Træning involverer mange sanser

​Når træningen for dem, der skal arbejde i de nye bygninger, går i gang, vil værktøjskassen både indeholde fysiske og virtuelle redskaber. Der arbejdes bl.a. på en audioguidet rundtur, tryk-test af lokaler i kritiske patientsituationer og videoer fra en række områder i bygningerne.

Af Andreas Bennekou​

Foto: Eksempel på en videoguide, hvor brugeren kan klikke sig rundt i et lokale og få en 360-graders tur rundt for at se faciliteterne.


Er du blandt dem, der skal arbejde i de nye rammer, så vil du også blive involveret i træning op til indflytningen. Helt overordnet vil der være dele af træningen, som er obligatorisk for alle, der skal arbejde i de nye bygninger, mens andre dele af træningen afhænger af, hvilken funktion eller afdeling du tilhører. Desuden vil udvalgte arbejdsgange skulle testes og trænes.

Lige nu arbejder et tværfagligt hold på at gøre træningsprogrammet helt klar – blandt dem sektionsleder i Enhed for Simulation og Læringsteknologi, Peter Hultberg:

"Vi ved af erfaring, at det er meget forskelligt, hvordan folk lærer bedst, og derfor bliver der også taget så mange forskellige metoder i brug, som muligt. Målet er, at personalet føler sig tryg i de nye rammer, og at arbejdet skal udføres patientsikkert og effektivt," fortæller Peter Hultberg.

Sammen med Anne-Mette Helsø fra CAMES og Claus Skriver fra Simulation og Træning udgør han det hold, der er i gang med at forberede træningen. Det er endnu ikke 100% fastlagt, hvad indholdet bliver, men der arbejdes med en række muligheder.

Voksdug og audioguide

Det gælder bl.a. den obligatoriske træning for alle, der skal arbejde i huset. Den består som udgangspunkt af to elementer - voksdugstræning og en audioguidet fysisk rundtur i de nye bygninger.
 

Nogle ansatte har allerede stiftet bekendtskab med voksdugen, der kort fortalt er en bordsimulation, som bidrager til personalets kendskab til fysik og logistik i de nye bygninger. Helt konkret rulles et stort oversigtskort over den enkelte afdeling ud på bordet, hvorefter forskellige patientcases gennemgås detaljeret med små figurer.

Foto: Træningen vil bl.a. også involvere 'voksdugsmetoden', hvor personalet gennemgår patientcases med små figurer, som Anne-Mette Helsø viser her. 

"Vi har tidligere holdt workshops, hvor voksdug-metoden har været i brug, men da var forløbet med afklaring og udvikling for øje, og kun med deltagelse af nøglepersoner og ledelse. I de kommende workshops er rammerne i højere grad på plads, og fokus vil være på træning, ligesom alle medarbejdere vil deltage i voksdugstræningen," siger Anne-Mette Helsø.

Samtidig arbejdes der på at give alle ansatte mulighed for en audioguidet rundtur i eget afsnit i de nye bygninger. Ambitionen er at gøre det interaktivt, så man bliver bedt om at prøve nogle af funktionerne af.

"Der bliver også produceret videoer fra en række områder i både Kvinde-Barn-Center og Akuthus, så man løbende kan få et visuelt indtryk af, hvordan de enkelte områder og funktioner ser ud, ligesom der vil være elementer af instruktionsvideoer og e-læring målrettet de enkelte funktioner og de nye rutiner," fortæller Peter Hultberg.

Tryk-test af de nye rammer

Udover de obligatoriske elementer vil der også være træning, der retter sig mod udvalgte medarbejdergrupper og udvalgte situationer. Det gælder f.eks. simulationstesten af nogle af de mest risikofyldte patientsituationer, der i særlig grad kræver hurtig handling.

"I simulationstesten ser vi, hvordan udstyr, fysik og personale spiller sammen, når de udsættes for nogle af de meste kritiske patientsituationer, der vil være i et givet rum, fx sectiostuerne," forklarer Claus Skriver fra Simulation og Træning.

"Hele behandlingsprocessen bliver kørt igennem med det rigtige udstyr og fysisk tilstedeværelse af alle, der er involveret i behandlingssituationen – dog er patienten en figurant. Målet er at trykteste de gode tanker, der er lavet i forbindelse med udformningen af stuerne. Det er ikke selve behandlingen, men de fysiske rammer, der skal understøtte den, der testes," uddyber Claus Skriver.

Når simulationstestene er gennemført, bliver de fulgt op af simulationstræning – hvor det øvrige personale, der skal være i de situationer, tilbydes træning. Det vil foregå både før og efter indflytningen.
 
Også nogle af de eksisterende kurser – cardioteam samt Akut og Kritisk Syg – vil blive gennemført i de nye rammer.

Redaktør