Medarbejdere

​Herunder finder du en oversigt over alle medarbejdere i CAMES, fra ledelsen til studentermedhjælpere, forskere til undervisere, administration, drift​ og lektorer.

​Sikker digital post

Indeholder din henvendelse fortrolige eller personfølsomme oplysninger?

CAMES' ledelse​

Doris Østergaard
Enhedschef for CAMES, Professor, overlæge, dr.med. Speciallæge i anæstesiologi, Diploma HPE
Arbejdsområde: Ledelse af hele CAMES
doris.oestergaard@regionh.dk
☏ 3868 3582

Anne Mette Mørcke
Sektionschef, Ph.D.
Arbejdsområde: Sektionsledelse Rigshospitalet
@ anne.mette.moercke@regionh.dk
☏ 5144 6250

Anne Lippert
Sektionschef, Overlæge, Forskningsvejleder, Speciallæge i anæstesiologi
Arbejdsområde: Sektionsledelse Herlev
anne.lippert@regionh.dk
☏ 3868 2217

CAMES-medarbejdere på Rigshospitalet

Amandus Gustafsson
Kursusleder, speciallæge (ortopædkirurgi)
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning og kursusledelse indenfor ortopædkirurgi og simulation
@ amandusgustafsson@gmail.com

Andreas Slot Vilmann
Ph.d. studerende, læge
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning i koloskopi og avanceret teknisk simulation
@ andreas.slot.vilmann@regionh.dk

Ann Petersen
Kursusadministrator
Team: Administration
Arbejdsområde: Varetager 4. og 6. Semester Kandidat, fællesundervisning Stuegang for læge- & sygeplejerskestuderende, Godt På Vej i Sygeplejen, samt Patientkommunikation for KBU-læger
@ ann.petersen.01@regionh.dk
☏ 3866 4637

Ann Sofia Skou Thomsen
Forsker, læge, ph.d.
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning i øjensygdomme og avanceret teknisk simulation
@ ann.sofia.skou.thomsen@regionh.dk

Anne Marie Rieffestahl
Kursusleder, ph.d. studerende, specialsygeplejerske, antropolog
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning og kursusledelse indenfor konceptet Patienter som Undervisere
@ anne.marie.rieffestahl@regionh.dk
☏ 3866 4636

Anne Marie Skaarup
Kursusleder, cand.mag.
Team: Uddannelse og Udvikling
Arbejdsområde: Udvikling og kursusledelse indenfor prægraduat patientkommunikation
@ anne.marie.skaarup@regionh.dk
☏ 3866 4635

Bo Søndergaard
Kursusleder, Speciallæge (gastroenterologi)
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning og kursusledelse indenfor koloskopi
@ bo.søndergaard@regionh.dk

Camilla Thamdrup
Kursusleder, cand.comm.
Team: Uddannelse og Udvikling
Arbejdsområde: Udvikling og kursusledelse af Fællesundervisning Stuegang for læge- og sygeplejerskestuderende, Kommunikation Etik og Lovgivning for lægestuderende, samt Patientkommunikation for KBU-læger
@ camilla.thamdrup@regionh.dk
☏ 3866 4634

Charlotte Søjnæs
Kursusleder, ph.d., cand.scient.soc.
Team: Uddannelse og Udvikling
Arbejdsområde: Udvikling og kursusledelse af Pædagogik I og II for læger, samt Godt På Vej i Sygeplejen
@ charlotte.soejnaes@regionh.dk
☏ 3866 4633

Ditte Guldmann Kryger Rasmussen
Teamkoordinator
Team: Administration
Arbejdsområde: Ansvarlig for den daglige koordination i teamet
@ ditte.guldmann.kryger.rasmussen@regionh.dk
☏ 2965 8666

Ebbe Thinggaard
Postdoc, læge
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning i avanceret teknisk simulation
@ ebbe.thinggaard@regionh.dk

Farsana Shaheen Khan
Teamkoordinator, Overlæge
Team: Færdigheder
Arbejdsområde: Ansvarlig for den daglige koordination i teamet
@ farsana.khan@regionh.dk
☏ 9117 9496

Flemming Bjerrum
Postdoc, læge
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning i robotkirurgisk simulation
@ flemming.jannik.vind.bjerrum@regionh.dk

Jacob Melchiors
Kursusleder, klinisk lektor, speciallæge (øre-næse-hals), ph.d.
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning og kursusledelse indenfor øre-næse-hals-sygdomme og simulation
jacob.melchiors@regionh.dk

