​​

Medarbejdere

​Herunder finder du en oversigt over alle medarbejdere i CAMES, fra ledelsen til forskere, til undervisere, administration, drift​ og lektorer.

​Sikker digital post

Indeholder din henvendelse fortrolige eller personfølsomme oplysninger?

CAMES' ledelse​

Sam Kondo Steffensen
Sektionschef, Ph.D.
Arbejdsområde: Sektionsledelse Rigshospitalet
@ sam.kondo.steffensen@regionh.dk
☏ 3119 7300

Kristine Sarauw Lundsgaard
Sektionschef, overlæge, Ph.d, MPG, klinisk lektor, speciallæge i samfundsmedicin
Arbejdsområde: Sektionsledelse Herlev
kristine.sarauw.lundsgaard@regionh.dk
☏ 3868 2217

CAMES-medarbejdere på Rigshospitalet

Amandus Gustafsson
Kursusleder, speciallæge (ortopædkirurgi), ph.d. studerende 
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning og kursusledelse indenfor ortopædkirurgi og simulation
@ amandusgustafsson@gmail.com

Andreas Frithioff
Læge, ph.d. studerende
Team: Forskning
Arbejdsområde: forsker i ørekirurgi. 
andreas.frithioff@regionh.dk

Ann Petersen
Kursusadministrator
Team: Administration
Arbejdsområde: Varetager skema- og lokaleplanlægning af CAMES undervisningen for KU's medicinstuderende samt vagtplanlægning for psykologundervisere og skuespillere på 1., 2., 4. og 6. semester kandidat, samt administration og planlægning af Patientkommunikationskurser for KBU-læger samt vagtplanlægning for læge- og pykologundervisere på kurset.
@ ann.petersen.01@regionh.dk
☏ 2144 9960

Ann Sofia Skou Thomsen
Forsker, læge, ph.d.
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning i øjensygdomme og avanceret teknisk simulation
@ ann.sofia.skou.thomsen@regionh.dk

Anne Marie Rieffestahl
Kursusleder, ph.d. studerende, specialsygeplejerske, antropolog
Team: Uddannelse og Udvikling
Arbejdsområde: Forskning og kursusledelse indenfor konceptet Patienter som Undervisere
@ anne.marie.rieffestahl@regionh.dk
☏ 5142 6281

Anne Marie Skaarup
Specialkonsulent, cand.mag.
Team: Uddannelse og Udvikling
Arbejdsområde: Udvikling og kursusledelse indenfor prægraduat patientkommunikation
@ anne.marie.skaarup@regionh.dk
☏ 5142 6406

Astrid Marie Kolte
Kursusleder, ekstern lektor
Team: Færdigheder
Arbejdsområde: Udvikling og kursusledelse indenfor prægraduat gyn-obs
astrid.marie.kolte@regionh.dk

Camilla Thamdrup
Specialkonsulent, cand.comm.
Team: Uddannelse og Udvikling
Arbejdsområde: Udvikling og kursusledelse af Fællesundervisning Stuegang for læge- og sygeplejerskestuderende, Kommunikation Etik og Lovgivning for lægestuderende, samt Patientkommunikation for KBU-læger
@ camilla.thamdrup@regionh.dk
☏ 5144 6286

Charlotte Søjnæs
Kursusleder, ph.d., cand.scient.soc.
Team: Uddannelse og Udvikling
Arbejdsområde: Udvikling og kursusledelse af "Læring i klinikken" og Pædagogik II for læger.
@ charlotte.soejnaes@regionh.dk
☏ 5142 7634

Cathrine Bohnstedt
Kursusleder, ekstern lektor
Team: Færdigheder
Arbejdsområde: Udvikling og kursusledelse indenfor prægraduat pædiatri
cathrine.bohnstedt.01@regionh.dk

Christian Nolsøe
Kursusleder, klinisk lektor
Team: Færdigheder
Arbejdsområde: Udvikling og kursusledelse indenfor prægraduat ultralyd
@ christian.nolsoee@regionh.dk

