunikation
@ kirsten.greineder.engel.01@regionh.dk

Kristina Rue Nielsen
Kursusleder, speciallæge (radiologi), ph.d.
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning og kursusledelse indenfor radiologi og simulation
@ mariekristinanielsen@hotmail.com

Lars Konge
Professor, forskningsleder, teamkoordinator, speciallæge (thoraxkirurgi), ph.d.
Team: Forskning
Arbejdsområde: Ledelse af CAMES-RHs forskningsaktiviteter
@ lars.konge@regionh.dk
☏ 3023 0210

Leizl Joy Nayahangan
Forskningsassistent, sygeplejerske, MHCM (Health Care Management)
Team: Forskning
Arbejdsområde: Koordination af forskning og simulation
@ leizl.joy.nayahangan@regionh.dk
☏ 3545 5424

Lene Løvbjerg Russell
Kursusleder, speciallæge (anæstesiologi)
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning og kursusledelse indenfor anæstesiologi og simulation
@ lene.russell@gmail.dk

Lisbeth Anita Andreasen
Ph.d. studerende, læge
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning i obstetrisk ultralyd og avanceret teknisk simulation
@ lisbeth.anita.andreasen.01@regionh.dk  
☏ 5188 2988

Lise Neel Palm Steffen
Kursusadministrator
Team: Administration
Arbejdsområde: Varetager 1. Semester Kandidat og 2. Semester Kandidat, kurser i kliniske færdigheder, konceptet patienter som Undervisere, kommunikation for lægestuderende 
@ lise.neel.palm.steffen@regionh.dk
☏ 3866 4638

Mai-Britt Brauer Petersen
Kursusadministrator
Team: Administration
Arbejdsområde: BLS kurser, MFTL eksamen, samt Pædagogik I og II
@ mai-britt.brauer.petersen@regionh.dk  
☏ 3866 4631

Martin Tolsgaard
Forsker, læge, ph.d.
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning i gynækologi-obstetrik og simulation
@ martintolsgaard@gmail.com

Mia Louise Østergaard
Ph.d.-studerende, læge
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning i abdominal ultralyd og avanceret teknisk simulation
@ mia.louise.oestergaard@gmail.com
☏ 2813 5108

Michael Strøm
Ph.d. studerende, læge
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning i endovaskulære aneurismer og virtual reality simulation
@ michael.stroem@regionh.dk
☏ 3545 5404

Mikael Bitsch
Kursusleder, klinisk lektor, speciallæge (kirurgi og karkirurgi)
Team: Uddannelse og Udvikling
Arbejdsområde: Udvikling og kursusledelse indenfor prægraduat færdighedstræning, OSCE for lægestuderende, samt MFTL eksamen for udenlandske læger
@ mikael.bitsch@regionh.dk  
☏ 3545 5338

Mikael J.V. Henriksen
Ph.d. studerende, læge
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning i instruktionsvideoer og avanceret teknisk simulation
@ mikael.johannes.vuokko.henriksen@regionh.dk
☏ 2627 5131

Morten Bo Svendsen
Civilingeniør, ph.d.
Team: Uddannelse og Udvikling
Arbejdsområde: Udvikling af CAMES som CHC Testmiljø
@ msve0087@regionh.dk
☏ 2323 5265

Palle Høy Jacobsen
Projekt konsulent
Arbejdsområde: Projekter indenfor virtual reality og ultralyd.
@ palle.jakobsen@bric.ku.dk

Paul Frost Clementsen
Kursusleder, speciallæge (lungemedicin), dr.med.
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning og kursusledelse indenfor lungemedicin og simulation
@ paul.frost.clementsen@regionh.dk

Pia Hass
Kursusleder, speciallæge (kardiologi)
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning og kursusledelse indenfor kardiologi og simulation
@ pia.hass@regionh.dk

Rasmus Lundhus Jørgensen
Projektkoordinator
Team: Administration
Arbejdsområde: Forskningsprojekter og økonomi
@ rasmus.lundhus.joergensen@regionh.dk
☏ 3545 4436

Rasmus Sørensen
Talsmand for SIM studentergruppen
@ rasmus.blaabjerg.ahm.soerensen.01@regionh.dk