Jan Viberg Jepsen
Kursusleder, Overlæge (Urologi)
Team: Robots
Arbejdsområde: Udvikling og kursusledelse indenfor robots.
@ jan.viberg.jepsen@regionh.dk

Jane Mladenovic Hansen
Praktisk koordinator
Team: Drift
Arbejdsområde: Bestilling af div. varer, praktisk koordinering af eksamner, assisterer ved simulation
jane.mladenovic.hansen@regionh.dk 
☏ 2965 8670

John Brochorst Christensen
Kursusleder, speciallæge (thoraxkirurgi)
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning og kursusledelse indenfor almen og åben kirurgisk simulation
@ john.brochorst.christensen@region.dk

Jonas Peter Eiberg
Kursusleder, forskningslektor, postgraduat klinisk lektor, speciallæge (karkirurgi), ph.d.
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning og kursusledelse indenfor karkirurgi og simulation
@ jonas.peter.eiberg@regionh.dk

Jonathan Lawaetz Rasmussen
Studenterforsker
Team: Forskning
Arbejdsområde: Projekt vedr. aorta-kursus
@ jonathan.lawaetz.rasmussen.01@regionh.dk

Judit Vibe Madsen
Kursusleder, fysioterapeut, sundhedsfaglig kandidat
Team: Uddannelse og Udvikling
Arbejdsområde: Udvikling og kursusledelse af Patienter som Undervisere
@ judit.vibe.madsen@regionh.dk
☏ 3866 4630

Jørgen Krull
Servicemedarbejder
Team: Administration
Arbejdsområde: Support af faciliteterne
@ joergen.krull@regionh.dk
☏ 5144 5831

Katrine Mortensen
Administrativ medarbejder 
Team: Administration
Arbejdsområder: Varetager receptionen, assisterer administration af kurserne, kommunikation, webredaktør
@ katrine.mortensen.02@regionh.dk  
☏ 3866 4631

Kirsten Greineder Engel
Kursusleder, specialkonsulent, speciallæge (US, akut medicin)
Team: Uddannelse og Udvikling
Arbejdsområde: Udvikling og kursusledelse af ABCDE samt kommunikation
@ kirsten.greineder.engel.01@regionh.dk

Kristina Rue Nielsen
Kursusleder, speciallæge (radiologi), ph.d.
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning og kursusledelse indenfor radiologi og simulation
@ mariekristinanielsen@hotmail.com

Lars Bo Svendsen
Professor, overlæge
Team: Robots
Arbejdsområde: Projektleder for etablering af CAMES Robots
@ lars.bo.svendsen@regionh.dk

Lars Konge
Professor, forskningsleder, teamkoordinator, speciallæge (thoraxkirurgi), ph.d.
Team: Forskning
Arbejdsområde: Ledelse af CAMES-RHs forskningsaktiviteter
@ lars.konge@regionh.dk
☏ 3023 0210

Leizl Joy Nayahangan
Forskningsassistent, sygeplejerske, MHCM (Health Care Management)
Team: Forskning
Arbejdsområde: Koordination af forskning og simulation
@ leizl.joy.nayahangan@regionh.dk
☏ 3545 5424

Lene Løvbjerg Russell
Kursusleder, speciallæge (anæstesiologi)
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning og kursusledelse indenfor anæstesiologi og simulation
@ lene.russell@gmail.dk

Lisbeth Anita Andreasen
Ph.d. studerende, læge
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning i obstetrisk ultralyd og avanceret teknisk simulation
@ lisbeth.anita.andreasen.01@regionh.dk  
☏ 5188 2988

Lise Neel Palm Steffen
Kursusadministrator
Team: Administration
Arbejdsområde: Varetager 1. Semester Kandidat og 2. Semester Kandidat, kurser i kliniske færdigheder, konceptet patienter som Undervisere, kommunikation for lægestuderende 
@ lise.neel.palm.steffen@regionh.dk
☏ 3866 4638

Louise Birch Møller
Kursusleder, Robotsygeplejerske
Team: Robots
Arbejdsområde: Udvikling og kursusledelse indenfor robots.
louise.moeller.04@regionh.dk
☏ 4047 9868

Lærke Nørholk
Læge, ph.d.-studerende
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forsker i kollaborativ læring i klinik og simulerede settings. 
@ laerke.marijke.noerholk.02@regionh.dk

Mai-Britt Brauer Petersen
Kursusadministrator
Team: Administration
Arbejdsområde: BLS kurser, MFTL eksamen, samt Pædagogik I og II
@ mai-britt.brauer.petersen@regionh.dk  
☏ 3866 4632