Ditte Guldmann Kryger Rasmussen
Teamkoordinator
Team: Administration
Arbejdsområde: Ansvarlig for den daglige koordination i teamet
@ ditte.guldmann.kryger.rasmussen@regionh.dk
☏ 2965 8666

Ditte Maria Hove Jeppesen
Receptionist/Kursusadministrator
Team: Administration
Arbejdsområde: Receptionen samt "Læring i klinikken" og Pædagogik  II.
ditte.maria.hove.jeppesen@regionh.dk  
☏ 3058 6859

Ebbe Thinggaard
Postdoc, læge
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning i avanceret teknisk simulation
@ ebbe.thinggaard@regionh.dk

Farsana Shaheen Khan
Teamkoordinator, Overlæge, Klinisk lektor
Team: Færdigheder
Arbejdsområde: Ansvarlig for den daglige koordination i teamet
@ farsana.khan@regionh.dk
☏ 9117 9496

Flemming Bjerrum
Postdoc, læge
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning i robotkirurgisk simulation
@ fbjerrum@gmail.com

Freddy Lippert 
Klinisk lektor
Team: Færdigheder
@ freddy.lippert@regionh.dk

Gustav Gede Nervil
Læge, ph.d. studerende
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning i uddannelse i hud- og modermærke diagnostik
@ gustav.gede.nervil@regionh.dk

Jacob Melchiors
Kursusleder, klinisk lektor, speciallæge (øre-næse-hals), ph.d.
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning og kursusledelse indenfor øre-næse-hals-sygdomme og simulation
jacob.melchiors@regionh.dk

Jan Viberg Jepsen
Kursusleder, Overlæge (Urologi)
Team: Robots
Arbejdsområde: Udvikling og kursusledelse indenfor robots.
@ jan.viberg.jepsen@regionh.dk

Jane Mladenovic Hansen
Praktisk koordinator
Team: Drift
Arbejdsområde: Bestilling af div. varer, praktisk koordinering af eksamner, assisterer ved simulation
jane.mladenovic.hansen@regionh.dk 
☏ 2965 8670

Jens Hillingsøe
Kursusleder, Klinisk lektor
Team: Færdigheder
Arbejdsområde: Leder af MFTL
@ jens.hillingsoee@regionh.dk

John Brochorst Christensen
Kursusleder, speciallæge (thoraxkirurgi)
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning og kursusledelse indenfor almen og åben kirurgisk simulation
@ john.brochorst.christensen@region.dk

Jonas Peter Eiberg
Kursusleder, forskningslektor, postgraduat klinisk lektor, speciallæge (karkirurgi), ph.d.
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning og kursusledelse indenfor karkirurgi og simulation
@ jonas.peter.eiberg@regionh.dk

Jonathan Lawaetz Rasmussen
Læge, ph.d. studerende
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning i karkirurgi
@ jonathan.lawaetz.rasmussen.01@regionh.dk

Judit Vibe Madsen
Specialkonsulent, fysioterapeut, sundhedsfaglig kandidat
Team: Uddannelse og Udvikling
Arbejdsområde: Udvikling og kursusledelse af Patienter som Undervisere
@ judit.vibe.madsen@regionh.dk
☏ 2977 9458

Katrine Mortensen
Forskningskonsulent
Team: Forskning
Arbejdsområder: Assistere forskergruppen, kommunikation, webredaktør. 
@ katrine.mortensen.02@regionh.dk  

Kristina Rue Nielsen
Kursusleder, speciallæge (radiologi), ph.d.
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning og kursusledelse indenfor radiologi og simulation
@ mariekristinanielsen@hotmail.com

Lars Bo Svendsen
Professor, overlæge
Team: Robots
Arbejdsområde: Projektleder for etablering af CAMES Robots
@ lars.bo.svendsen@regionh.dk

