CAMES historie

I CAMES har vi arbejdet med simulation i mere end 25 år. Vores ambition har fra begyndelsen været at lave internationalt førende simulationsbaseret under​visning, træning, udvikling og forskning. ​​​​Læs mere om vores historie herunder.

CEKU og DIMS blev i 2015 til CAMES

Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation ​​(CAMES) blev til, da man i 2015 fusionerede Center for Klinisk Uddannelse (CEKU) på Rigshospitalet og Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) på Herlev Hospital, under Enheden for Uddannelse i Region Hovedstadens Center for HR. Baggrunden for fusionen var fælles bestræbelser efter at lave internationalt førende simulationsbaseret undervisning, træning, udvikling og forskning.​​​

Simulation i 25 år​​​

De seneste 25 år har flere tusinde sundhedsprofessionelle medarbejdere, forskere og udviklere særligt fra Region Hovedstaden, men også fra ind- og udland, haft stor glæde af den simulationsbaserede uddannelse, udvikling og forskning, som har været varetaget fra CAMES sektioner på henholdsvis Rigshospitalet og Herlev Hospital.

Tæt samspil ​med klinikken

Det tætte samspil, der var (og er) med klinikken sammen med det systematiske fokus på at understøtte alle grupper af sundhedsprofessionelle, gjorde, at mange samarbejdspartnere oplevede, at de hurtigere kunne højne effekten af deres behandlinger og samtidig øge patientsikkerheden.

Højt ambitionsnive​​​au kaldte på fusion

Da både CEKU og DIMS var eftertragtede uddannelsessteder, forskningsenheder og udviklingspartnere og da efterspørgslen på de kompetencer og faciliteter, som man kunne tilbyde, var stigende, blev det oplagt at samle de to enheder i ét akademi.

Fusionen til CAMES i 2015 skete således for at styrke mulighederne for, at man også i fremtiden kan tilbyde uddannelse, forskning og udvikling på højeste internationale niveau. Med fusionen består CAMES af 2 professorer, 20 Ph.d.-studerende, ca. 60 øvrige medarbejdere og over 100​ undervisere, hvoraf størstedelen også har en klinisk ansættelse.

​CAMES aktiviteter på ​Rigshospitalet

Aktiviteterne på Rigshospitalet foregår i Teilumbygningen (i studeetagen og 1. sal) og i Hammershusgade, i det, der tidligere var kendt som CEKU. CEKU blev etableret i 2004 ved fusion af Laboratorium for Kliniske Færdigheder (dannet i 1996) og H:S Postgraduate Medicinske Institut (dannet i 1997), i et samarbejde mellem Rigshospitalet/Region Hovedstaden og Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Grund og videreuddannelse

CAMES varetager fra Rigshospitalet​ i dag obligatoriske kurser for medicinstuderende på KU/SUND (kliniske færdigheder og kommunikation) og for den lægelige videreuddannelse (pædagogik og kommunikation). Herudover gennemfører CAMES på Rigshospitalet også kurser for studerende, sygeplejersker og læger, og simulationsbaseret træning af tekniske procedurer for læger indenfor en række specialer. Alle uddannelsesforløb er fleksible og afsluttes med en certificering også kaldet kørekorts-modellen.

​CAMES aktiviteter på Herlev​ Hospital

Aktiviteterne på Herlev Hospital foregår fortrinsvis på 25. og 26. etage samt i kælderen, hvor der i alt er 4.400 m2 specialiserede simulations- og kursuslokaler.

Anæstesisimulation​

CAMES aktiviteter på Herlev startede med anæstesisimulation helt tilbage i starten af 1990'erne. Her blev der udvikl​et undervisningstilbud til læger og sygeplejersker indenfor det anæstesiologiske område. I 2001 blev DIMS etableret som en selvstændig enhed på Herlev Hospital og efter regionsdannelsen med regionale opgaver og reference til Region Hovedstaden.

Uddanner instruktører, træner teams og specialeuddanner

CAMES uddanner på Herlev Hospital kliniske vejledere og instruktører i simulation fra både ind- og udland. Herudover gennemfører CAMES en række kurser i forbindelse med special- og videreuddannelse, bl.a. af ambulancebehandlere, sygeplejersker, læger i klinisk basis-, intro- og hoveduddannelse, deltagere på kurser i ledelse, administration og samarbejde (LAS). CAMES afholder også hjertestopkurser og andre teamtræningskurser udviklet specifikt til brugernes behov.


Redaktør