Martin Tolsgaard
Forsker, læge, ph.d.
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning i gynækologi-obstetrik og simulation
@ martintolsgaard@gmail.com

Mikael Bitsch
Klinisk lektor, speciallæge (kirurgi og karkirurgi)
Team: Uddannelse og Udvikling
Arbejdsområde: OSCE for lægestuderende, samt MFTL eksamen for udenlandske læger
@ mikael.bitsch@regionh.dk  
☏ 3545 5338

Mikael J.V. Henriksen
Kursusleder, læge, PhD
Team: Uddannelse og Udvikling
Arbejdsområde: Forskning, udvikling, kursusledelse og undervisning i lumbalpunktur
@ mikael.johannes.vuokko.henriksen@regionh.dk
☏ 2627 5131

Morten Bo Svendsen
Civilingeniør, PhD
Team: Uddannelse og Udvikling
Arbejdsområde: Udvikling af CAMES som CHC Testmiljø
@ msve0087@regionh.dk
☏ 2323 5265

Morten Engberg Jepsen
Læge, ph.d.-studerende
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning i REBOA
@ morten.mathias.engberg.jepsen@regionh.dk

Paul Frost Clementsen
Kursusleder, speciallæge (lungemedicin), dr.med.
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning og kursusledelse indenfor lungemedicin og simulation
@ paul.frost.clementsen@regionh.dk

Pia Hass
Kursusleder, speciallæge (kardiologi)
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning og kursusledelse indenfor kardiologi og simulation
@ pia.hass@regionh.dk

Rasmus Lundhus Jørgensen
Projektkoordinator
Team: Administration
Arbejdsområde: Forskningsprojekter og økonomi
@ rasmus.lundhus.joergensen@regionh.dk
☏ 3545 4436

Rasmus Sørensen
Talsmand for SIM studentergruppen
@ rasmus.blaabjerg.ahm.soerensen.01@regionh.dk

Rikke Bølling Hansen
Kursusleder, postgraduat klinisk lektor, speciallæge (urologi), ph.d.
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning og kursusledelse indenfor urologi og simulation
@ rikke.boelling.hansen@regionh.dk

Sam Kondo Steffensen
Chefkonsulent, teamkoordinator
Team: Innovation og udvikling
Arbejdsområde: Patenter, virksomhedssamarbejde, innovation
@ sam.kondo.steffensen@regionh.dk

Sarah Bube
Læge, ph.d.-studerende
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning og simulationsbaserede kurser i TUR-B
sarah.hjartbro.bube@regionh.dk

Steven A.W. Andersen
Forsker, læge, ph.d.
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning i ØNH-kirurgi og avanceret teknisk simulation
@ stevenarild@gmail.com

Susanne Scott
Ph.d. studerende, læge
Team: Forskning
Arbejdsområde: Forskning i robotkirurgi og avanceret teknisk simulation
@ susiscott11@gmail.com

Therese Møller-Andersen
Anæstesisygeplejerske, teamkoordinator
Team: Drift
Arbejdsområde: Ansvarlig for den daglige koordination i teamet
@ therese.moeller-andersen.01@regionh.dk
☏ 2965 8667

Torben Schroeder
Konsulent, professor emeritus, speciallæge (karkirurgi), dr.med.
Arbejdsområde: Nationalt og internationalt samarbejde om avanceret teknisk simulation
torben.schroeder@regionh.dk

Studentermedarbejdere på Rigshospitalet

Simulationsgruppen
Agnes Cordelia Riparbelli Joensen, Amalia Christina Vadmand, Andreas Storm, Anishan Vamadevan, Charlotte Geneser, Frederikke Damsgaard, Jason Joe Baker, Kristoffer Mazanti Cold, Laura Søndergaard, Laura Vexø, Maj Ósk Stangegård Asdis, Nicolaj Malthe Toft, Rasmus Sørensen, Rikke Groth Olsen, Rikke Jeong

Undervisergruppen
Amalie Middelboe Andersen, Andreas Höier Aagesen, Anne Skovvang Julle Jespersen, Christopher Meulengracht, Emma Lunn, Emilie Soll-Johannig, Filippa Orlien Lindskov, Gerda Heldaskaro, Jonathan Cohen, Josephine Hansen, Katrine Schneider, Maria Vestager, Mohamed Ashraf Abdel-Alim, Nanna Rask Andersen, Niels Holm, Niklas Breindahl, Silas Haahr Nielsen, Simon Melchior, Sofie Ellen Thomassen, Thea Ellehammer, Therese Maria Henriette Naur, Thomas Tursø-Finnich, Viktoria Sigsgaard, Younes Subhi, Zacharias Duus Holm

Arbejdsområde: Undervisning i kliniske færdigheder. Forberedelse og praktisk afvikling af stationsbaserede eksaminer. Forskning, udvikling og formidling vedr. simulationsbaseret færdighedstræning.