Lars Konge
Professor, forskningsleder, teamkoordinator, speciallæge (thoraxkirurgi), ph.d.
Team: Forskning
Arbejdsområde: Ledelse af CAMES-RHs forskningsaktiviteter
@ lars.konge@regionh.dk
☏ 3023 0210

Leizl Joy Nayahangan
Forsker, sygeplejerske, MHCM (Health Care Management)
Team: Forskning
Arbejdsområde: Koordination af forskning og simulation
@ leizl.joy.nayahangan@regionh.dk
☏ 3545 5424

Lise Neel Palm Steffen
Kursusadministrator
Team: Administration
Arbejdsområde: Varetager Konceptet patienter som Undervisere
@ lise.neel.palm.steffen@regionh.dk
☏ 2145 0277

Louise Birch Møller
Kursusleder, Robotsygeplejerske
Team: Robots
Arbejdsområde: Udvikling og kursusledelse indenfor robots.
louise.moeller.04@regionh.dk
☏ 4047 9868

Lærke Nørholk
Læge, ph.d. studerende
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forsker i kollaborativ læring i klinik og simulerede settings. 
@ laerke.marijke.noerholk.02@regionh.dk

Mads Emil Jacobsen
Læge
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forsker i ortopædkirurgisk uddannelse
mads.emil.jacobsen@regionh.dk

Magnús Pétur Brarnason Obinah
Team Koordinator
Team: Teknisk Simulation
Arbejdsområde: Ansvarlig for den daglige koordination
@magnus.petur.bjarnason.obinah.02@regionh.dkmagnus.petur.bjarnason.obinah.02@regionh.dk
☏ 23615379

Martin Tolsgaard
Forsker, læge, ph.d.
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning i gynækologi-obstetrik og simulation
@ martintolsgaard@gmail.com

Mia Nordbeck Carlsson
Kursusadministrator
Team: Administration
Arbejdsområde: Varetager 1. Semester Kandidat og 2. Semester Kandidat, fællesundervisning for læge- & sygeplejerskestuderende, BLS kurser og MFTL eksamen.
mia.nordbeck.carlsson@regionh.dk
☏  5142 5396

Mikael Bitsch
Klinisk lektor, speciallæge (kirurgi og karkirurgi)
Team: Uddannelse og Udvikling
Arbejdsområde: OSCE for lægestuderende, samt MFTL eksamen for udenlandske læger
@ mikael.bitsch@regionh.dk  
☏ 3545 5338

Mikael J.V. Henriksen
Kursusleder, læge, ph.d.
Team: Uddannelse og Udvikling
Arbejdsområde: Forskning, udvikling, kursusledelse og undervisning i lumbalpunktur
@ mikael.johannes.vuokko.henriksen@regionh.dk
☏ 2627 5131

Morten Bo Søndergaard Svendsen
Civilingeniør, ph.d.
Team: Engineering
Arbejdsområde: Teknologisk udvikling, forskning og netværk. 
@ msve0118@regionh.dk
☏ 2323 5265​

Morten Stadeager
Kursusleder
Team: Færdigheder
Arbejdsområde: Kursusledelse af laparoskopi. 
stadeager@hotmail.com

Niels Ternov
Læge, ph.d. studerende
Team: Forskning
@ niels_ternov@hotmail.com

Niklas Kahr Rasmussen
Læge, ph.d. studerende
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning i teknisk simulation indenfor interventional ultralyd
niklaskahr@gmail.com

Paul Frost Clementsen
Kursusleder, speciallæge (lungemedicin), dr.med.
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning og kursusledelse indenfor lungemedicin og simulation
@ paul.frost.clementsen@regionh.dk

Peter Hertz
Læge, ph.d. studerende
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning indenfor robotkirurgi
@ hertz.peter@gmail.com 

Rasmus Lundhus Jørgensen
Projektkoordinator
Team: Administration
Arbejdsområde: Forskningsprojekter og økonomi
@ rasmus.lundhus.joergensen@regionh.dk
☏ 2483 4961