Rikke Bølling Hansen
Kursusleder, postgraduat klinisk lektor, speciallæge (urologi), ph.d.
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning og kursusledelse indenfor urologi og simulation
@ rikke.boelling.hansen@regionh.dk

Sarah Bube
Ph.d.-studerende
sarah.hjartbro.bube@regionh.dk

Steven A.W. Andersen
Forsker, læge, ph.d.
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning i ØNH-kirurgi og avanceret teknisk simulation
@ stevenarild@gmail.com

Susanne Scott
Ph.d. studerende, læge
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning i robotkirurgi og avanceret teknisk simulation
@ susiscott11@gmail.com

Therese Møller-Andersen
Anæstesisygeplejerske, teamkoordinator
Team: Drift
Arbejdsområde: Ansvarlig for den daglige koordination i teamet
@ therese.moeller-andersen.01@regionh.dk
☏ 2965 8667

Torben Schroeder
Konsulent, professor emeritus, speciallæge (karkirurgi), dr.med.
Arbejdsområde: Nationalt og internationalt samarbejde om avanceret teknisk simulation
torben.schroeder@regionh.dk

Studentermedarbejdere på Rigshospitalet

Simulationsgruppen
Amalia Christina Vadmand, Anishan Vamadevan, Charlotte Geneser, Christoffer Skov Olesen, Christina Marie Schiøttz Hassing, Diana Haunstrup Overgaard, Elizabeth Stevens, Esben Herborg, Jason Joe Baker, Joakim Grant, Julia Karina Dagnæs-Hansen, Kasper Møller Boje Rasmussen, Kristoffer Mazanti Cold, Laura Vexø, Nicolaj Malthe Toft, Niels Emil Hillerup, Ossian Gundel, Rasmus Sørensen, Rikke Groth Olsen, Rikke Jeong, Stine Maya Dreier Sørensen, Thomas Daugaard, Troels Rømer

Undervisergruppen
Amalie Middelboe Andersen, Amir Ali, Andreas Höier Aagesen, Andreas Pagh Kohl, Anne Skovvang Julle Jespersen, Anne Søltoft Clemensen, Carl Thomas Anton, Caroline Vester, Christopher Meulengracht, Ditte Brunsgaard, Emma Lunn, Emilie Soll-Johannig, Filippa Orlien Lindskov, Gerda Heldaskaro, Iben Vindbjerg Petersen, Jacob Hartmann, Jonathan Cohen, Josephine Hansen, Karen Louise Ellekjær, Katrine Schneider, Kristine Eberhard, Laila Seidelin, Liv Dyre, Mads Harsløf, Maria Vestager, Mo Haslund Larsen, Niels Holm, Niklas Breindahl, Sandra Strandberg, Sebastian Roed Rasmussen, Sidse Nørgaard, Silas Haahr Nielsen, Simon Melchior, Sofie Ellen Thomassen, Therese Maria Henriette Naur, Thien Phu Do, Trine Grodum Eskesen, Younes Subhi, Zacharias Duus Holm

Arbejdsområde: Undervisning i kliniske færdigheder. Forberedelse og praktisk afvikling af stationsbaserede eksaminer. Forskning, udvikling og formidling vedr. simulationsbaseret færdighedstræning.

☏ 3545 0748

 

CAMES-medarbejdere på Herlev Hospital

Adam Hesselfeldt
Kommunikationskonsulent, Cand. Comm.
Arbejdsområde: E-learning, grafik og video, webdesign.
adam.nicolai.hesselfeldt-nielsen@regionh.dk
☏ 3868 4663

Anders Skjelsager
Forsker, reservelæge
Arbejdsområde: Forskning i adaptiv e-læring vedrørende basal hjerte-lunge-redning hos sundhedsprofessionelle.
anders.skjelsager@regionh.dk

Anne-Mette Helsø
Teamkoordinator for Uddannelse og udvikling, kursusleder, projektleder, anæstesisygeplejerske
Arbejdsområde: Faculty Development, Feedback projekt, instruktørkurser.
anne-mette.helsoe@regionh.dk
☏ 3868 1563

Anette Bukh
Cafémedarbejder
anette.bukh@regionh.dk
☏ 3868 9220

Annette Larsen
Kursusleder, Intensivsygeplejerske
Arbejdsområde: Sygeplejekurser: Godt på vej i Sygeplejen, intensiv, kardiologiske sygeplejersker, infektionsmedicin, instruktørkurser.
annette.berit.larsen@regionh.dk
☏ 3868 9384