☏ 3545 0748

 

CAMES-medarbejdere på Herlev Hospital

Adam Hesselfeldt
Kommunikationskonsulent, Cand. Comm.
Arbejdsområde: E-learning, grafik og video, webdesign.
adam.nicolai.hesselfeldt-nielsen@regionh.dk
☏ 3868 4663

Adrian Larsen Damsgaard
Studentmedarbejder
Arbejdsområde: Forskning, Speak Up Behaviour
@ adrian.larsen.damsgaard@regionh.dk 

Anders Hedemann Jansen
Studentermedarbejder
@ anders.hedemann.jansen@regionh.dk

Ane Ellegaard
Kursusleder
@ ane.ellegaard@regionh.dk

Anne-Mette Helsø
Teamkoordinator for Uddannelse og udvikling, kursusleder, projektleder, anæstesisygeplejerske
Arbejdsområde: Faculty Development, Feedback projekt, instruktørkurser.
anne-mette.helsoe@regionh.dk
☏ 3868 1563

Anette Bukh
Café- & kontormedarbejder
anette.bukh@regionh.dk
☏ 3868 9220

Annette Larsen
Kursusleder, Intensivsygeplejerske
Arbejdsområde: Sygeplejekurser: Godt på vej i Sygeplejen, intensiv, kardiologiske sygeplejersker, infektionsmedicin, instruktørkurser.
annette.berit.larsen@regionh.dk
☏ 3868 9384

Arnth Mørk
Praktisk koordinator
Arbejdsområde: opstilling og koordination af simulationskurser, bestilling af div. varer.
arnth.mørk@regionh.dk

Birgit Munk Andersen
Kursusadministrator, korrespondent
Arbejdsområde: Administrator for bl.a. klinisk basisuddannelse (KBU), udd.ansvarlige overlæger (UAO), præhospitale vedligeholdskurser, vejlederkurser, instruktørkurser, akutmedicinske kurser, nurse administered propofol sedation (NAPS), EuSim instructor courses
birgit.munk.andersen@regionh.dk
☏ 3868 3451

Birgitte Bruun
Specialkonsulent
@ birgitte.bruun@regionh.dk

Dorte Rosenstand Weiglin
Teamkoordinator for administrationen
Arbejdsområde: Ansvarlig for den daglige koordination i administrationsteamet. PHTLS, AMLS, TECC og Faculty Development.
dorte.rosenstand.weiglin@regionh.dk
☏ 3868 3633

Ebbe Lahn Bessmann
Læge, PH.D-studerende
@ ebbe.lahn.bessmann@regionh.dk

Eva Thomas
Teamkoordinator for drift, kursusleder, sygeplejerske, master i sundhedsantropologi
Arbejdsområde: Kurser for Akutsygeplejersker - Basismodul i Akutsygepleje, Behandlermodul samt Triage- og Teammodul. Ansvarlig koordination og varetagelse af daglig drift i forbindelse med aktiviteterne i CAMES.
@ eva.thomas.01@regionh.dk
3868 2272

Francis Grinderslev
Kursusadministrator
Arbejdsområde: Økonomi, SOL1, SOL2, SOL3.
francis.grinderslev@regionh.dk
 3868 4045

Helle Folden
Kursusleder, anæstesisygeplejerske, master in clinical nursing, lektor
Arbejdsområde: Faculty development, Feedbackprojekt, Godt på vej i sygeplejen, NAPS, Triagering i Psykiatrisk Sygepleje, Sundhedsplatformen
helle.folden@regionh.dk
3868 2372

Henriette Wiese Ikkala
Kursusadministrator
Arbejdsområde: SOL1, SOL2, Hoveduddannelse og introuddannelse i almen medicin, IRF kurser, Anlæggelse af kunstgips og DIS.
@ henriette.wiese.ikkala@regionh.dk
3868 5602

Jeppe Hartmann
Personal Assistant og Projektadministrator, cand.ling.merc.
Arbejdsområde: Personal Assistant for enhedschef Doris Østergaard. Projektadministrator på projekt Fremtidens Akutmodtagelser samt support til forskergruppen.
@ jeppe.hartmann@regionh.dk
38 68 67 32

Jesper Dyhring Petersen
Underviser, Paramediciner
Arbejdsområde: Præhospitale kurser, ambulancebehandleruddannelsen.
jesper.andrew.dyhring.petersen@regionh.dk