Rikke Bølling Hansen
Kursusleder, postgraduat klinisk lektor, speciallæge (urologi), ph.d.
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning og kursusledelse indenfor urologi og simulation
@ rikke.boelling.hansen@regionh.dk

Sarah Bube
Læge, ph.d. studerende
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning og simulationsbaserede kurser i TUR-B
sarah.hjartbro.bube@regionh.dk

Steven A.W. Andersen
Forsker, læge, ph.d.
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning i ØNH-kirurgi og avanceret teknisk simulation
@ stevenarild@gmail.com

Susanne Jensen
Praktisk koordinator
Team: Drift
Arbejdsområde: Bestilling af div. varer, depoter og praktiske opg.

@ susanne.jensen.07@regionh.dk
☏ 23285043

Tamim Haidari
Læge, ph.d. studerende
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning i VATS lobektomi
@ tamim.ahmad.haidari.01@regionh.dk

Therese Møller-Andersen
Anæstesisygeplejerske, teamkoordinator
Team: Drift
Arbejdsområde: Ansvarlig for den daglige koordination i teamet
@ therese.moeller-andersen.01@regionh.dk
☏ 2965 8667

Tobias Todsen
Forsker, læge, ph.d. 
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning i ØNH ultralyd og avanceret teknisk simulation
@ tobiastodsen@gmail.com

Vilma Louise Johnson
Ph.d. studerende, læge
Team: Forskning
Arbejdsområde: Assessment and training of invasive fetal medicine
@ vilma.louise.johnson@regionh.dk

Studentermedarbejdere på Rigshospitalet

Simulationsgruppen og Undervisergruppen
Består af 38 studentermedarbejdere.

Arbejdsområde: Undervisning i kliniske færdigheder. Forberedelse og praktisk afvikling af stationsbaserede eksaminer. Forskning, udvikling og formidling vedr. simulationsbaseret færdighedstræning.

☏ 3545 0748

 

CAMES-medarbejdere på Herlev Hospital

Adrian Larsen Damsgaard
Studentmedarbejder
Arbejdsområde: Forskning, Speak Up Behaviour
@ adrian.larsen.damsgaard@regionh.dk 

Ane Ellegaard
Kursusleder, anæstesisygeplejerske, Master i Klinisk Sygepleje
Ansvarsområder: Anæstesisygeplejekursister, efteruddannelse anæstesisygeplejersker og FYS/Ergo
ane.ellegaard@regionh.dk
3868 6316

Anne-Mette Helsø
Teamkoordinator for Uddannelse og udvikling, kursusleder, projektleder, anæstesisygeplejerske
Arbejdsområde: Faculty Development, Feedback projekt, instruktørkurser.
anne-mette.helsoe@regionh.dk
☏ 3868 1563

Anette Bukh
Receptionist
Arbejdsområde: Receptionen, sekretæropgaver, besvarer CAMES' hovedtelefon  ☏ 3868 4369  
anette.bukh@regionh.dk
☏ 3868 9220

Arnth Mørk
Praktisk koordinator
Arbejdsområde: opstilling og koordination af simulationskurser, bestilling af div. varer.
arnth.moerk@regionh.dk

Birgit Munk Andersen
Kursusadministrator, korrespondent
Arbejdsområde: Administrator for bl.a. klinisk basisuddannelse (KBU), GPV-teamtræningsdage, præhospitale vedligeholdskurser, kurser for vejledere og uddannelsesansvarlige overlæger, instruktør-/facilitatorkurser, akutmedicinske kurser, nurse administered propofol sedation (NAPS), EuSim instructor courses
birgit.munk.andersen@regionh.dk
☏ 3868 3451

Birgitte Bruun
Specialkonsulent, antropolog, Ph.d. 
Arbejdsområder: Forskning i robotkirurgi og patientsikkerhed samt uddannelsesstrategisk udviklingsarbejde
@ birgitte.bruun@regionh.dk 
☏ 3868 9068