Arnth Mørk
Praktisk koordinator
Arbejdsområde: opstilling og koordination af simulationskurser, bestilling af div. varer.
arnth.mørk@regionh.dk

Asbjørn Hasselager
Læge, Ph.D.-studerende
Arbejdsområde: Forsker i undervisning og vurdering af lægfolks færdigheder i livreddende førstehjælp til børn (Paediatric Basic life Support)
asbjoern.boerch.hasselager@regionh.dk
 38 68 43 69 

Birgit Munk Andersen
Kursusadministrator, korrespondent
Arbejdsområde: Administrator for bl.a. klinisk basisuddannelse, udd.ansvarlige overlæger, ambulancebehandleruddannelsen, præhospitale vedligeholdskurser, vejlederkurser, instruktørkurser, akutmedicinske kurser, EuSim, STaR
birgit.munk.andersen@regionh.dk
☏ 3868 3451

Birgitte Bruun
Specialkonsulent
@ birgitte.bruun@regionh.dk

Birgitte Riis Andersen
Kursusleder, Overlæge
@ birgitte.riis.andersen@regionh.dk

Carsten Michael Larsen
Konsulent
@ carsten.michael.larsen@regionh.dk

Dorte Rosenstand Weiglin
Teamkoordinator for administrationen
Arbejdsområde: Ansvarlig for den daglige koordination i administrationsteamet. PHTLS, AMLS, TECC og Faculty Development.
dorte.rosenstand.weiglin@regionh.dk
☏ 3868 3633

Ebbe Lahn Bessmann
Læge, PH.D-studerende
@ ebbe.lahn.bessmann@regionh.dk

Eva Thomas
Teamkoordinator for drift, kursusleder, sygeplejerske, master i sundhedsantropologi
Arbejdsområde: Kurser for Akutsygeplejersker - Basismodul i Akutsygepleje, Behandlermodul samt Triage- og Teammodul. Ansvarlig koordination og varetagelse af daglig drift i forbindelse med aktiviteterne i CAMES.
@ eva.thomas.01@regionh.dk
3868 2272

Francis Grinderslev
Kursusadministrator
Arbejdsområde: Økonomi, SOL1, SOL2, SOL3.
francis.grinderslev@regionh.dk
 3868 4045

Helle Folden
Kursusleder, anæstesisygeplejerske, master in clinical nursing, lektor
Arbejdsområde: Faculty development, Feedbackprojekt, Godt på vej i sygeplejen, NAPS, Triagering i Psykiatrisk Sygepleje, Sundhedsplatformen
helle.folden@regionh.dk
3868 2372

Henriette Wiese Ikkala
Kursusadministrator
Arbejdsområde: SOL1, SOL2, Hoveduddannelse og introuddannelse i almen medicin, IRF kurser, Anlæggelse af kunstgips og DIS.
@ henriette.wiese.ikkala@regionh.dk
3868 5602

Iben Kragh
Kursusleder, Anæstesisygeplejerske
Arbejdsområde: Anæstesisygeplejekurser
iben.mariann.kragh@regionh.dk

Irene Susanne Dahl Sparwath
Ernæringsassistent
mailto:%20irene.susanne.dahl.sparwath@regionh.dk
☏ 3868 2619

Jesper Dyhring Petersen
Underviser, Paramediciner
Arbejdsområde: Præhospitale kurser, ambulancebehandleruddannelsen.
jesper.andrew.dyhring.petersen@regionh.dk

Jesper Gram Frandsen
Kommunikationsmedarbejder og fundraiser, Cand.comm
Arbejdsområder: Kommunikation, strategi og fundraising
@jesper.gram.frandsen.01@regionh.dk
3131 9639

Marianne A. Christensen
Praktisk koordinator
Arbejdsområde: opstilling og koordination af simulationskurser, bestilling af medicin, div. varer, booking af lokaler.
marianne.a.christensen@regionh.dk
 3868 2698

Marlene Dyrløv Madsen
Specialkonsulent, Cand. comm.
marlene.dyrloev.madsen.01@regionh.dk