Jesper Gram Frandsen
Kommunikationsmedarbejder og fundraiser, Cand.comm
Arbejdsområder: Kommunikation, strategi og fundraising
jesper.gram.frandsen.01@regionh.dk
3131 9639

Marianne A. Christensen
Praktisk koordinator
Arbejdsområde: opstilling og koordination af simulationskurser, bestilling af medicin, div. varer, booking af lokaler.
marianne.a.christensen@regionh.dk
 3868 2698

Marlene Dyrløv Madsen
Specialkonsulent, Cand. comm.
Arbejdsomrøde: Projektleder på PLUS
@ marlene.dyrloev.madsen.01@regionh.dk

Marlene Mohr
Kursusleder, Overlæge, speciallæge i gynækologi og obstetrik
Arbejdsområde: SOL 1,2 og 3, vejlederkurser, instruktørkurser.
marlene.mohr@regionh.dk
☏ 3868 2745

Merete Duus Nyraad
Sekretær, Serviceassistent
Arbejdsområde: Receptionen, sekretæropgaver
besvarer CAMES' hovedtelefon  ☏ 3868 4369  
merete.duus.nyraad@regionh.dk
 3868 2167 

Michael Brix Iversen
Tekniker
Arbejdsområde: Vedligehold og reparation af simulations og av-udstyr, IT.
michael.brix.iversen@regionh.dk
☏ 3868 9019

Morten Lindkvist Møller
Kursusleder, Paramediciner
Arbejdsområde: Præhospitale kurser, ambulancebehandleruddannelsen.
morten.lindkvist.moeller.01@regionh.dk

Peter Dieckmann
Teamkoordinator for Forskning, Forsker, Psykolog, Ph.D., Dipl.-Psych.
Arbejdsområde: leder af forskerteamet, EUSim instruktørkurser.
mail@peter-dieckmann.de
☏ 3868 2543

Pia Anette Frese Berg
Kursusadministrator, Lægesekretær
Arbejdsområde: Administrator for intro- og hoveduddannelse for anæstesilæger, forskningstræning, godt på vej i Sygeplejen, neonatalkurser, TOTT, Patientsikkerhed og kvalitetsudvikling for stud.med.
pia.anette.berg@regionh.dk
 3868 3122

​​Rikke Borre Jacobsen
Overlæge, ph.d, Postgraduat Klinisk Lektor i anæstesiologi
Arbejdsområde: Kursusleder for de specialespecifikke kurser i den anæstesiologiske uddannelse
@ rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Rikke Pedersen
Kursusadministrator
Arbejdsområde: ERC kurser, Anæstesisygeplejersker, Intensivsygeplejersker, Fys/Ergo m.fl.
@ rikke.pedersen.06@regionh.dk

Sofie Mundt
Kursusleder, operationssygeplejerske
Arbejdsområde: Klinisk debriefing, feedback, defusing, patientsikkerhed
anna.sofie.mundt.01@regionh.dk
 3868 4369

Tim Kristensen
Kursusleder, overlæge, speciallæge i pædiatri
Arbejdsområde: pædiatriske, neonatale kurser, instruktørkurser.
tim.kristensen@regionh.dk
☏ 3868 9974

Trine Grundtvig Jensen
Kursusleder
@ trine.grundvig.jensen@regionh.dk

Yvonne Jensen
Gastronomisk medarbejder
yvonne.addi.jensen@regionh.dk
☏ 3868 9220

​Studentermedarbejdere på Herlev Hospital

Anna Søndergaard, Anne Alexius Agersted, Anders Granholm, Ask Kvisselgaard, Anne Mielke, Astrid Trier Grønfeldt, Camilla Birgitte Sørensen, Charlotte Dellgren Geneser, Christian Ballegaard, Christine Hangaard, Clara Emilie Bruun, Ellen Vind Bjerrum, Erik Hachmann-Nielsen, Jakob Ohm Søndergaard, Jaris Gerup, Jesper Dybdahl Kayser, Katharina Sunekær, Karoline Myglegård, Katrine Fiil Eldridge, Kirsten Stougaard, Kristine Eberhard, Laeth Shir-Ali, Louise Bönsdorff Sloth, Lykke Østergaard, Mathias Geldemann Holgersen, Mücahit Hermankaya, Niklas Breindahl, Patrick Fitzgerald, Pernille Helms, Peter Engel Thomas, Philip Weber, Ronja Leth Larsen, Sidse Kjærhus Nørgaard, Simon Juul, ​Sofie Seit Jespersen, Theo Jensen, Tobias Hemming​​​​​​​​​ Arleth

Redaktør