Camilla Ahrensbach
Chefkonsulent, Cand. Theol.(Master of Theology)
Arbejdsområder: Defusing, feedback, konflikthåndtering/mægling og debriefing
☏ 3868 2989

Cecilia Jeppesen Holsbo
Kursusleder
cecilia.jeppesen.holsbo@regionh.dk

Doris Østergaard
Forskningschef (Herlev), Professor, overlæge, Dr.med. Speciallæge i anæstesiologi, Diploma HPE
Arbejdsområde: Ledelse af CAMES Herlev forskning
doris.oestergaard@regionh.dk
☏ 3868 3582

Dorte Rosenstand Weiglin
Teamkoordinator for administrationen
Arbejdsområde: Ansvarlig for den daglige koordination i administrationsteamet.
dorte.rosenstand.weiglin@regionh.dk
☏ 3868 3633

Eva Thomas
Teamkoordinator for drift, kursusleder, sygeplejerske, master i sundhedsantropologi
Arbejdsområde: Kurser for Akutsygeplejersker - Basismodul i Akutsygepleje, Behandlermodul samt Triage- og Teammodul. Ansvarlig koordination og varetagelse af daglig drift i forbindelse med aktiviteterne i CAMES.
@ eva.thomas.01@regionh.dk
3868 2272

Francis Grinderslev
Kursusadministrator
Arbejdsområde: Økonomi, SOL1, SOL2, SOL3.
francis.grinderslev@regionh.dk
 3868 4045

Heidi Vestergaard
Kursusleder, akutsygeplejerske, cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser
Arbejdsområde: Simulationstræning, Godt på Vej i Sygeplejen, Akutuddannelsen for Sygeplejersker, ESOP – Erfarne sygeplejersker til særligt observationskrævende patienter
@ heidi.vestergaard@regionh.dk

​Henriette Wiese Ikkala
Kursusadministrator
Arbejdsområde: SOL1, SOL2, Hoveduddannelse og introuddannelse i almen medicin, Anlæggelse af kunstgips og DIS.
@ henriette.wiese.ikkala@regionh.dk
3868 5602

Jeppe Hartmann
Projekt- og forskningsadministrator, cand.ling.merc.
Arbejdsområder: Support og koordinering for Team Forskning. Projektadministrator på Faculty Development, PLUS, projekt om mental sundhed. Webredaktør
@ jeppe.hartmann@regionh.dk
38 68 67 32

Jesper Gram Frandsen
Kommunikationsmedarbejder og fundraiser, Cand.comm
Arbejdsområder: Kommunikation, strategi og fundraising
jesper.gram.frandsen.01@regionh.dk
3131 9639

Jannie Lysgaard Poulsen
Ph.d.-studerende og læge
Arbejdsområde: Samarbejde i det robotkirurgiske team.
jannie.lysgaard.poulsen@regionh.dk
 3868 964

Jytte Bjerregaard
Cafémedarbejder
Arbejdsområde: Caféen på CAMES
@ jytte.birgitte.bjerregaard@regionh.dk

Lucy Leigh Bray
Læge, forskningsassistent
Arbejdsområde: Forskning i brug af escape rooms i uddannelse af sundhedspersonale

Marcus Meincke Dahl
Uddannelseskonsulent, Kandidat Sundhed og Informatik
Arbejdsområde: Simulationstræning med Sundhedsplatformen, Udvikling, styring og implementering af teknologiske løsninger/it-baserede projekter, Sundhedsteknologi og Innovation
@ marcus.meincke.dahl.01@regionh.dk
☏ 2479 3697

Marianne A. Christensen
Praktisk koordinator
Arbejdsområde: opstilling og koordination af simulationskurser, bestilling af medicin, div. varer, booking af lokaler.
marianne.anker.christensen@regionh.dk
 3868 2698

Marie Thorsted Egerod
Kursusadministrator
Arbejdsområde: SOL1, Hoveduddannelse og introuddannelse i almen medicin, Anlæggelse af kunstgips, konflikthåndtering og DIS.
marie.egerod@regionh.dk  
 3868 5602