Marlene Mohr
Kursusleder, Overlæge, speciallæge i gynækologi og obstetrik
Arbejdsområde: SOL 1,2 og 3, vejlederkurser, instruktørkurser.
marlene.mohr@regionh.dk
☏ 3868 2745

Merete Duus Nyraad
Sekretær, Serviceassistent
Arbejdsområde: receptionen, sekretæropgaver
merete.duus.nyraad@regionh.dk
 3868 2167

Michael Brix Iversen
Tekniker
Arbejdsområde: Vedligehold og reparation af simulations og av-udstyr, IT.
michael.brix.iversen@regionh.dk
☏ 3868 9019

Mikael Rewers
Kursusleder, Overlæge, Speciallæge i anæstesiologi, PGME
Arbejdsområde: Kurser i Luftvejshåndtering og Intensiv Medicin, NTS, OSCE, HPS, eLearning, medicotekniske afprøvninger (usability tests).
mikeal.rewers@regionh.dk
 3868 2989

Morten Lindkvist
Kursusleder, Paramediciner
Arbejdsområde: Præhospitale kurser, ambulancebehandleruddannelsen.
morten.lindkvist.moeller.01@regionh.dk

Pernille Cedergreen
Kursusleder, overlæge
@ pernille.cedergreen@regionh.dk

Peter Dieckmann
Teamkoordinator for Forskning, Forsker, Psykolog, Ph.D., Dipl.-Psych.
Arbejdsområde: leder af forskerteamet, EUSim instruktørkurser.
mailto:%20mail@peter-dieckmann.de
☏ 3868 2543

Pia Anette Frese Berg
Kursusadministrator, Lægesekretær
Arbejdsområde: Administrator for intro- og hoveduddannelse for anæstesilæger, forskningstræning, godt på vej i Sygeplejen, neonatalkurser, TOTT, Patientsikkerhed og kvalitetsudvikling for stud.med.
Sekretær for institutleder Doris Østergaard
pia.anette.berg@regionh.dk
 38684369

​​Rikke Borre Jacobsen
Forsker
Rikke.Vita.Borre.Jacobsen@regionh.dk

Rikke Pedersen
Kursusadministrator
Arbejdsområde: ERC kurser, Anæstesisygeplejersker, Intensivsygeplejersker, Fys/Ergo m.fl.
@ rikke.pedersen.06@regionh.dk

Sofie Mundt
Kursusleder, operationssygeplejerske
Arbejdsområde: Tværfaglige kurser indenfor kirurgi, operationsteknikere.
anna.sofie.mundt.01@regionh.dk
 3868 4369

Tim Kristensen
Kursusleder, overlæge, speciallæge i pædiatri
Arbejdsområde: pædiatriske, neonatale kurser, instruktørkurser.
tim.kristensen@regionh.dk
☏ 3868 9974

Trine Grundtvig Jensen
Kursusleder
@ trine.grundvig.jensen@regionh.dk

Ulla Konradi Lauridsen
Chefkonsulent
@ ulla.konradi.lauridsen@regionh.dk

Yvonne Jensen
Gastronomisk medarbejder
yvonne.addi.jensen@regionh.dk
☏ 3868 9220

​Studentermedarbejdere på Herlev Hospital

Anna Søndergaard, Anne Alexius Agersted, Anders Granholm, Ask Kvisselgaard, Anne Mielke, Astrid Trier Grønfeldt, Camilla Birgitte Sørensen, Charlotte Dellgren Geneser, Christian Ballegaard, Christine Hangaard, Clara Emilie Bruun, Ellen Vind Bjerrum, Erik Hachmann-Nielsen, Jakob Ohm Søndergaard, Jaris Gerup, Jesper Dybdahl Kayser, Katharina Sunekær, Karoline Myglegård, Katrine Fiil Eldridge, Kirsten Stougaard, Kristine Eberhard, Laeth Shir-Ali, Louise Bönsdorff Sloth, Lykke Østergaard, Mathias Geldemann Holgersen, Mücahit Hermankaya, Niklas Breindahl, Patrick Fitzgerald, Pernille Helms, Peter Engel Thomas, Philip Weber, Ronja Leth Larsen, Sidse Kjærhus Nørgaard, Simon Juul, ​Sofie Seit Jespersen, Theo Jensen, Tobias Hemming​​​​​​​​​ Arleth

Redaktør