Kerneopgaver

 • Udvikler og forsker i simulation og læringsteknologi

 • Faciliterer kliniske afdelingers anvendelse af simulation og læringsteknologi

 • Kombinerer rette læringsmetoder til uddannelsesopgaven

 • Afholder kurser for sundhedsprofessionelle

 • ​Uddanner vejledere og facilitatorer

 • Understøtter transfer af kompetencer til praksis

Vision

 • Nationalt udda​​nnelses- og forskningscenter på internationalt niveau

 • Udviklings- og testcenter for nye digitale og/eller medicotekniske løsninger til klinikken nationalt og internationalt

 • Altid på forkant med alternative kliniske modeller for optimal træning af klinisk personale

Mission

 • Vi ska​l sikre at flere sundhedsprofessionelle træner i uddannelse og kliniske færdigheder

 • ​​Vi skal integrere uddannelse i Region Hovedstadens strategiske indsatser 

Organisation

CAMES hører organisatorisk sammen med RegionH E-læring under Center for HR & Uddannelse i Region Hovedstaden. ​

Læs mere om CAMES & RegionH E-læring​


Samarbejde

CAMES samarbejder med og er repræsenteret i adskillige nationale og international råd, udvalg og selskaber omkring simulation og medicinsk uddannelse.​

Se hvor CAMES er repræsenteret​​