Marlene Dyrløv Madsen
Specialkonsulent, Cand. comm.
Arbejdsomrøde: Projektleder på PLUS
@ marlene.dyrloev.madsen.01@regionh.dk

Marlene Mohr
Kursusleder, Overlæge, speciallæge i gynækologi og obstetrik
Arbejdsområde: SOL 1,2 og 3, vejlederkurser, instruktørkurser.
marlene.mohr@regionh.dk
☏ 3868 2745

Michael Brix Iversen
Tekniker
Arbejdsområde: Vedligehold og reparation af simulations og av-udstyr, IT.
michael.brix.iversen@regionh.dk
☏ 3868 9019

Pernille Forchhammer
Chefkonsulent, arbejds- og organisationspsykolog, Cand. Psych.aut.
Arbejdsområde: SOL 3, vejlederkurser, konflikthåndtering, debriefing, psykologisk sikkerhed, mental sundhed og facilitering af udviklingsprocesser
pernille.forchhammer@regionh.dk

Peter Dieckmann
Forsker, Psykolog, Ph.D., Dipl.-Psych.
Arbejdsområde: leder af forskerteamet, EUSim instruktørkurser.
mail@peter-dieckmann.de
☏ 3868 2543

Ragnhild Holgaard
Forskningsassistent, psykolog
Arbejdsområde: Forskning inden for undervisning i kognitive og sociale færdigheder
hannah.ragnhild.drejer.holgaard@regionh.dk​​

Rikke Borre Jacobsen
Overlæge, ph.d, Postgraduat Klinisk Lektor i anæstesiologi
Arbejdsområde: Kursusleder for de specialespecifikke kurser i den anæstesiologiske uddannelse
@ rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Rikke Pedersen
Kursusadministrator
Arbejdsområde: Anæstesisygeplejersker, Intensivsygeplejersker, Fys/Ergo m.fl.
@ rikke.pedersen.06@regionh.dk

Sofie Mundt
Kursusleder, operationssygeplejerske
Arbejdsområde: Klinisk debriefing, feedback, defusing, patientsikkerhed
anna.sofie.mundt.01@regionh.dk
 3868 4369

Steffen Kamp Jørgensen
Projekt- og kursusadministrator, cand.scient.idræt
steffen.kamp.joergensen@regionh.dk
☏ 3868 9384

Tobias Browall Krogh
Studentermedarbejder
@ tobias.browall.krogh@regionh.dk

Trine Grundtvig Jensen
Kursusleder, akutsygeplejerske, Master i Uddannelse og Læring
Ansvarsområder: Uddannelse og kompetenceudvikling i Akutområdet, simulationstræning med Sundhedsplatformen, instruktørkurser, innovation og sundhedsteknologi
@ trine.grundtvig.jensen@regionh.dk 
  3868 6317

​Studentermedhjælpere på Herlev Hospital

Teamet består af ca. 45 studentermedhjælpere (medicinstuderende).

Jobbet indebærer blandt andet:
  • At være operatør på vores computerstyrede dukker under simulationer for bl.a. KBU-læger, anæstesilæger og sygeplejersker fra forskellige specialer fx som ”patientens” stemme, styring af de fysiologiske parametre og håndtering af simulationen
  • At være figurant (patient eller pårørende) ved full scale simulationer for sundhedsfagligt personale 
  • Håndtering af en række praktiske opgaver fx opstilling og oprydning efter simulationer/workshops
  • Tæt sparrings- og samarbejdspartner for engagerende undervisere/simulationsinstruktører
  • At indgå i et studierelevant og spændende sundhedsfagligt miljø med mulighed for at møde kommende kollegaer fra klinikken
  • Gode muligheder for udvikling under ansættelsen med oplæring til forskellige specialfunktioner
Kontakt
@ eva.thomas.01@regionh.dk
 3868 2272
Redaktør