Samarbejdspartnere - råd og udvalg

​​CAMES er engageret i en række lokale, nationale og internationale råd og udvalg.​​​ Få overblik over hvilke herunder.

CAMES samarbejder med alle de enheder og afdelinger i Region Hovedstaden, som arbejder professionelt med at udvikle og bruge med simulationsbaseret træning

Find oversigt over simulationsenheder i Region Hovedstaden her.

I​ Region Hovedstaden er CAMES bl.a. repræsenteret i

 • Uddannelsesregion Øst styregruppe vedrørende obligatoriske tværfaglige kurser i videreuddannelse
 • Det Regionale Råd for lægers videreuddannelse.
 • Herlev Hospitals uddannelsesudvalg
 • Rigshospitalets videreu​ddannel​sesudvalg
 • Institutråd for Kirurgi og Intern Medicin
 • KU/SUND's 1.-3. semester Kandidatudvalg
 • Den Regionale Hjertestopkomité
 • Herlev/Gentofte Hospitals Hjertestopkomité

​​​Nationalt er CAMES bl.a. repræsenteret i

 • Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse
 • Sundhedsstyrelsens følgegruppe vedrørende specialespecifikke kurser

​Internationalt er CAMES bl.a. repræsenteret i

 • Samarbejdet om årlige Øresundssymposier
 • Ekspertgruppe om simulation i Association for Medical Simulation in Europe
 • Society in Europe for Simulation Applied to Health Care
 • Society for Simulation in Health Care.
 • Association for Medical Education in Europe
 • International Society for Rapid Response Systems

Redaktør